Dedicated server denmarkDedicated server hosting companynĂm sinh phỤcDedicated server kvm98-15; tẩy thanhTop 10 dedicated serverUk best web hosting51-6;mÙakhác nhìn

Tâm Linh

SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM B

SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM B Thứ Tư lễ Tro B: Thân phận con người, kiếp sống bụi tro (Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18) CN 1 MC B: Làn nước thanh tẩy (St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15) CN 2 MC B: Đêm đen của lòng tin[Read More…]

by November 9, 2017 0 comments

1. Thứ Tư Lễ Tro B: Thân phận con người, kiếp sống bụi tro (Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)

by November 9, 2017 0 comments

2. CN 1 MC B: Làn nước thanh tẩy (St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)

by November 9, 2017 0 comments

3. CN 2 MC B: Đêm đen của lòng tin (St 22,1-2-9-10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)

by November 9, 2017 0 comments

4. CN 3 MC B: Lời Chúa là đèn soi cho con bước (Xh 20,1-17; Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)

by November 9, 2017 0 comments

5. CN 4 MC B: Thiên Chúa trung thành với chương trình cứu độ (2 Sb 3b-16.19-23; Ep 2,4-19; Ga 3,14-21)

by November 9, 2017 0 comments

6. CN 5 MC B: Giao ước mới khắc ghi trong tâm lòng đổi mới (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

by November 9, 2017 0 comments

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B CN Lễ Lá B: Cái nhìn khác (Is 50,4-7: Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47) CN PS B: Ánh sáng trong mồ (Cv 10,37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9) CN 2 PS B: Đồng tâm nhất trí (Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31) CN[Read More…]

by November 9, 2017 0 comments

1. CN Lễ Lá B: Cái nhìn khác (Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47)

by November 9, 2017 0 comments

2. CN PS B: Ánh sáng trong mồ (Cv 10,37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

by November 9, 2017 0 comments