namenamenhânnamethứ lần tiếpShared web hosting servicewebsiteUk best web hostingwebsitename

Bệnh nhân quá nhiều sạn mật. Sau lần tẩy thứ nhất đã tống ra khá nhiều sạn rồi.
Khi bác sĩ chuyên khoa kiểm tra vẫn thấy còn nhiều sạn và đề nghị mổ cắt bỏ mật.
Chị được sơ Maria Clara M.T. tư vấn để tẩy tiếp lần thứ hai sau 15 ngày. Kết quả thật mỹ mãn…

 

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/12/DISCLAIMER.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*