Dedicated server hosting companychươngtube (youĐồthÁnhsựnảynhaubẢnUsa vps hosting

Thánh Kinh Tân Ước

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

LM Giuse Hoàng Minh Thắng Chương I 1 Tx 01 Thư thứ I gửi giáo đoàn Thêxalônica 1 Tx 02 Gương mặt của giáo đoàn Thêxalônica 1 Tx 03 Kết cấu và nội dung phần một thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica 1 Tx 04 Nội dung phần thứ[Read More…]

by March 2, 2017 0 comments
Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG I THPL1: Được cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô THPL2: Tin có nghĩa là gì? CHƯƠNG II THPL3: Sự tự do của con cái Chúa THPL4: Sự tự do kitô là thứ tự do nào: ân nghĩa hay bổn phận và phải thực hành ra sao? CHƯƠNG[Read More…]

by February 19, 2017 3 comments
Các bản dịch Thánh Kinh Tân Ước tiếng Latinh và không Latinh

Các bản dịch Thánh Kinh Tân Ước tiếng Latinh và không Latinh

CÁC BẢN DỊCH THÁNH KINH TÂN ƯỚC TIẾNG KHÔNG LATINH VÀ CÁC BẢN DỊCH TIẾNG LATINH       Thánh Kinh Tân Ước đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Bên cạnh các bản dịch tiếng Hy lạp như chúng ta đã tìm hiểu còn có các bản dịch tiếng[Read More…]

by June 1, 2013 0 comments
Lịch sử hình thành Thánh kinh Tân Ước

Lịch sử hình thành Thánh kinh Tân Ước

       Nếu Thánh Kinh Cựu Ước đã mất mười thế kỷ để hoàn thành, thì Thánh Kinh Tân Ước đã chỉ được biên soạn trong khoảng một trăm năm và bao gồm 27 tác phẩm.   1. Danh sách các tác phẩm tân ước       Trước hết là 4 Phúc Âm[Read More…]

by December 1, 2012 0 comments
Trọn bộ Kinh thánh Tân ước và Cựu ước (you tube)

Trọn bộ Kinh thánh Tân ước và Cựu ước (you tube)

 1-Tân Ước, sách: Gioan   (you tube ) https://www.youtube.com/watch?v=_vdXZhhWpD8 2-Tân Ước sách: Luca (you tube ) https://www.youtube.com/watch?v=7KolCc2Agj4 3-Tân Ước sách: Máccô (you tube ) https://www.youtube.com/watch?v=3LouM32rnwo 4-Tân Ước sách:  Mátthêu  (you tube ) https://www.youtube.com/watch?v=z8bqy8jEIPE 5-Tân Ước sách:  Tông Đồ Công Vụ (you tube ) https://www.youtube.com/watch?v=agg3_qvlTl4 6-Tân Ước sách: Thư Rôma (you tube[Read More…]

by November 3, 2012 0 comments
Thánh Kinh Kitô, bức thư tình Thiên Chúa gửi cho nhân loại

Thánh Kinh Kitô, bức thư tình Thiên Chúa gửi cho nhân loại

THÁNH KINH KITÔ, CUỐN SÁCH KỂ LẠI CUỘC TÌNH CỦA THIÊN CHÚA VỚI NHÂN LOẠI     Trong mục Tìm hiểu Thánh Kinh này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá môi trường địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo làm nảy sinh ra Thánh[Read More…]

by August 28, 2012 0 comments
Giới thiệu mục THÁNH KINH

Giới thiệu mục THÁNH KINH

       Tất cả các bài Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước trong mục này đã được phát trong mục ”Tìm Hiểu Kinh Thánh” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu (Veritas Manila) từ năm 1983, và trong mục ”Thần Học Kinh Thánh” của chương[Read More…]

by August 26, 2012 0 comments