Đèn soi lối

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT
             Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
                                                       Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về .
            Đường về khép bóng trần gian
                                                       Lợi danh gói một hành trang vô thường
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
                                          Được mất bại thành bỗng hóa không
Phú quý vinh hoa như mộng ảo
                                                Sắc tài danh lợi tựa phù du
           Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
            Thong dong tự tại vậy mà vui
Đêm qua mộng lại thật gần
                                                    Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh !
              Ta về giữ mộng trinh nguyên
     Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài
          Thân như bóng chớp chiều tà
         Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
            Sá chi suy thịnh cuộc đời
       Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
                                                Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
                                               Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
                                                 Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
                                                 Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
   
                                                 Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
                                                 Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
                                                 Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
                                                 Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
                                                 Cuộc đời ta phù du như cát bụi
                                                 Sống hôm nay và đâu biết ngày mai ?
                                                 Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
                                                 Rồi cũng về với cát bụi mà thôi
                                                 Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
                                                 Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
                                                 Hãy vui sống với tháng ngày ta có
                                                 Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

                                                 Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc

Vì đời ta đã sống trọn kiếp người

                                                Với tất cả tấm lòng thành thương mến
                                                 Ðến mọi người xa lạ cũng như quen
                                                 Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
                                                 Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
                                                  Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
                                                  Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
TĐMVSK sưu tầm
Cliquez
by Tháng Mười Hai 9, 2017 Comments are Disabled Bí quyết sống khoẻ mạnh, Đèn soi lối, LỜI HAY Ý ĐẸP, Tâm Linh
Suy niệm Chúa Nhật Thường Niên sau Mùa Phục Sinh năm B

Suy niệm Chúa Nhật Thường Niên sau Mùa Phục Sinh năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN
SAU MÙA PHỤC SINH NĂM B

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

01 CN 10 TN B: Niềm tin vào Chúa Giêsu trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng (St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35)
02 CN 11 TN B: Kiểu hành động của Thiên Chúa: lặng lẽ, khiêm tốn, nhưng hữu hiệu (Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)
03 CN 12 TN B: Lòng tin xua trừ sợ hãi (G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41)
04 CN 13 TN B: Thiên Chúa không vui khi thấy con người phải hư mất (Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)
05 CN 14 TN B: Đời ngôn sứ (Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)
06 CN 15 TN B: Linh Mục, người phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)
07 CN 16 TN B: Chúa Giêsu vị chủ chăn công bằng và hoà bình (Gr 23.1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)
08 CN 17 TN B: Ơn cứu độ thăng tiến con người toàn diện (2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)
09 CN 18 TN B: Nhìn cuộc đời với con mắt đức tin (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)
10 CN 19 TN B: Cuộc khủng hoảng lòng tin (1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,1; Ga 6,41-51)
11 CN 20 TN B: Tiệc Thánh Thể như phương pháp cấy trồng sự sống mới (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)
12 CN 21 TN B: Sự lựa chọn định đoạt của đức tin (Gs 24,1-2.16-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69)
13 CN 22 TN B: Cuộc sống diễn tả đức tin (Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8°.14-15.21-23)
14 CN 23 TN B: Sa mạc cuộc đời nở hoa (Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)
15 CN 24 TN B: Duyệt xét lòng tin (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)
16 CN 25 TN B: Phẩm giá đích thực của người môn đệ (Jn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)
17 CN 26 TN B: Ơn gọi sống quảng đại và tự do (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.47-48)
18 CN 27 TN B: Bản tình ca của thời tạo dựng (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)
19 CN 28 TN B: Sự giầu có đích thực (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)
20 CN 29 TN B: Phục vụ là dấu chỉ của quyền bính (Is 53,2-3.10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)
21 CN 30 TN B: Bệnh mù lòa tâm linh (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)
22 CN 31 TN B: Ơn gọi sống yêu thương (Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34)
23 CN 32 TN B: Đẹp thay lòng quảng đại! (1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)
24 CN 33 TN B: Ôi nhân sinh là thế ấy! (Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)
25 LỄ CHÚA KITÔ VUA B: Biết sống liêm chính, nhân từ, yêu thương và liên đới là chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc sống con người (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng.
Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Tư 24, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Giáng Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Giáng Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN
SAU MÙA GIÁNG SINH NĂM A

CN 2 TN A: Cuộc giải phóng vĩ đại nhất (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)
CN 3 TN A: Cách mạng tâm lòng là điều kiện duy nhất để được ơn cứu độ (Is 9,1-4; 1 Cr 1,10-1.17; Mt 4,12-23)
CN 4 TN A: Để cải tiến thế giới cần nhiều người điên vì Chúa Giêsu (Sp 2,3; 3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)
CN 5 TN A: Là mắt của cha mẹ (Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)
CN 6 TN A: Lòng tin cụ thể (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)
CN 7 TN A: Thương người như thể thương thân (Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Tư 2, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Mùa Giáng Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Giáng Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH NĂM A

 1.  Lễ Giáng Sinh ban ngày A: Bức tượng ngạc nhiên (Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)
 2. Lễ Thánh Gia A: Bí quyết duy trì hạnh phúc gia đình (Hc 3,3-7.14- 17; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23)
 3. Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa A: Cuộc kiệu nến đầu tiên kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)
 4. CN 2 GS A: Thánh ca nhập thế (Hc 24,1-4.8-12; Ep 1,3-6.15-18; Ga 1,1-18)
 5. Lễ Hiển Linh A: Muốn gặp Chúa phải thực sự khao khát Ngài
 6. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa A: Ơn gọi làm con Thiên Chúa (Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 28, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

 1. CN 1 MV A: Cành dẻ hy vọng trong vùng đất chết (Is 2.1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
 2. CN 2 MV A: Tiếng gọi đổi đời (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)
 3. CN 3 MV A: Vũ điệu của người tù tự do (Is 35,1-6.8.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)
 4. CN 4 MV A: Hoàng đế ăn mày (Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 28, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Phục Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Phục Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN SAU MUÀ PHỤC SINH NĂM A

 1. CN 12 TN A: Giây phút khốn cùng, đêm đen của lòng tin (Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)
 2. CN 13 TN A: Con của thần khí (2 V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)
 3. CN 14 TN A: Sống theo Thánh Thần (Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)
 4. CN 15 TN A: Lời Chúa mạnh mẽ và hữu hiệu (Is 55,10-11: Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)
 5. CN 16 TN A: Cái nhìn của Thiên Chúa: lạc quan, kiên nhẫn và nhân từ (Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27;; Mt 13,24-43)
 6. CN 17 TN A: Tin là đạt mức trưởng thành nhân bản và tâm linh (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)
 7. CN 18 TN A: Lương thực thần thiêng (Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)
 8. CN 19 TN A: Ôm chặt lấy Chúa để được cứu thoát (1 V 19,9.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-23)
 9. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời A: Đất trời hoà hợp giao thoa (Kn 11,19; 12,1—6.10; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56)
 10. CN 21 TN A: “Chúa Giêsu thì được, Giáo Hội thì không” (Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)
 11. CN 22 TN A: Tận hiến cuộc đời (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)
 12. CN 23 TN A: Hoán cải bằng tình yêu thương (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)
 13. CN 24 TN A: Thật tình tha thứ cho nhau (Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)
 14. CN 25 TN A: Tình thương nhưng không (Í 55,6-9; Pl 1,20-27; Mt 20,1-16)
 15. CN 26 TN A: Tận hiến trong vâng phục và khiêm tốn (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)
 16. CN 27 TN A: Thiên Chúa không thất vọng (Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)
 17. CN 28 TN A: Ơn cứu độ, niềm vui của sự hiệp thông với Thiên Chúa (Is 25,6-10; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)
 18. CN 29 TN A: Đức tin sống động là men của lịch sử (Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5; Mt 22,15-21)
 19. CN 30 TN A: Tin là dấn thân bệnh vực công lý và vun trồng luân lý đạo đức xã hội (Xh 22,21-27; 1 Tx 1,5-10; Mt 22,34-40)
 20. CN 31 TN A : Thế nào là sống đức tin trung thực trong một Giáo Hội sinh động (Ml 1,14-2,2.8-10; 1 Tx 2,7-9.13; Mt 23,1-12)
 21. CN 32 TN A: Chờ đợi trong hy vọng, tỉnh thức và dấn thân ( Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)
 22. CN 33 TN A: Tận dụng mọi năng khiếu Chúa ban để phục vụ (Cn 31,10-13; 1 Txx 5,1-6; Mt 25,14-30)
 23. Lễ Chúa Kitô Vua A: Nhận thức về ý nghĩa lịch sử (Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mr 25,31-46)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 12, 2017 1 comment Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Mùa Phục Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Phục Sinh Năm A

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/Easter.jpg

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH NĂM A

1. Lễ Lá A: Mầm sống nảy sinh từ hạt giống chết ( Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66)
2. Lễ Phục Sinh A: Như con bướm xinh (Cv 10,34°.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)
3. CN 2 PS A: Cuộc sống mới hướng về sự thiện
(Cv 2,42-47; Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)
4. CN 3 PS A: Một cuộc gặp gỡ đổi đời
(Cv 2,14a.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35)
5. CN 4 PS A: Mục tử nhân lành
(Cv 2,14a. 36-41; 1 Pr 2,20-25; Ga 10,1-10)
6. CN 5 PS A: Bản chất cộng đoàn giáo hội
(Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)
7. CN 6 PS A: Lòng tin kitô là loài cây Tước sáng trường sinh
(Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)
8. Lễ Chúa Giêsu lên Trời A: Lạc quan, hy vọng và dấn thân
(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,26-20)
9. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống A: Cuộc sống mới trong Thánh Thần
(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3-7.12-13; Ga 20,19-23)
10. Lễ Chúa Ba Ngôi A: Nước mặn bốc hơi thành muối
(Xh 34,4-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18)
11. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu A: Mầu nhiệm Thánh Thể như suối nguồn tình yêu
(Đnl 8,2-3.4.14-16; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 12, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm 5 Chúa Nhật Mùa Chay Năm A

Suy niệm 5 Chúa Nhật Mùa Chay Năm A

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/MuaChaySuyNiem.jpg

SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÙA CHAY NĂM A

MC 1 A: Trường kỳ kháng chiến (St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11)
MC 2 A: Trở thành phúc lành cho tha nhân (St 12,1-4a: Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)
MC 3 A: Nước sự sống (Xh 17,3-7; Rm 5,2.5-8; Ga 4,5-43)
MC 4 A: Ánh sáng lòng tin (1 Sm 16,1b.4a.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41)
MC 5 A: Sự sống vĩnh cửu (Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng biên soạn và trình bày

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 4, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Thần-học Kinh-Thánh Veritas (THKTV từ 1 đến 15)

Thần-học Kinh-Thánh Veritas (THKTV từ 1 đến 15)

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2015/01/cross_locked_.jpg

Giới thiệu mục Thần Học Kinh Thánh

 Các bài thần học kinh thánh này đã được phát trên chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 1991 và hiện đang được phát lại trên chương trình Việt ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu Manila.

 Chúng trình bầy lộ trình lịch sử cứu độ, khởi đầu với nhận thức về thực tại bệnh tật, khổ đau, sự dữ và cái chết trong cuộc sống con người và tìm hiểu các nguyên nhân của chúng. Con người phải bệnh tật khổ đau và phải chết vì đã bị cám dỗ phạm tội kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa, muốn thay thế Thiên Chúa, tự xa rời Ngài và chống lại Ngài. Tội lỗi đã đảo lộn tất cả cuộc sống và bẻ gẫy các liên hệ của con người với chính mình, với Thiên Chúa, với nhau và với môi sinh. Từ nay con ngưởi trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi, tật bệnh và cái chết.

 Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng sống thê thảm và tuyệt vọng là nô lệ sự dữ, tội lỗi và cái chết đó, và ai là Đấng có thể giải thoát con người?  Chính Thiên Chúa sẽ giải thoát loài người khi cho Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa Nhập thể làm người, rao giảng Tin Mừng cứu độ, chịu khổ nạn, chết và sống lại, và qua hoạt động của Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn, thanh tẩy, thánh hóa và trợ lực con người tiến bước trên con đường trở về với Thiên Chúa. Lộ trình lịch sừ cứu độ dẫn chúng ta tới việc tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

 Nhưng Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài như thế nào? Ngài thực hiện nó qua trung gian Giáo Hội phẩm trật, là Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, là cơ cấu dụng cụ giúp con người đạt ơn cứu độ. Đây là phần tìm hiểu về Giáo Hội và bản chất của Giáo Hội.

 Để chu toàn sứ mệnh và trao ban ơn thánh cứu độ cho con người Giáo Hội ban phát các ơn thánh qua việc rao giảng Tin Mừng, phổ biến Lời Chúa, dậy dỗ giáo lý, ban phát các Bí Tích, cử hành  phụng vụ, tổ chức các buổi cầu nguyện, thành lập các hội đoàn và phối hợp các hoạt động tông đồ mục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau ♦

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng
TĐMVSK

Để nghe trực tiếp mỗi chủ đề, kính mời bấm và kéo thanh trượt bên phải trên khung nhạc.
Xin giới thiệu 15 chủ đề dưới đây:

 THKTV 01 Bóng dáng khổ đau và sự dữ trong cuộc sống con người
THKTV 02 Tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự tốt lành, mà lại có sự dữ và khổ đau?

 THKTV 03 Sự tự do như nguyên nhân của sự dữ và khổ đau
 THKTV 04 Vì là bản vị tự do nên con người có trách nhiệm đối với những sai quấy của mình
 THKTV 05 Nỗi khổ đau của những ngưòi vô tội
 THKTV 06 “Bác thang lên hỏi ông Trời Trời sinh ta ở trên đời làm chi?” Thái độ của ông Gióp trước khổ đau.
 THKTV 07 Tiếng kêu than của vj ngôn sứ thời tao loạn. Nỗi khổ đau của ngôn sứ Giêrêmia
 TKTV 08 Tiếng kêu than của người khổ đau theo sách Ai Ca
 THKTV 09 Lời cầu nguyện của kẻ khổ đau  qua các Thánh Vịnh
 THKTV 10 Kinh nghiệm về sự dữ theo sách Thánh Vịnh
 THKTV 11 Gương mặt Ngưởi Tôi Tớ Khổ Đau của Giavê Thiên Chúa
 THKTV 12 Giá trị cứu rỗi của khổ đau
 THKTV 13 Gương mặt của Đức Giêsu Kitô, Người Tôi Tớ Khổ Đau trong các văn bản sách Isaia
 THKTV 14 Các kiểu con người đối đầu với sự dữ và khổ đau theo Thánh Kinh Cựu Ưóc
 THKTV 15 Sự dữ và khổ đau trong Thánh Kinh Tân Ước. Thái độ của Chúá Giêsu trước sự dữ và khổ đau

Còn tiếp nhiều kỳ…

logo_TĐMVSK

by Tháng Một 23, 2015 2 comments Đèn soi lối, Tâm Linh

Đức Giêsu Kitô phục sinh trao ban sự sống mới cho những ai tin và tuyên xưng danh Người

“Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại lời Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilêa, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” ( Luca 24,1-7)

Đức Kitô sống lại và giãi sáng trên dân, dân riêng Người chuộc lầy bằng bửu huyết tuốn tràn  (Điệp ca lễ Phục Sinh)

“Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô chỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày Đức Giêsu đã hiên ra với những kẻ từng theo Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân. Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong thánh vịnh: Con là Con của Cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra Con” (Công Vụ các Tông Đồ 13,30-33)

“Nếu miệng ạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Qủa thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Roma 10,9-10)

“Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã àảm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” Roma 8,10-11)

 

by Tháng Tư 28, 2014 Comments are Disabled chưa phân loại, Đèn soi lối, Tâm Linh