Dedicated server denmarknameDomain renewal godaddy couponRuby on rails web hostingkhóaemailemailemail youryourVps canada

Đầu năm Quý Tỵ 2013, 80 thành viên gồm Thiên Khí Năng viên và học viên,
đã tề tựu về tu viện Thánh mẫu Saigòn để tham dự TKN khóa XVI.
Sau đây là hình ảnh và ghi chú khóa học này…

Những khóa trước: http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa I & II    http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa III & IV  http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa V  http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VI  http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VII 

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VIII  http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa IX   http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa X   http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa XI & XII  http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa XIII

  http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifkhóa XIV & XV http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifkhóa XVI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*