Dedicated server denmarktuổimary  http://wwwwakingtimescom/2013/03/06/the-power-of-sound-frequencies-to-change-your-brain-waves-create-positive-results/ bàirota toàkhíđiều làmminhchúng writerthành nĂng

Thiên Khí Năng

3 loại vòng Thiên Khí Năng WRED mới nhất

3 loại vòng Thiên Khí Năng WRED mới nhất

3 loại vòng Thiên Khí Năng WRED mới nhất Vòng Thiên Khí Năng WRED hoạt động như thế nào?            WRED : Well-being Revitalizing Energetic Device : Vật dụng giúp Tái tạo Năng lượng để Khoẻ mạnh            Vòng Thiên Khí Năng WRED hoạt động bằng cách kích thích và[Read More…]

by November 6, 2017 0 comments

Mô tả chi tiết từng giai điệu thang âm cổ Solfeggio Tìm hiểu tần số âm thanh 3 B

by October 7, 2017 0 comments

Tần số Solfeggio – Tìm hiểu tần số âm thanh 3 A

by October 7, 2017 0 comments

528 Hz tần số tình yêu – Tìm hiểu tần số âm thanh 2

by October 7, 2017 0 comments

Tìm hiểu tần số âm thanh và sức khoẻ 1 B

by October 7, 2017 0 comments

Tìm hiểu tần số âm thanh 1 A

TẦN SỐ ÂM THANH BÀI 1  http://www.wakingtimes.com/2013/03/06/the-power-of-sound-frequencies-to-change-your-brain-waves-create-positive-results/ Mary Rivas, Guest Writer Chúng ta có thể gia tăng sự sáng tạo, hiểu biết trực quan, trí nhớ, trí thông minh và sức khoẻ bằng cách thay đổi sóng não của chúng ta không? Thưa có. Các bậc lão thành thời tiền sử[Read More…]

by October 7, 2017 0 comments

Vật lý lượng tử và cuộc sống

VẬT LÝ LƯỢNG TỬ VÀ CUỘC SỐNG  Các nhà khoa-học chứng-minh“NHÂN-QUẢ BÁO-ỨNG” là hoàn-toàn đúng – Trường đại học Cardiff và đại học Texas đã kết hợp nghiên cứu và chỉ ra nguyên lý“Nhân- quả báo-ứng”:“Thiện-hữu thiện-báo! Ác-hữu ác-báo!!!” (Làm điều thiện sẽ gặp việc tốt-lành! Làm điều ác sẽ gặp việc[Read More…]

by September 13, 2017 0 comments
Miếng dán năng lượng vi ba hay thiên khí năng

Miếng dán năng lượng vi ba hay thiên khí năng

MIẾNG DÁN  NĂNG LƯỢNG VI BA HAY THIÊN KHÍ NĂNG Các miếng dán Năng Lượng Vi Ba hay Thiên Khí Năng cũng được chế tạo theo cùng các nguyên tắc vật lý của Vòng Thiên Khí Năng. Cũng có thể đeo chúng như vòng khi được dán trên vòng đeo[Read More…]

by August 22, 2017 0 comments
Chứng từ đau đầu kinh niên hơn 40 năm kèm u não với vòng Thiên Khí Năng, trà Thiên Phước Well-Being Tea, Thiên Bình WT và Thiên An WT

Chứng từ đau đầu kinh niên hơn 40 năm kèm u não với vòng Thiên Khí Năng, trà Thiên Phước Well-Being Tea, Thiên Bình WT và Thiên An WT

Los Angeles  4 (April) – 1 – 2017 Thiên Chúa là Tình Yêu          Kính thăm cha trong Chúa và Mẹ Maria.          Con tên Mary Nhiên 66 tuổi ở Los Angeles USA. Con bị một chứng bệnh đau đầu kinh niên đã hơn 40 năm. Con đã uống thuốc[Read More…]

by April 5, 2017 0 comments
33 Chứng từ về công hiệu của Vòng Thiên Khí Năng và vài ghi chú

33 Chứng từ về công hiệu của Vòng Thiên Khí Năng và vài ghi chú

33 CHỨNG TỪ KHÁC VỀ HIỆU QUẢ CỦA VÒNG THIÊN KHÍ NĂNG HAY NĂNG LƯỢNG VI BA: BIOMAT TÍ HON (II) 1. Đức Ông De Filippi, người Ý năm nay 76 tuổi, thẩm phán Toà Án Rota của Toà Thánh, bị tiểu đưởng, áp huyết cao và đau nhức xương[Read More…]

by March 6, 2017 0 comments