Suy niệm Lời Chúa

10. CN 19 TN B: Cuộc khủng hoảng lòng tin (1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,1; Ga 6,41-51)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

11. CN 20 TN B: Tiệc Thánh Thể như phương pháp cấy trồng sự sống mới (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

12. CN 21 TN B: Sự lựa chọn định đoạt của đức tin (Dt 4,1-2.16-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

13. CN 22 TN B: Cuộc sống diễn tả lòng tin (Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18. 21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

14. CN 23 TN B: Sa mạc cuộc đời nở hoa (Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

15. CN 24 TN B: Duyệt xét lòng tin (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

16. CN 25 TN B: Phẩm giá đích thực của người môn đệ (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

17. CN 26 TN B: Ơn gọi sống quảng đại và tự do (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.47-48)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

18. CN 27 TN B: Bản tình ca của thời tạo dựng (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

19. CN 28 TN B: Sự giầu có đích thực (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh