nămcủađược đã nàyđãcủa maria”đài ngữnămmụcnămthánh bài

Post Tagged with: "Thánh Mẫu Học"

Thánh Mẫu học (nghe và tải về file MP3)

Thánh Mẫu học (nghe và tải về file MP3)

Các bài Thánh Mẫu học này đã được phát trong mục ”Mẹ Maria” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 2006, và trong mục ”Thánh Mẫu học” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu (Veritas Manila) từ năm 2008.            Chúng[Read More…]

by September 30, 2015 5 comments