Dedicated server denmarktânhiệp thớirequiredhìnhServer web hosting09066thớiwillhiệp

 

Thiên Khí Năng
Khóa II Tân Thới Hiệp SG 3.3.2012

*******
Hình ảnh TKN
Khóa I Tân Thới Hiệp SG 7.11.2010

♥Ba số điện thoại tư vấn TKN tại Việt-nam:
Soeur Maria Clara Minh-Tâm  09066 77507
Phêrô Dũng  09237 04353
Phaolô Phúc  09787 82671

♥Email tư vấn Thiên Khí Năng:
Việt-nam: thienkhinangvn@gmail.com
Hải Ngoại: palestina2010@gmail.com ; kimtuyen321@yahoo.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*