Dedicated server hosting companylạnhthườngRuby on rails web hosting       trongdựaTop 10 dedicated serverkhácnĂng-lƯỢngtrị-liệu

Tài liệu TKNăng

Vật lý lượng tử và cuộc sống

VẬT LÝ LƯỢNG TỬ VÀ CUỘC SỐNG  Các nhà khoa-học chứng-minh“NHÂN-QUẢ BÁO-ỨNG” là hoàn-toàn đúng – Trường đại học Cardiff và đại học Texas đã kết hợp nghiên cứu và chỉ ra nguyên lý“Nhân- quả báo-ứng”:“Thiện-hữu thiện-báo! Ác-hữu ác-báo!!!” (Làm điều thiện sẽ gặp việc tốt-lành! Làm điều ác sẽ gặp việc[Read More…]

by September 13, 2017 0 comments

Miếng dán năng lượng vi ba hay thiên khí năng

MIẾNG DÁN  NĂNG LƯỢNG VI BA HAY THIÊN KHÍ NĂNG   Các miếng dán Năng Lượng Vi Ba hay Thiên Khí Năng cũng được chế tạo theo cùng các nguyên tắc vật lý của Vòng Thiên Khí Năng. Cũng có thể đeo chúng như vòng khi được dán trên vòng[Read More…]

by August 22, 2017 0 comments
33 Chứng từ về công hiệu của Vòng Thiên Khí Năng và vài ghi chú

33 Chứng từ về công hiệu của Vòng Thiên Khí Năng và vài ghi chú

33 CHỨNG TỪ KHÁC VỀ HIỆU QUẢ CỦA VÒNG THIÊN KHÍ NĂNG HAY NĂNG LƯỢNG VI BA: BIOMAT TÍ HON (II) 1. Đức Ông De Filippi, người Ý năm nay 76 tuổi, thẩm phán Toà Án Rota của Toà Thánh, bị tiểu đưởng, áp huyết cao và đau nhức xương[Read More…]

by March 6, 2017 0 comments
Giới thiệu 7 chương sách Thiên-Khí-Năng qua 7 video

Giới thiệu 7 chương sách Thiên-Khí-Năng qua 7 video

Hệ thống và thực hiện video: Sơ Đào Thủy, Houston, TX Dựa trên tài liệu giảng dạy của LM Giuse Hoàng Minh Thắng   NỘI DUNG 7 CHƯƠNG của SÁCH THIÊN KHÍ NĂNG (Ghi chú: xổ xuống danh sách phát phía trên bên trái video để xem từng chương dưới[Read More…]

by March 21, 2015 0 comments
Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần III – Ba nguyên-lý chính về việc xử-dụng Thiên-Khí-Năng để trị-liệu

Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần III – Ba nguyên-lý chính về việc xử-dụng Thiên-Khí-Năng để trị-liệu

THIÊN-KHÍ-NĂNG và NĂNG-LƯỢNG VI-BA  Phần III – Ba nguyên-lý chính về việc xử-dụng Thiên-Khí-Năng để trị-liệu 1.  Sự Liên-Hệ quan-trọng giữa Tâm-Ý và việc chữa lành cơ-thể Mãnh-Lực của Lòng Tin Thuốc giả là một chất giả-dạng thuốc để bệnh-nhân tưởng là thuốc thật. Nó được dùng trong lúc thử-nghiệm[Read More…]

by December 10, 2014 0 comments
Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần II – Thiên Khí Năng và Y-Khoa Vi-Ba

Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần II – Thiên Khí Năng và Y-Khoa Vi-Ba

THIÊN-KHÍ-NĂNG và NĂNG-LƯỢNG VI-BA  Phần II – Thiên Khí Năng và Y-Khoa Vi-Ba Ở mọi tầng lớp, vũ-trụ gồm nhiều nhịp-điệu. Những chu-kỳ giao-động trong vũ-trụ có mức-độ to lớn hầu như không tưởng-tượng được, có thời-gian tính theo hàng năm ánh sáng. Ở một giới-hạn khác là những giao-động[Read More…]

by December 4, 2014 0 comments
Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần I: Tất cả chỉ là Năng-Lượng – Năng-Lượng Vi-Ba

Thiên Khí Năng và Năng Lượng Vi Ba * Phần I: Tất cả chỉ là Năng-Lượng – Năng-Lượng Vi-Ba

THIÊN-KHÍ-NĂNG và NĂNG-LƯỢNG VI-BA  Phần I – Tất cả chỉ là Năng-Lượng – Năng-Lượng Vi-Ba  Những trang này giải-thích nguồn gốc năng-lượng trong cơ-thể dùng điều-khiển các ý-nghĩ, cử-động, sự tiêu-hóa, sinh-sản và tăng-trưởng; nói tóm lại là các chức-năng của thể-xác và tinh-thần của một cá-nhân. Điều này có[Read More…]

by December 2, 2014 1 comment
MƯỜI VÙNG KHÍ NĂNG và THẦN KINH HỆ trên thân thể con người

MƯỜI VÙNG KHÍ NĂNG và THẦN KINH HỆ trên thân thể con người

       Ai trong chúng ta cũng biết cấu trúc tổng quát của thân thể con người, nhưng rất ít người biết rằng toàn hệ thống thần kinh có các điểm tới hay khởi hành ở 10 đầu ngón chân, mười đầu ngón tay và trên lòng hai bàn chân, lòng[Read More…]

by August 31, 2012 3 comments
Chữa bệnh TRĨ hay MẠCH LƯƠN công hiệu nhanh chóng

Chữa bệnh TRĨ hay MẠCH LƯƠN công hiệu nhanh chóng

             Trĩ hay mạch lươn là một trong các bệnh khá thông thường nhiều người bị Có nhiều lý do giải thích nguồn gốc của bệnh này:        – vì uống ít nước nên bộ máy tiêu hóa hoạt động khó khăn,        – phân khô khiến[Read More…]

by August 31, 2012 4 comments
CẢM LẠNH rất nguy hiểm, không nên khinh thường

CẢM LẠNH rất nguy hiểm, không nên khinh thường

I. Đánh cảm        Cảm lạnh là một một bệnh rất thông thường. Nhưng ngoại trừ một số dấu chỉ quen thuộc như sổ mũi, tịt mũi, nhức đầu, người gai gai sốt, khó chịu ai cũng biết, cảm lạnh thường khiến cho nhiều cơ phận khác bị suy yếu[Read More…]

by August 31, 2012 2 comments