cáchwebsite yournamehuyếtRuby on rails web hostingbàiminh hoàngTop 10 dedicated serverUbuntu vpsVps canada

Tông đồ Mục vụ Sức khỏe xin giới thiệu
các video Đức Ông Hoàng Minh Thắng
hướng dẫn khóa Thiên Khí Năng

  tại:      Trung tâm Hội Cao Niên Đông Dương

            41 Marion St. Bankstown NSW 2200

            Sydney, Australia

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

1-   Bài tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh:

YouTube Preview Image

2- Nguyên tắc cơ bản tác động trên 12 đường kinh của cơ thể
để đả thông kinh mạch, khí huyết lưu thông điều hòa
– Cách chữa bệnh trĩ:

YouTube Preview Image

3-   Năng lực âm dương điều hòa.
12 chakra (luân xa,vòng xoáy năng lực):
12 trung tâm năng lực:

YouTube Preview Image

4-   Các thế đặt tay chữa bệnh.
Thế đặt tay tăng sức mạnh cho người suy yếu:

YouTube Preview Image

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*