Dedicated server in usaluôncảmRuby on rails web hostingwebsite yourtạiSuper cheap vpsyourVps canada

YouTube Preview Image

2 Comments

  1. vothuong1455 says:

    Cám ơn anh Maiduc Dung nhiều .
    Thật cảm phục ý chí của anh Qúi, đó là tấm gương cho chúng em.
    Kính chúc các anh và mọi người dồi dào sức khỏe

    • Mến chúc Hội Người Khuyết Tật tại thủ đô Hà Nội và khắp nơi luôn an vui, mạnh khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*