Dedicated server denmarkDomain renewal godaddy coupontrênServer web hostingcommentthanhyouryour

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/TKN2.jpg

Video có nhiều phần, xem trực tiếp phần nào, rê chuột vào thanh thời gian trên youtube và bấm đúp chuột.
Muốn xem đẹp hơn và đường truyền internet mạnh, chon biểu tượng RĂNG BÁNH XE rồi rê chuột chọn 480p
http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*