Dedicated server hosting company http://wwwwakingtimescom/2013/03/06/the-power-of-sound-frequencies-to-change-your-brain-waves-create-positive-results/năngRuby on rails web hostingtỪ khÁcmiếngTop 10 dedicated serverđểsỐtrị-liệu

Tài liệu TKNăng

Mô tả chi tiết từng giai điệu thang âm cổ Solfeggio Tìm hiểu tần số âm thanh 3 B

by October 7, 2017 0 comments

Tần số Solfeggio – Tìm hiểu tần số âm thanh 3 A

by October 7, 2017 0 comments

528 Hz tần số tình yêu – Tìm hiểu tần số âm thanh 2

by October 7, 2017 0 comments

Tìm hiểu tần số âm thanh và sức khoẻ 1 B

by October 7, 2017 0 comments

Tìm hiểu tần số âm thanh 1 A

TẦN SỐ ÂM THANH BÀI 1  http://www.wakingtimes.com/2013/03/06/the-power-of-sound-frequencies-to-change-your-brain-waves-create-positive-results/ Mary Rivas, Guest Writer Chúng ta có thể gia tăng sự sáng tạo, hiểu biết trực quan, trí nhớ, trí thông minh và sức khoẻ bằng cách thay đổi sóng não của chúng ta không? Thưa có. Các bậc lão thành thời tiền sử[Read More…]

by October 7, 2017 0 comments

Vật lý lượng tử và cuộc sống

VẬT LÝ LƯỢNG TỬ VÀ CUỘC SỐNG  Các nhà khoa-học chứng-minh“NHÂN-QUẢ BÁO-ỨNG” là hoàn-toàn đúng – Trường đại học Cardiff và đại học Texas đã kết hợp nghiên cứu và chỉ ra nguyên lý“Nhân- quả báo-ứng”:“Thiện-hữu thiện-báo! Ác-hữu ác-báo!!!” (Làm điều thiện sẽ gặp việc tốt-lành! Làm điều ác sẽ gặp việc[Read More…]

by September 13, 2017 0 comments
Miếng dán năng lượng vi ba hay thiên khí năng

Miếng dán năng lượng vi ba hay thiên khí năng

MIẾNG DÁN  NĂNG LƯỢNG VI BA HAY THIÊN KHÍ NĂNG Các miếng dán Năng Lượng Vi Ba hay Thiên Khí Năng cũng được chế tạo theo cùng các nguyên tắc vật lý của Vòng Thiên Khí Năng. Cũng có thể đeo chúng như vòng khi được dán trên vòng đeo[Read More…]

by August 22, 2017 0 comments
33 Chứng từ về công hiệu của Vòng Thiên Khí Năng và vài ghi chú

33 Chứng từ về công hiệu của Vòng Thiên Khí Năng và vài ghi chú

33 CHỨNG TỪ KHÁC VỀ HIỆU QUẢ CỦA VÒNG THIÊN KHÍ NĂNG HAY NĂNG LƯỢNG VI BA: BIOMAT TÍ HON (II) 1. Đức Ông De Filippi, người Ý năm nay 76 tuổi, thẩm phán Toà Án Rota của Toà Thánh, bị tiểu đưởng, áp huyết cao và đau nhức xương[Read More…]

by March 6, 2017 0 comments
Giới thiệu 7 chương sách Thiên-Khí-Năng qua 7 video

Giới thiệu 7 chương sách Thiên-Khí-Năng qua 7 video

Hệ thống và thực hiện video: Sơ Đào Thủy, Houston, TX Dựa trên tài liệu giảng dạy của LM Giuse Hoàng Minh Thắng   NỘI DUNG 7 CHƯƠNG của SÁCH THIÊN KHÍ NĂNG (Ghi chú: xổ xuống danh sách phát phía trên bên trái video để xem từng chương dưới[Read More…]

by March 21, 2015 0 comments
Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần III – Ba nguyên-lý chính về việc xử-dụng Thiên-Khí-Năng để trị-liệu

Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần III – Ba nguyên-lý chính về việc xử-dụng Thiên-Khí-Năng để trị-liệu

THIÊN-KHÍ-NĂNG và NĂNG-LƯỢNG VI-BA  Phần III – Ba nguyên-lý chính về việc xử-dụng Thiên-Khí-Năng để trị-liệu 1.  Sự Liên-Hệ quan-trọng giữa Tâm-Ý và việc chữa lành cơ-thể Mãnh-Lực của Lòng Tin Thuốc giả là một chất giả-dạng thuốc để bệnh-nhân tưởng là thuốc thật. Nó được dùng trong lúc thử-nghiệm[Read More…]

by December 10, 2014 0 comments