Bài viết theo chủ đề: Tong do muc vu suc khoe

coLeKhaTin

TDMVSK DENVER_Bà cô Lê Khả Tín được chữa lành THẦN KINH TỌA và VIÊM LỢI

TDMVSKvn_300612

Thành lập TÔNG ĐỒ MỤC VỤ SỨC KHỎE Việt-nam 30.6.2012

*Lm Linh Hướng: Giuse Hoàng minh Thắng, Roma; palestina2010@gmail.com *Cố vấn: Phêrô Vũ văn Quí, trưởng điều hành CT. Tin Vui Cho Người Bệnh Nghèo VN, ĐT: 01689195876, peterquivu@gmail.com *Cố vấn: Maria Kim...