cấuchương thắng minhnhờgửiRuby on rails web hostingchƯƠng thpl1:kết thêxalônica đoànthứthành phaolôVps canada

Thánh Phaolô

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

LM Giuse Hoàng Minh Thắng Chương I 1 Tx 01 Thư thứ I gửi giáo đoàn Thêxalônica 1 Tx 02 Gương mặt của giáo đoàn Thêxalônica 1 Tx 03 Kết cấu và nội dung phần một thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica 1 Tx 04 Nội dung phần thứ[Read More…]

by March 2, 2017 0 comments
Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG I THPL1: Được cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô THPL2: Tin có nghĩa là gì? CHƯƠNG II THPL3: Sự tự do của con cái Chúa THPL4: Sự tự do kitô là thứ tự do nào: ân nghĩa hay bổn phận và phải thực hành ra sao? CHƯƠNG[Read More…]

by February 19, 2017 3 comments
24 chủ đề về gương mặt của thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

24 chủ đề về gương mặt của thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

GƯƠNG MẶT CỦA THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI CHƯƠNG I Phaolô thành Tarsô, một gương mặt nổi bật của Giáo Hội Kitô tiên khởi Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh Thánh Phaolô nhà truyền giáo thời danh của Giáo Hội Kitô tiên[Read More…]

by January 23, 2017 2 comments