Articles by: Hoang Thang

GCG Q4-6 Cách dọn mình rước lễ

Xin ơn dọn mình

– Lạy Chúa ! Nghiệm thấy Chúa cao cả mà con thì hèn mọn, con hoảng sợ và xấu hổ quá !

Không đến cùng Chúa là bỏ mất sinh lực, nhưng đến mà không xứng, lại sợ mất lòng Chúa.

Thế con sẽ làm gì, lạy Thiên Chúa, Đấng phù trợ và ủi an con trong cơn nguy biến!

Chúa hãy vạch cho con đường ngay chính; và dạy con một vài việc đơn thành giúp con dọn mình rước lễ.

Vì nếu biết cách dọn mình cho sốt sắng và cung kính rước lễ cũng như cử hành Bí tích trọng đại này sẽ có lợi vô cùng.

 

SUY NIỆM

Rước lễ là một trong những việc trọng đại nhất ta có thể làm ở đời hiện tại. Vì thế ta phải gia công dọn mình và cảm ơn cho sốt sắng.

Thánh Phaolô bảo ta mỗi người phải xét mình, rồi mới nên vào rước Mình và Máu Thánh Chúa. Vì ai ăn Mình và uống Máu Thánh Thể cách bất xứng, là chuốc lấy lý đoán phạt mình.

Lạy Chúa, càng xét mình, con càng thấy con tội lỗi và bất xứng. Nhưng nếu con không đến “ăn Thịt và uống Máu Chúa con sẽ không được sống”. Xin Chúa đừng phạt, nhưng hãy tha thứ, đừng xua đuổi nhưng hãy thương nhận con vào dự tiệc Thánh Chúa.

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-7 Xét mình và quyết sửa sai

Xét lương tâm

Ôi Linh mục ! Khi con cử hành thánh lễ và rước Thánh Thể, phải khiêm nhượng thẳm sâu và kính cẩn, phải có Đức Tin mãnh liệt và quyết tâm làm vinh danh Chúa.

Hãy cặn kẽ xét lương tâm và tận tình thống hối, khiêm nhường xưng tội, để gột rửa và làm cho lương tâm được trong sạch, đừng để một tội trọng nào cắn rứt và ngăn trở không cho con được thoải mái đến với Cha.

Con hãy thống hối chung hết các tội đã phạm và thống hối riêng những tội con phạm mỗi ngày. Nếu không đủ thì giờ, con cũng hãy thầm xưng thú cùng Chúa tất cả những đớn hèn của dục tình.

 

Những khuyết điểm

Con hãy than khóc vì con còn quá “xác thịt” và thế tục, còn dung túng đam mê, bê tha tình dục, không khổ chế giác quan, buông theo những hình ảnh huyền hoặc.

Con còn quá nuông chiều ngoại vật, khinh thường nội tâm, dễ cười, mau sao lãng, cứng lòng, không chịu thống hối.

Con còn dung túng và nuông chiều nhục dục, lười khổ chế, kém nhiệt tình.

Con tò mò ham tin lạ, rồi theo cái đẹp mắt mà lảng xa khiêm nhượng và tự hạ.

Con ham thâu góp, mà hà tiện khi phải làm phúc, con bo bo nắm giữ tất cả.

Con bạ ăn bạ nói, không biết nín nhịn, đời sống ngang tàng, hành động bừa bãi.

Con ăn uống thô tục, coi thường lời Chúa, chậm làm, mau nghỉ.

Truyện nhảm thì tỉnh táo, mà thức cầu nguyện thì ngủ gà ngủ vịt, mong chóng xong, hay đãng trí.

Kinh nhật tụng đọc ngoài môi, dâng lễ chiếu lệ, rước lễ khô khan.

Mau chia trí, chậm hồi tâm, dễ hờn giận, mau bẳn gắt, hay xét đoán và khắt khe khi sửa dạy người khác.

Con tươi vui khi được may mắn, mà ủ rũ lúc gặp gian lao, dốc lòng nhiều mà thực hành ít.

 

Quyết chí đền bù

Những khuyết điểm đó, cũng như tất cả những khuyết điểm khác, con đã tận tình thống hối và khiêm nhượng xưng ngay thú thật, nhưng còn phải quyết chí tu sửa, và tiến bộ hơn trong đường nhân đức.

Thế rồi, con hãy thành tâm tận hiến, dâng lễ thường xuyên trên bàn thờ lòng mình để vinh danh Cha, nghĩa là con phải thành tâm dâng cả hồn xác cho Cha, để được ơn dâng lễ cho xứng đáng và để Thánh Thể Cha được rộ nở hoa trái.

Vì không có lễ vật nào xứng đáng, không còn cách đền tội nào công hiệu, bằng thành tâm tự hiến cho Chúa trong khi dâng lễ, cũng như khi rước Mình Thánh Chúa Kitô.

Nếu người ta làm hết sức có thể và thành tâm thống hối, mà đến xin Cha tha thứ và ban ân sủng thì “Cha thề-lời Chúa- Cha không muốn tội nhân phải tiêu diệt, một muốn chúng trở lại và được sống” (Ezec.33,10). Cha sẽ không nhớ đến tội mà sẽ sẵn lòng tha thứ hết.

 

SUY NIỆM

Thánh kinh thuật : “Trong khi ăn tiệc, chủ nhà vào và thấy có người không mặc áo cưới, liền hỏi : Sao nhà ngươi vào đây không mặc áo cưới ? Và truyền bắt trói tống ngục, ở đó chỉ khóc và nghiến răng đời đời”.

Tiệc Thánh Thể chính là tiệc cưới Ngôi Hai Thiên Chúa. Hết mọi người được mời đến dự. Nhưng đã vào đó phải mặc áo cưới, nghĩa là phải có lương tâm ngay chính và trong sạch.

Trước khi vào dự tiệc ta phải tự vấn lương tâm, nếu có tội trọng chưa xưng ta phải đi cáo mình, Nhiệm tích Hòa giải sẽ trả lại cho ta áo trắng tinh tuyền. Với áo trắng ấy, ta hãy mạnh dạn vào dự tiệc cưới.

Lạy Chúa ! Xin đừng để con bao giờ rước lễ phạm sự Thánh. Xin soi sáng cho con nhận biết mọi tội lỗi và can đảm đi gội rửa trong giếng nước Cáo giải, để đáng rước Chúa vào lòng. 

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-8 Hy lễ Thập Giá và tự hiến

Tự hiến cho Chúa

Xưa Cha dang tay trên Thánh giá, chịu chết trần truồng, Cha đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha vì tội con, Cha đã hiến tất cả không còn giữ lại phần nào, để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha. Cũng thế, hàng ngày khi dâng lễ con cũng hãy tình nguyện và hết sức thành tâm dâng trót mình con cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo.

Cha có đòi con điều gì khác, ngoài việc con phải tự hiến cho Cha đâu ?

Dầu có dâng gì, nếu không phải là chính thân con, Cha cũng không kể. Vì Cha không đòi gì khác, mà chỉ đòi bản thân con!

Này, con được tất cả mà không được Cha, con cũng chưa có gì. Cũng thế dầu con dâng gì cho Cha nếu trong đó không có chính thân con, Cha cũng vẫn chưa hài lòng.

Con hãy tự hiến mình cho Cha, hãy tận hiến toàn thân cho Chúa. Có thế lễ vật con sẽ được vui nhận.

 

Hiến lễ trọn hảo

Con xem, Cha đã hiến thân cho Đức Chúa Cha vì con, Cha cũng đã ban Thịt và Máu làm lương thực nuôi con để Cha hoàn toàn là của con và con cũng hoàn toàn là của Cha.

Nếu như con còn luyến tiếc thân con và không tận hiến theo ý Cha : lễ vật ấy không đầy đủ, và tình thân ái giữa Cha và chưa trọn.

Vậy, nếu con muốn được thoải mái và ân nghĩa, con phải đặt lễ tận hiến lên trên mọi việc của con.

Sở dĩ có ít người được tinh thần sáng suốt và thoải mái, là vì họ không biết hoàn toàn tự thoát.

Lời Cha nói không thể sai : “Ai không thoát ly mọi của cải, không thể làm môn đệ Cha”. Vậy nếu con muốn làm môn đệ Cha, con hãy tận hiến toàn thân và trót cảm tình lòng con cho Cha (Lc. 14, 83).

 

SUY NIỆM

Trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha để đền tội ta. Theo luật công bình, ta cũng phải tận hiến mình ta cho Chúa, như thế mới hợp lý.

Hơn nữa, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đã lấy chính Thịt và Máu mình làm lương thực nuôi ta. Tình yêu vô biên đó không cho phép ta tiếc gì với Chúa, dầu là chính bản thân ta.

Sau hết, cử chỉ tận hiến đó còn là điều kiện tất hữu của mọi việc thiện và mọi ân sủng. Ta dâng gì cho Chúa, nếu cái đó không phải là chính ta, lễ vật đó không đáng để Chúa nhận.

Lạy Chúa ! Con dâng trót thân con cho Chúa, Chúa hãy thiêu hóa, tiêu diệt cái ác trong con, để con có thể nhìn thẳng lên Thánh giá mà nói được như Chúa : “Mọi sự đã hoàn tất… Con phú thác hồn con trong tay Cha”. 

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-9 Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người

Hiến lễ sùng bái

– Lạy Chúa ! Mọi sự trên trời dưới đất là của Chúa. Con tình nguyện dâng hiến Chúa trót mình con, để thuộc về Chúa luôn.

– Hôm nay, lạy Chúa ! Với tâm hồn đơn bạch, con dâng mình con làm nô lệ Chúa mãn đại, để tùng phục Chúa và làm lễ vật chúc vinh Chúa muôn đời.

Chúa hãy nhận con làm một với hy tế Thánh Thể, mà hôm nay con dâng tiến Chúa trước mặt các Thiên thần đang túc trực đây cách thiêng liêng, để con và toàn dân Chúa được cứu độ.

Trên bàn thờ luân tuất Chúa, con xin dâng tất cả tội lỗi con đã phạm trước mặt Chúa và trước mặt các thiên thần, từ tội đầu tiên cho đến giờ này, để Chúa thiêu hủy chúng trong lửa kính mến. Xin Chúa xóa bỏ mọi vết tích tội lỗi, rửa sạch lương năng và trả lại ân sủng con đã mất khi phạm tội. Xin Chúa thứ tha tất cả và thương ban cho con nụ hôn bình an của Chúa.

 

Hiến lễ đền tội

Con có thể làm được gì để đền tội bằng khiêm nhường thống hối, thành thực xưng thú và van nài Chúa thứ tha !

Lạy Thiên Chúa! Con khẩn nài, xin Chúa thương nghe : giờ đây con đang đứng trước nhan Chúa.

Con chán ghét mọi tội lỗi con và không bao giờ dám tái phạm. Con đau đớn và sẽ còn đau đớn suốt đời con. Con sẵn sàng thống hối và hết sức đền bù.

Xin thứ tha, lạy Chúa ! Xin thứ tha tội con vì danh thánh Chúa. Xin cứu linh hồn con đã được Máu vô giá Chúa thanh tẩy.

Đây con tận hiến thân con cho lượng từ bi Chúa, con phú thác mình con trong tay Chúa.

Xin Chúa xử đãi con theo lượng từ bi Chúa, chớ đừng theo tội lỗi con.

 

Hiến lễ cầu ân

Con cũng dâng Chúa các việc lành con làm, mặc dầu ít ỏi và thiếu sót, để xin Chúa bổ khuyết và thánh hóa, chiếu cố, chấp nhận và làm cho nên tốt. Mặc dầu con đốn mạt và ti tiện, xin Chúa dẫn đưa con tới cứu cánh phúc lộc bấy lâu mong chờ.

Con cũng dâng Chúa mọi nguyện vọng thánh thiện của những người đạo đức. Những nhu cầu của cha mẹ, anh em, người thân yêu và tất cả những người đã làm ơn cho con cũng như cho người khác vì lòng mến Chúa, của những người xin con dâng lễ để cầu nguyện cho mình và cho người thân yêu, còn sống hoặc đã quá vãng.

Xin cho hết thảy được ơn Chúa phù hộ, được an ủi và nâng đỡ lúc nguy cơ, được thoát khỏi mọi tai ương và được vui mừng, tận tình cảm đội ơn Chúa.

Con cũng xin dâng cách riêng lời cầu nguyện và lễ vật đền tạ cho những người xúc phạm đến con, mất lòng con, chê trách con, phiền nhiễu hay làm hại con, cả những người mà con đã xúc phạm, phiền hà, đã coi thường, đã làm gương xấu trong lời nói, việc làm; vô tình hoặc hữu ý, xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi và mọi cử chỉ bất công, bất nhã phạm đến nhau.

Lạy Chúa ! Xin trục xuất khỏi lòng chúng con mọi nghi ngờ, giận oán, quanh co, bẳn gắt và tất cả những thiếu bác ái và giảm tình huynh đệ.

Lạy Chúa ! Xin thương, xin thương những người đang kêu cầu lòng lân tuất Chúa, và ban ơn cho những người thiếu thốn. Xin cho chúng con được xứng đáng hưởng nhờ ơn Chúa và được sống muôn đời. Amen.

 

SUY NIỆM

Cùng với hy tế Thánh Thể, ta hãy dâng hiến cả đời ta cho Chúa, theo ba mục đích :

– Để tôn thờ Chúa : ta sẽ dâng cả hồn, xác với tất cả tài năng, cũng như mọi cảm tình ước muốn của ta để xưng ra Chúa là Chúa tể muôn loài, đáng được thờ lạy.

– Để đền tội : bên cạnh hy tế Thánh Thể, ta hãy đặt trước nhan Chúa tất cả tội lỗi ta cũng như của đồng loại, xin Chúa thiêu hủy chúng bằng lửa tình yêu. Cũng dâng tất cả mọi việc lành để xin Chúa thánh hóa và cất vào kho trên trời.

– Để cầu xin : ta cũng đừng quên dâng tất cả ước nguyện, nhu cầu của ta cũng như của mọi người thân yêu, hay thù ghét ta, còn sống cũng như đã quá cố, để Chúa ban ơn cho mỗi người.

Vì công nghiệp Chúa Kitô, lễ vật ta sẽ đẹp lòng Chúa và lời ta cầu sẽ không thể bị từ chối.

Nhận xét
by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-10 Không nên bỏ rước lễ dễ dàng

Những mưu chước của ma quỉ

Con hãy năng đến mạch suối ân sủng và từ bi của Chúa, mạch suối trọn hảo và trong sạch, để gột rửa mọi tình dục và thói hư, chước cám dỗ và mưu mô xảo trá của ma quỉ.

Satan biết rõ Bí tích Thánh Thể thông ban rất nhiều quả phúc, và là linh dược trị bách bệnh, nên nó tìm mọi dịp, bằng nhiều mưu chước để ngăn trở và lôi kéo những linh hồn đạo đức bỏ rước lễ.

Cũng vì thế mà khi sửa soạn rước lễ, có những người bị cám dỗ gắt gao.

Thánh Job nói : Quỷ dữ lẩn vào giữa con cái Chúa, dùng mánh lới đã quen, mà làm cho họ xao xuyến hoặc sợ hãi và bối rối, cốt làm giảm Đức Ái, lung lạc Đức Tin mà bỏ rước lễ, hoặc chỉ miễn cưỡng rước lễ.

Nhưng đừng quan tâm đến những mưu mô mánh khóe của nó. Con hãy ném trả vào mặt nó những xảo trá bỉ ổi chúng bày ra.

Tên quỷ khốn nạn ấy chỉ đáng khinh đáng cười : Không bao giờ nên vì sức tấn công, lời xúc xiểm của nó mà bỏ rước lễ.

Thường cũng có khi người ta bỏ rước lễ vì quá mong được sốt sắng, hoặc nghi nan về việc xưng tội.

Con hãy làm theo lời khuyên khôn ngoan : Dẹp bỏ mọi nghi nan bối rối, vì chúng ngăn trở ơn Chúa và làm con mất lòng sốt sắng.

Con cũng đừng bỏ rước lễ khi thấy lương tâm cắn rứt và xao xuyến đôi chút. Những lúc đó con hãy đi xưng tội ngay và vui lòng tha cho những người xúc phạm đến con.

Mà nếu con đã xúc phạm đến ai, con hãy khiêm nhường xin lỗi họ, và Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho con.

 

Mưu chước của xác thịt

Con ngại xưng tội và bỏ lâu không rước lễ để làm gì ? Hãy sớm đi xưng tội, xổ hết nọc độc, và dùng thuốc giảm đau, con sẽ thấy mình khỏe hơn là giãn ra lâu.

Nếu hôm nay con bỏ vì lý do này, biết đâu mai lại có lý do khác mạnh hơn. Như thế con sẽ phải bỏ rước lễ lâu và dần dà sẽ thấy mình bất xứng thêm.

Con hãy dứt khoát với tính lãnh đạm và lười biếng càng sớm càng hay, vì xao xuyến, bối rối lâu mà bỏ rước lễ vì những ngăn trở vụn vặt thường ngày như vậy có lợi gì.

Mà giãn lâu không rước lễ lại càng tai hại vì nó làm cho con quen thói ươn hèn.

Thực đáng tiếc ! Có người khô khan và phóng túng, đến nỗi cố ý giãn việc xưng tội, có khi cả việc rước lễ, để đỡ phải bó buộc.

Ôi ! Những người giãn việc rước lễ một cách quá dễ như thế là kém Đức Ái và lòng đạo đức chừng nào !

Trái lại, người sống thánh thiện và giữ lương tâm trong sạch để có thể rước lễ hằng ngày : người đó hạnh phúc và đẹp lòng Chúa biết bao.

Nếu có người vì khiêm nhượng, hay vì ngăn trở chính đáng mà bỏ rước lễ một đôi lần : Đó là lòng kính cẩn đáng khen.

Nhưng nếu vì ơ hờ trễ nải, người đó phải tự phấn đấu và hãy làm cho vừa sức, rồi Chúa sẽ trợ giúp cho ý nguyện của ta. Vì Chúa chỉ chú trọng đến thiện chí của ta hơn cả.

 

Rước lễ thiêng liêng

Những khi không thể rước lễ vì lý do chính đáng, nếu có lòng muốn nghiêm chỉnh và định ý rước lễ tử tế, ta cũng vẫn được hưởng nhờ một phần nào những ích lợi của Bí tích Thánh Thể.

Đã hẳn trong các lễ trọng và những ngày lễ buộc, người giáo hữu phải cung kính rước lễ thật sự, và rước lễ vì mục đích ngợi khen và vinh danh Chúa, hơn tìm an ủi riêng. Nhưng ngoài ra họ cũng vẫn có thể rước lễ thiêng liêng hằng ngày, hằng giờ mà không ai cấm đoán được. Chính nhờ thế mà họ được công phúc rất nhiều.

Vì hễ lần nào họ nhớ lại Mầu nhiệm Nhập thể và cuộc tử nạn Chúa, đồng thời giục lòng mến của Chúa; thì kể là họ rước lễ thiêng liêng và được bổ sức tinh thần lần ấy.

Những ai chỉ dọn mình rước lễ những ngày lễ lớn và rước vì thói quen, thường họ chẳng dọn mình tử tế.

Hạnh phúc thay những ai, mỗi lần dâng lễ hay rước lễ, cũng dâng trót mình làm lễ vật cho Chúa lần ấy.

Dâng lễ, con đừng vội vàng, cũng đừng thong thả quá. Hãy theo mức bình thường chính đáng như những người ở với con.

Con đừng làm phiền ai, hãy theo luật chung của các Bề trên. Thà mưu ích cho người, hơn theo lòng sốt sắng và cảm tình riêng.

 

SUY NIỆM

Ma quỷ đã biết rõ Thánh Thể là mạch suối trường sinh, nên nó tìm mọi cách để xui người ta bỏ hoặc ít rước lễ.

Thường nó cám dỗ người ta phạm tội trọng, không được, nó cũng cố gợi trong trí ta những hình ảnh xấu, những nghi nan, lo sợ… để ta không dám rước lễ.

Hãy ném vào mặt nó tất cả những mưu chước ấy. Hãy bàn hỏi với Cha giải tội những khi nghi nan, hoặc cáo mình những khi thấy mình có tội trọng. Vì chỉ có tội trọng mới ngăn trở việc rước lễ. Thế rồi ta hãy dọn mình để rước lễ và nếu có thể rước lễ hàng ngày.

Lạy Chúa, Chúa biết ma quỉ luôn tìm cách ngăn trở con đến với Chúa. Xin Chúa giúp con phá tan mưu mô của nó và đừng để con bao giờ vì đó mà phải xa bàn thánh Chúa. 

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-11 Mình Chúa và Lời Chúa đều cần

Bánh mỹ vị

– Ôi ! Chúa Giêsu rất lân ái ! Được đồng bàn với Chúa sung sướng cho linh hồn kính mến Chúa dường nào! Vì lương thực họ dùng là chính Chúa : người yêu duy nhất mà lòng họ luyến ái hơn cả.

Sung sướng dường bao, nếu con được khóc vì kính mến Chúa và được rơi lệ để rửa chân Chúa như thánh nữ Madalêna!

Nhưng làm sao được lòng sùng mộ ấy! Làm gì có nước mắt thánh thiện ấy !

Trước nhan Chúa và trước mặt các Thiên thần, tim con phải bốc cháy và khấp khởi vì vui mừng ! Vì Chúa đang hiện diện thực nhưng ẩn mình dưới dạng bánh.

Mắt con không thể chịu nổi ánh sáng tinh thuần của Chúa. Cả vũ trụ sẽ lu mờ trước vinh quang uy linh Chúa.

Thực ra chính vì sức chịu đựng có hạn của con mà Chúa phải ẩn mình dưới tấm màn Bí tích.

Con đang được Chúa ngự trong mình, con thờ lạy Đấng mà các Thiên thần thờ lạy trên trời. Nhưng con chỉ thấy Chúa bằng Đức Tin, trong khi các Thiên thần thấy Chúa nhãn tiền và trực tiếp.

Con vui sống theo ánh sáng Đức Tin và bước theo ánh sáng đó, cho đến ngày vinh quang bất diệt làm cho mọi hình bóng biến tan.

 

Lương thực hiện thế

Khi nào tới giai đoạn trọn hảo, Bí tích sẽ không còn. Các Thánh trên nơi vĩnh phúc không cần đến phương thế nhiệm mầu ấy nữa.

Các Ngài sẽ vui mừng luôn luôn trước nhan Chúa, diện đối diện chiêm ngưỡng vinh hiển Chúa. Nhờ vinh quang Chúa, các Ngài am hiểu bản tính cao siêu của Thiên Chúa. Các Ngài nhàn hưởng chính Ngôi Hai Thiên Chúa như đã có từ trước và sẽ tồn tại muôn đời.

Nghĩ đến những kỳ diệu ấy, con nhàm chán hẳn mọi an ủi dù là an ủi thiêng liêng, vì bao lâu chưa thấy được tường tận vinh hiển Chúa, mọi điều mắt thấy, tai nghe ở đời phải kể là không !

Lạy Chúa ! Chúa chứng cho lòng con. Không gì an ủi được con, không tạo vật nào thỏa mãn được con, trừ một mình Chúa, lạy Chúa, mà lòng con ao ước chiêm ngưỡng muôn đời.

Nhưng điều đó lại chưa có thể thực hiện, bao lâu con còn sống trong thân xác.

Vì thế con cần phải nhẫn nại và phú thác mọi ước muốn con cho Chúa.

Chính các Thánh đang vui cùng Chúa trên trời, lúc bình sinh cũng đã tin tưởng và nhẫn nại chờ giai đoạn vinh hiển Chúa đến.

Con tin như các Ngài đã tin. Con hy vọng như các Ngài đã hy vọng. Chắc chắn nhờ ơn Chúa, con sẽ đến nơi các Ngài đã đến.

Trong khi chờ đợi, con sẽ noi gương các Ngài để giữ vững Đức Tin.

 

Ánh sáng chỉ đường

Con cũng sẽ lấy lời Chúa làm nguồn an ủi, làm chỉ nam đời sống, nhất là con được Thánh Thể Chúa như thuốc hộ thân, nơi náu ẩn.

Bao lâu còn sống, con thấy có hai điều khẩn thiết cho con, thiếu nó con không thể chịu đựng nổi đời sống khốn nạn này.

Bị nhốt trong thân xác, hồn con cần của ăn và ánh sáng.

Con yếu nhược : Chúa đã ban Thánh Thể Chúa để dưỡng nuôi hồn xác, và “đặt lời Chúa làm đèn soi bước con đi” (Ps. 108, 105).

Thiếu hai điều đó con không thể sống lành mạnh : vì lời Chúa là ánh sáng linh hồn và Thánh Thể Chúa là bánh nuôi sống con.

Hai thứ đó cũng có thể gọi là hai bàn đặt hai bên tả hữu trong kho Giáo hội : một bên là bàn thờ có Bánh Thánh, tức Thánh Thể vô giá; một bên là luật Chúa, hàm chứa giáo lý thánh, khai sáng Đức Tin ngay chính và dẫn đi vững chắc qua màn che mà vào nơi Cực Thánh.

Ôi Chúa Giêsu ! Ánh sáng của Người sáng muôn đời, con đội ơn Chúa vì đã dùng các Tiên tri, các Tông đồ và các Tiến sĩ mà dọn cho con bàn giáo lý thánh thiện ấy.

Ôi ! Chúa Tạo thành, Đấng cứu chuộc nhân loại ! Con cảm tạ Chúa vì để chứng quả lòng thương nhân loại, Chúa đã dọn tiệc trọng thể này, lương thực con được ăn không phải là thịt chiên tượng trưng, nhưng là chính Mình Thánh, Máu Thánh Chúa.

Chúa đã làm mọi tín hữu vui trong tiệc thánh và no say trong chén phần rỗi nầy.

Tiệc Thánh này hàm chứa mọi hạnh phúc trên trời, mà các Thiên thần tham dự, tất phải dồi dào hạnh phúc hơn…

 

Chức vụ Linh mục

Chức vụ Linh mục cao cả và đáng tôn trọng chừng nào! Vì lời các Ngài mà Chúa uy quyền ngự đến. Miệng các Ngài chúc tụng, tay các Ngài lấy phần cho mình và phân phát cho dân Chúa !

Tay các Ngài phải tinh sạch chừng nào ! Miệng phải thánh biết bao ! Thân thể ấy phải tinh tấn, lòng phải khiết tinh và trong trắng chừng nào khi rước Chúa !

Miệng Linh mục rước Thánh Thể hằng ngày, không được nói lời nào không thánh, không đứng đắn và hữu ích!

Mắt Linh mục nhìn Thánh Thể hằng ngày, phải đơn sơ và trong sạch lắm.

Tay Linh mục động đến Chúa tạo thành trời đất hằng ngày : phải tinh tấn và hướng lên trời luôn.

Thánh kinh nói riêng với Linh mục : “Chúng con hãy thánh thiện vì Cha là Chúa Trời con, Cha rất thánh” (Levit.19,2).

 

Kinh riêng của Linh mục

Lạy Chúa toàn năng ! Xin ban ơn trợ giúp chúng con đã thụ lĩnh chức Linh mục Chúa, để chúng con được lương tâm trong sạch và ngay thẳng mà phụng sự Chúa cho xứng đáng và sốt sắng.

Mà nếu chúng con không sống một đời sống thánh thiện cho xứng đáng, thì xin Chúa ban cho chúng con được nhỏ nước mắt chân thành sám hối tội lỗi chúng con đã phạm, phải với lòng khiêm nhượng, với chí kiên quyết, chúng con phụng thờ Chúa cho sốt sắng hơn.

 

SUY NIỆM

Lần bước trên đường đời, con người đi tìm giữa những u tối, một chân lý khả dĩ soi dẫn lý trí và giữa những đểu giả, một tình yêu để no thỏa tâm hồn.

Nhưng tâm lý bất hủ cũng như tình yêu vô hạn mà con người đòi hỏi kia làm gì có được ngoài Chúa.

Lời Chúa chính là kho chân lý vô tận và Thánh Thể chính là mạch suối tình yêu bất diệt, Chúa đặt sẵn ở mọi ngả đường, để soi dẫn và dưỡng nuôi người thiện chí.

Vậy, còn tìm đâu xa, ta hãy mau mắn chạy lại cùng Chúa là nguồn chân lý và Vua tình yêu, tất hồn ta sẽ được no thỏa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Con tìm Chúa như nai khát tìm mạch nước. Vì Chúa là Ánh sáng và sinh lực cho con. Xin Chúa giữ con trong tình Chúa yêu không bờ bến.

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-12 Khi rước lễ phải sửa sang trong ngoài

Dọn mình kỹ lưỡng

Cha là người yêu khiết tịnh và là nguyên ủy mọi thánh thiện, Cha tìm tâm hồn khiết tịnh và sẽ an nghỉ.

“Con hãy dọn cho Cha một nơi rộng rãi và lịch sự” (Mc.14,15) và Cha sẽ mừng lễ phục sinh với môn đệ Cha tại nhà con.

Nếu con muốn Cha đến và ở lại trong con, con hãy thanh tẩy men cũ và quét dọn thẳm cung lòng con.

Hãy trục xuất những gì là thế tục và những gì là thói hư lăng lố.

Con hãy lặng lẽ “như chim sẻ cô đơn trên mái nhà” (Ps.101,8) và nhớ lại những lầm lỗi mà tận tình thống hối.

Người yêu bao giờ cũng dọn nơi lịch sự và đẹp nhất cho bạn tình, có thế mới chứng quả được tâm tình đối với bạn

Nhưng con nên biết : dầu con cả năm không lo gì khác, con cũng không thể dọn mình được xứng đáng với Cha.

Sở dĩ con được dự Tiệc Thánh, là do lòng tốt và ân nghĩa Cha, khác nào người hành khất được nhà triệu phú mời vào dùng tiệc trong nhà, người đó không còn cách nào đền đáp bằng tự hạ và hết lời cảm ơn.

Con hãy làm hết sức và làm chu đáo.

Con đừng theo thói quen hay vì bất đắc dĩ, nhưng hãy vì kính cẩn và yêu mến, đến rước Thánh Thể Chúa chí ái đã hạ cố đến cùng con.

Chính Cha đã mời và truyền con đến; Cha sẽ bù những chỗ thiếu sót trong con là do lòng tốt Cha mà con được.

Khi được ơn sùng mộ, con hãy nhớ cảm ơn Chúa. Vì không phải do công con, nhưng là do lòng tốt Cha mà con được.

Nếu con chưa được sốt sắng, nhưng trái lại thấy mình khô khan thêm, hãy khẩn nài, kêu van, gõ cửa, và cứ thế mãi cho đến khi được ít là một phần ơn phúc lộc đó mới thôi.

Con cần Cha, chứ Cha không cần gì con.

Không phải con đến thánh hóa Cha, nhưng Cha đến thánh hóa và làm cho con nên trọn hảo hơn.

Con đến để được thánh hóa và hợp nhất với Cha, để Cha ban ơn và tăng thêm lòng hăng hái cải thiện đời sống.

Đừng khinh thường ơn đó con ạ ! Và hãy dọn lòng cho thật chu đáo, mà đón Bạn chí ái.

 

Cám ơn sốt sắng

Dọn mình sốt sắng trước khi rước lễ mà thôi chưa đủ, còn phải giữ lòng sốt sắng ấy cả sau khi rước lễ.

Phải thành tâm để cám ơn cũng như phải sốt sắng dọn mình.

Cẩn thủ sau khi cám ơn, đó là một cách dọn mình tốt nhất để được ơn trọng đại hơn.

Nếu vừa mới rước lễ xuống đã sao lãng tìm những an ủi bên ngoài, thì kể là không sửa soạn gì.

Con đừng nhiều lời. Hãy ở lặng và an hưởng Đầng đang ở trong con, Đấng mà cả sức mạnh vũ trụ không thể cướp lấy được.

Con phải tận hiến toàn thân con cho Cha, để từ nay thoát ly mọi lo lắng, con không sống trong con mà chỉ sống trong Cha.

 

SUY NIỆM

Dọn nhà cho Chúa, gồm hai việc : tẩy uế và trang trí.

Muốn rước Thánh Thể cho xứng đáng, trước hết linh hồn phải sạch mọi dơ nhớp : khuyết điểm cũng như tội lỗi, nhất là tội trọng. Thống hối và Xưng tội là phương thuốc tẩy uế hoàn hảo nhất.

Thế rồi con phải trang hoàng lộng lẫy bằng các nhân đức, nhất là Đức Tin và Đức Ái. Trót hiệu lực của Thánh Thể trong ta nhiều hay ít, là tùy ở nồng độ hai đức đó.

Nhưng dầu ta đã dày công tẩy uế và trang sức lộng lẫy đến đâu, cũng không cân xứng được với Bí tích trọng đại này. Vì thế ta phải hết sức khiêm nhượng, kính cẩn thưa với Chúa :

“Lạy Chúa con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con sẽ lành mạnh”.

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-13 Phải khát khao nên một với Chúa Giêsu trong Thánh Thể

Ngưỡng vọng hợp nhất

Lạy Chúa ! Ai sẽ cho con được gặp Chúa, được cởi mở tâm hồn với Chúa, được hưởng Chúa như hồn con mong ước ! Lúc đó sẽ không còn ai khinh được con, không tạo vật nào quyến rũ nổi con. Một mình Chúa sẽ nói với con và con sẽ thân thưa với mình Chúa, như người yêu quen nói với người yêu, bạn quen xử với bạn.

Điều con cầu xin, khát vọng là được hiệp nhất hoàn toàn với Chúa, thoát ly mọi tạo vật, năng rước Thánh Thể cũng như năng dự thánh lễ, được luôn luôn hưởng ơn trên trời, kho báu vô tận.

Ôi, lạy Chúa, bao giờ con mới được nên một và hòa tan trong Chúa, để không nhớ gì đến mình con ?

Chúa ở trong con, con ở trong Chúa ! Chúa hãy làm cho Chúa và con nên một luôn.

“Chúa thật là bạn chí ái của con, Bạn trong muôn ngàn người” (Cand.5,10), linh hồn con sung sướng trong Chúa suốt đời con.

Chúa thật là Vua an bình của con, trong Chúa có bình an tuyệt hảo và nghỉ ngơi thiết thực. Ngoài Chúa chỉ có lao lực, đau đớn và khổ sở vô cùng.

Chúa thật là Thiên Chúa ẩn thân. Chúa không ở với người ác nhưng Chúa ưa chuyện vãn với người khiêm nhượng và đơn sơ.

Ôi ! “Thánh trí Chúa lân mẫn chừng nào” (Sao.12), vì để chứng quả lòng Chúa thương đoàn con, Chúa nuôi chúng con bằng bánh mỹ vị bởi trời !

“Thực không có dân tộc nào hạnh phúc được thần minh ở gần mình, như Chúa hằng ở gần tín đồ Chúa” (Pent. 4), Chúa đã ban cho chúng con chính mình Chúa làm lương thực, để yên ủi chúng con hằng ngày và hướng tâm hồn chúng con lên Chúa.

Làm gì có dân tộc nào diễm phúc bằng dân Kitô giáo !

Dưới gầm trời này làm gì có tạo vật nào được yêu thương bằng linh hồn mến Chúa ? Vì Chúa đã đoái thương ngự đến, lấy Thánh Thể vinh quang nuôi dưỡng.

 

by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-14 Tâm hồn ao ước rước lễ

Sùng ái nồng nhiệt

“Ôi ! Lạy Chúa ! Lòng từ bi Chúa dành cho những người kính sợ Chúa, cao cả chừng nào” (Ps. 31, 20).

Lạy Chúa ! Khi con tưởng nghĩ tới một số linh hồn trung tín, đến rước Chúa với lòng sốt sắng và yêu mến, thường con không khỏi cảm thấy thẹn thuồng và xấu hổ. Bao lần con đã bước lên bàn thờ, hay tới bàn thánh một cách lạnh lùng và khô khan! Bao lần con đã cứng lòng và như vô cảm! Bao lần ở trước tôn nhan Chúa, con đã thiếu nồng nhiệt và lưu luyến như những tâm hồn ao ước rước Chúa quá mãnh liệt và xúc cảm quá sâu xa, đã không cầm được nước mắt!

Tâm hồn và thể xác các Ngài ngưỡng mộ Chúa là mạch suối trường sinh. Không có gì thỏa mãn được các Ngài ngoài Thánh Thể Chúa mà các Ngài hâm mộ và sung sướng tiếp rước vào lòng.

 

Đức tin sắt đá

Đức tin sắt đá của các Ngài phải chăng là một lý chứng hiển nhiên, Chúa hiện diện thực trong Bí tích Thánh Thể?

Vì ai đã được tâm hồn nóng nảy trong lúc đồng hành với Chúa Giêsu, người ấy cũng sẽ nhìn nhận được Chúa “trong khi bẻ bánh” (Lc. 24, 35).

Thường, con không sao cảm được và sùng mộ thống thiết như thế, luyến ái và nồng nhiệt như thế!

Ôi ! Chúa Giêsu khoan dung, nhân từ và hiền hậu ! Con bần cùng khốn khó, xin Chúa thương đoái và ban cho lòng con đôi lúc được cảm thấy chút tình yêu của Chúa trong khi rước lễ, để Đức Tin con thêm cứng cáp, Đức Cậy thêm vững vàng vào lòng bao dung Chúa, và Đức Ái, một khi đã được hoàn toàn nóng nảy và nếm thử của ăn trên trời sẽ không bao giờ suy giảm.

Lòng lân mẫn Chúa có thể ban cho con ơn con xin và đến thăm viếng con trong ngày Chúa định, để con được lòng sốt mến Chúa.

Mặc dầu không sốt mến được như những linh hồn đạo đức, nhưng ít nhất nhờ ơn Chúa, con cũng ước ao được sốt sắng như họ. Con cầu xin và hy vọng được thông công với những người đạo đức ấy, và được nhập hàng ngũ của họ luôn.

 

SUY NIỆM

Sống đêm ngày với Thánh Thể : đó là nguyện vọng của những linh hồn sùng mộ. Ngoài những giờ phút được rước Chúa thật, lòng trí họ hàng ngày lẩn quất chung quanh nhà Tạm. Trót hạnh phúc của họ là hầu tiếp, được chuyện vãn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ phú thác trong tay Chúa tất cả những lo âu, tất cả may rủi và nhờ thế họ đã hưởng thiên đàng ngay khi còn ở thế này.

Lạy Chúa, hạnh phúc những người được phục vụ bên Chúa. Mặc dầu con không đáng, nhưng con cũng xin Chúa ban cho con một ý chí ước mong tha thiết rước Chúa ngự vào lòng con.

Nhận xét
by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh

GCG Q4-15 Không khiêm nhượng và xả kỷ sẽ không có sùng ái

Phải khiêm nhượng

Con cần phải thiết tha đi tìm ơn sùng mộ, khẩn khoản cầu xin, nhẫn nại và tin tưởng chờ đợi, nhận mà biết ơn, khiêm nhượng nắm giữ, tâm thành cộng tác vào hoạt động của ơn đó, và để mặc Chúa định thời giờ và cách thế đến thăm con.

Điều cốt yếu là khi con cảm thấy mình còn kém hay chưa được sốt mến, con hãy tự hạ mà đừng có thất vọng hay phiền sầu quá.

Thường chỉ ban trong giây lát, điều Chúa đã từ chối lâu ngày.

Cũng có khi Chúa ban ngay sau giờ cầu nguyện, điều Chúa chưa ban lúc ban đầu.

Nếu người ta cầu gì được nấy, xin lúc nào được lúc ấy, đó là một nguy cơ cho tính yếu đuối của con người.

Vậy con hãy tin tưởng cho mãnh liệt và nhẫn nại khiêm tốn mà chờ đợi ơn sốt mến.

Giả sử không được, hay được rồi lại mất, mất mà không biết, lúc đó con hãy nhận là tại con và do tội lỗi của con.

 

Phải xả kỷ

Cũng có khi ân sủng bị gián đoạn hay mất hẳn chỉ vì thiếu xả kỷ, không nên coi đó là điều nhỏ, vì đáng lý phải kể là lớn lao, vì nó cản trở các ơn trọng đại.

Nhưng nếu con tiễu trừ hay thắng dẹp ngay được điều nhỏ mọn, hay điều lớn lao ấy đi, con sẽ đạt điều con xin.

Vì hễ con tận tình tự hiến cho Chúa, mà không tìm kiếm vật này vật khác theo sở thích riêng, và chỉ vững tin ở Chúa, tức khắc con sẽ được hiệp nhất và bình an. Vì lúc đó con không còn lấy gì làm sung sướng và êm dịu bằng đẹp ý Chúa.

Thế nên, hễ ai thành tâm quy hướng ý định về Chúa và ly thoát mọi yêu, ghét, bất chính đối với bất cứ tạo vật nào, người đó rất xứng đáng được ân sủng và tâm hồn sùng mộ.

Vì Chúa đổ tràn đầy phúc lành Chúa xuống trên những bình chứa nào trống rỗng

Càng thoát ly hẳn được thế vật, càng tự khiêm và tự phú thác hoàn toàn, ơn Chúa càng xuống mau chóng và dư dật, càng nâng cao tâm hồn tận thoát lên.

“Lúc đó người ta sẽ thấy mình dư dật, sẽ bỡ ngỡ và cảm thấy lòng được cởi mở” (Ps. 40). Vì có bàn tay Chúa dẫn đưa họ, và họ hoàn toàn tự phú thác trong bàn tay đó cho đến muôn đời.

“Ai thành tâm đi tìm Chúa và không đuổi theo cái phù vân” (Ps. 23), người ấy sẽ được Chúa chúc lành cho như vậy.

Mỗi khi rước Thánh Thể, người đó sẽ được đặc ân tận hiệp với Chúa. Vì họ đã không tìm sốt sắng và an ủi riêng mà chỉ đặt danh dự và vinh danh Chúa lên trên mọi sốt sắng và an ủi.

 

SUY NIỆM

Ơn xúc cảm, làm cho tâm hồn ta lâng lâng sung sướng. Tuy là ơn rất quý, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nếu không đề phòng, có thể ta sẽ tự hào không ích lợi gì.

Sự thánh thiện có bảo đảm hơn cả là khiêm nhượng, nhìn nhận mình yếu hèn, và dấn thân làm vui lòng Chúa hơn mọi sùng ái khác và rất có thể làm Chúa xúc động.

Bí tích Thánh Thể chính là nơi Chúa hẹn hò với ta. Ở đó Chúa yên ủi, bao bọc, âu yếm những tâm hồn đau khổ vì Chúa.

Lạy Chúa, “con nhìn nhận tội trạng con. Tội lỗi con luôn sờ sờ trước mắt con”. Xin Chúa đừng xét xử con theo đức công bình, nhưng bao dung tha thứ và lấy Máu Thánh Chúa thanh tẩy con.

Nhận xét
by Tháng Một 27, 2021 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP