1311-14;hạnhniÊn thƯỜngDomain renewal godaddy couponServer web hosting2437-44)Super cheap vps2437-44)Usa vps hostingnĂm sinh giÁng

Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Chúa Nhật Thường Niên sau Mùa Phục Sinh năm B

Suy niệm Chúa Nhật Thường Niên sau Mùa Phục Sinh năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN SAU MÙA PHỤC SINH NĂM B 01 CN 10 TN B: Niềm tin vào Chúa Giêsu trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng (St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35) 02 CN 11 TN B: Kiểu hành động[Read More…]

by April 24, 2017 0 comments
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Giáng Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Giáng Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN SAU MÙA GIÁNG SINH NĂM A CN 2 TN A: Cuộc giải phóng vĩ đại nhất (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34) CN 3 TN A: Cách mạng tâm lòng là điều kiện duy nhất để được ơn cứu độ (Is[Read More…]

by April 2, 2017 0 comments
Suy niệm Lời Chúa Mùa Giáng Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Giáng Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH NĂM A  Lễ Giáng Sinh ban ngày A: Bức tượng ngạc nhiên (Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18) Lễ Thánh Gia A: Bí quyết duy trì hạnh phúc gia đình (Hc 3,3-7.14- 17; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23) Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên[Read More…]

by March 28, 2017 0 comments
Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A CN 1 MV A: Cành dẻ hy vọng trong vùng đất chết (Is 2.1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44) CN 2 MV A: Tiếng gọi đổi đời (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12) CN 3 MV A: Vũ điệu của người tù tự[Read More…]

by March 28, 2017 0 comments
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Phục Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Phục Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN SAU MUÀ PHỤC SINH NĂM A CN 12 TN A: Giây phút khốn cùng, đêm đen của lòng tin (Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33) CN 13 TN A: Con của thần khí (2 V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) CN 14[Read More…]

by March 12, 2017 1 comment
Suy niệm Lời Chúa Mùa Phục Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Phục Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH NĂM A 1. Lễ Lá A: Mầm sống nảy sinh từ hạt giống chết ( Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66) 2. Lễ Phục Sinh A: Như con bướm xinh (Cv 10,34°.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9) 3. CN 2 PS A: Cuộc sống[Read More…]

by March 12, 2017 0 comments
Suy niệm 5 Chúa Nhật Mùa Chay Năm A

Suy niệm 5 Chúa Nhật Mùa Chay Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÙA CHAY NĂM A MC 1 A: Trường kỳ kháng chiến (St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11) MC 2 A: Trở thành phúc lành cho tha nhân (St 12,1-4a: Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9) MC 3 A: Nước sự sống (Xh 17,3-7; Rm 5,2.5-8; Ga 4,5-43)[Read More…]

by March 4, 2017 0 comments