sinh13-9;nĂm vỌngDomain renewal godaddy couponServer web hostingtìnhSuper cheap vpsmai:Usa vps hostingđộ cứu sáng

Suy niệm Lời Chúa

SUY NIỆM MÙA VỌNG NĂM B

SUY NIỆM MÙA VỌNG NĂM B CN 1 MV B: Thức tỉnh chờ đợi Chúa đến trong hy vọng và tâm tình cầu nguyện tạ ơn (Is 63,16b-17.19-64,1c-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) CN 2 MV B: Hoán cải tâm lòng là cuộc cách mạng vĩ đại nhất (Is 40,1-5.9-11;[Read More…]

by November 19, 2017 Comments are Disabled

1. CN 1 MV B: Thức tỉnh chờ đợi Chúa đến trong hy vọng và tâm tình cầu nguyện tạ ơn (Is 63,16b-17.19-64; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

2. CN 2 MV B: Hoán cải tâm lòng là cuộc cách mạng vĩ đại nhất (Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

3. CN 3 MV B: Sống tươi vui và biết ơn trong mọi sự (Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

4. CN 4 MV B: Chiếc ngai vàng trống rỗng (Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

5. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội B: Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội: hình ảnh của con người toàn vẹn thời tạo dựng (St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-36)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH NĂM B

SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH NĂM B Giáng Sinh lễ nửa đêm: Ánh sáng cứu độ (Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14) Giáng Sinh lễ ban mai: Tin Mừng Tình Yêu (Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20) Giáng Sinh lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10; Dt[Read More…]

by November 19, 2017 Comments are Disabled

1. GS Lễ nửa đêm B: Ánh sáng cứu độ (Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

2. GS Lễ ban mai B: Tin Mừng tình yêu (Is 62,11-12; Tt 3,4-7; LC 2,15-20)

by November 19, 2017 Comments are Disabled

3. GS B Lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10: Dt 1,1-6; Ga 1,1-8)

by November 19, 2017 Comments are Disabled