Suy niệm Lời Chúa

20. CN 29 TN B: Phục vụ là dấu chỉ của quyền bính (Is 53,2-3.10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

21. CN 30 TN B: Bệnh mù loà tâm linh (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

23. CN 32 TN B: Đẹp thay lòng quảng đại! (1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

24. CN 33 TN B: Ôi nhân sinh là thế ấy! (Đn 12,1-3; Dt 10, 11-14.18; Mc 13,24-32)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

25. Lễ Chúa Kitô Vua B: Sống liêm chính, nhân từ yêu thương liên đới là chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc sống con người (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

by Tháng Mười Một 3, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh
Suy niệm Chúa Nhật Thường Niên sau Mùa Phục Sinh năm B

Suy niệm Chúa Nhật Thường Niên sau Mùa Phục Sinh năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN
SAU MÙA PHỤC SINH NĂM B

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

01 CN 10 TN B: Niềm tin vào Chúa Giêsu trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng (St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35)
02 CN 11 TN B: Kiểu hành động của Thiên Chúa: lặng lẽ, khiêm tốn, nhưng hữu hiệu (Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)
03 CN 12 TN B: Lòng tin xua trừ sợ hãi (G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41)
04 CN 13 TN B: Thiên Chúa không vui khi thấy con người phải hư mất (Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)
05 CN 14 TN B: Đời ngôn sứ (Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)
06 CN 15 TN B: Linh Mục, người phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)
07 CN 16 TN B: Chúa Giêsu vị chủ chăn công bằng và hoà bình (Gr 23.1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)
08 CN 17 TN B: Ơn cứu độ thăng tiến con người toàn diện (2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)
09 CN 18 TN B: Nhìn cuộc đời với con mắt đức tin (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)
10 CN 19 TN B: Cuộc khủng hoảng lòng tin (1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,1; Ga 6,41-51)
11 CN 20 TN B: Tiệc Thánh Thể như phương pháp cấy trồng sự sống mới (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)
12 CN 21 TN B: Sự lựa chọn định đoạt của đức tin (Gs 24,1-2.16-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69)
13 CN 22 TN B: Cuộc sống diễn tả đức tin (Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8°.14-15.21-23)
14 CN 23 TN B: Sa mạc cuộc đời nở hoa (Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)
15 CN 24 TN B: Duyệt xét lòng tin (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)
16 CN 25 TN B: Phẩm giá đích thực của người môn đệ (Jn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)
17 CN 26 TN B: Ơn gọi sống quảng đại và tự do (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.47-48)
18 CN 27 TN B: Bản tình ca của thời tạo dựng (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)
19 CN 28 TN B: Sự giầu có đích thực (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)
20 CN 29 TN B: Phục vụ là dấu chỉ của quyền bính (Is 53,2-3.10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)
21 CN 30 TN B: Bệnh mù lòa tâm linh (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)
22 CN 31 TN B: Ơn gọi sống yêu thương (Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34)
23 CN 32 TN B: Đẹp thay lòng quảng đại! (1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)
24 CN 33 TN B: Ôi nhân sinh là thế ấy! (Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)
25 LỄ CHÚA KITÔ VUA B: Biết sống liêm chính, nhân từ, yêu thương và liên đới là chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc sống con người (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng.
Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Tư 24, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Giáng Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Giáng Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN
SAU MÙA GIÁNG SINH NĂM A

CN 2 TN A: Cuộc giải phóng vĩ đại nhất (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)
CN 3 TN A: Cách mạng tâm lòng là điều kiện duy nhất để được ơn cứu độ (Is 9,1-4; 1 Cr 1,10-1.17; Mt 4,12-23)
CN 4 TN A: Để cải tiến thế giới cần nhiều người điên vì Chúa Giêsu (Sp 2,3; 3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)
CN 5 TN A: Là mắt của cha mẹ (Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)
CN 6 TN A: Lòng tin cụ thể (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)
CN 7 TN A: Thương người như thể thương thân (Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Tư 2, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Mùa Giáng Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Giáng Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH NĂM A

 1.  Lễ Giáng Sinh ban ngày A: Bức tượng ngạc nhiên (Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)
 2. Lễ Thánh Gia A: Bí quyết duy trì hạnh phúc gia đình (Hc 3,3-7.14- 17; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23)
 3. Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa A: Cuộc kiệu nến đầu tiên kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)
 4. CN 2 GS A: Thánh ca nhập thế (Hc 24,1-4.8-12; Ep 1,3-6.15-18; Ga 1,1-18)
 5. Lễ Hiển Linh A: Muốn gặp Chúa phải thực sự khao khát Ngài
 6. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa A: Ơn gọi làm con Thiên Chúa (Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 28, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

 1. CN 1 MV A: Cành dẻ hy vọng trong vùng đất chết (Is 2.1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
 2. CN 2 MV A: Tiếng gọi đổi đời (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)
 3. CN 3 MV A: Vũ điệu của người tù tự do (Is 35,1-6.8.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)
 4. CN 4 MV A: Hoàng đế ăn mày (Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 28, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Phục Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật thường niên sau Mùa Phục Sinh Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN SAU MUÀ PHỤC SINH NĂM A

 1. CN 12 TN A: Giây phút khốn cùng, đêm đen của lòng tin (Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)
 2. CN 13 TN A: Con của thần khí (2 V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)
 3. CN 14 TN A: Sống theo Thánh Thần (Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)
 4. CN 15 TN A: Lời Chúa mạnh mẽ và hữu hiệu (Is 55,10-11: Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)
 5. CN 16 TN A: Cái nhìn của Thiên Chúa: lạc quan, kiên nhẫn và nhân từ (Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27;; Mt 13,24-43)
 6. CN 17 TN A: Tin là đạt mức trưởng thành nhân bản và tâm linh (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)
 7. CN 18 TN A: Lương thực thần thiêng (Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)
 8. CN 19 TN A: Ôm chặt lấy Chúa để được cứu thoát (1 V 19,9.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-23)
 9. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời A: Đất trời hoà hợp giao thoa (Kn 11,19; 12,1—6.10; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56)
 10. CN 21 TN A: “Chúa Giêsu thì được, Giáo Hội thì không” (Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)
 11. CN 22 TN A: Tận hiến cuộc đời (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)
 12. CN 23 TN A: Hoán cải bằng tình yêu thương (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)
 13. CN 24 TN A: Thật tình tha thứ cho nhau (Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)
 14. CN 25 TN A: Tình thương nhưng không (Í 55,6-9; Pl 1,20-27; Mt 20,1-16)
 15. CN 26 TN A: Tận hiến trong vâng phục và khiêm tốn (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)
 16. CN 27 TN A: Thiên Chúa không thất vọng (Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)
 17. CN 28 TN A: Ơn cứu độ, niềm vui của sự hiệp thông với Thiên Chúa (Is 25,6-10; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)
 18. CN 29 TN A: Đức tin sống động là men của lịch sử (Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5; Mt 22,15-21)
 19. CN 30 TN A: Tin là dấn thân bệnh vực công lý và vun trồng luân lý đạo đức xã hội (Xh 22,21-27; 1 Tx 1,5-10; Mt 22,34-40)
 20. CN 31 TN A : Thế nào là sống đức tin trung thực trong một Giáo Hội sinh động (Ml 1,14-2,2.8-10; 1 Tx 2,7-9.13; Mt 23,1-12)
 21. CN 32 TN A: Chờ đợi trong hy vọng, tỉnh thức và dấn thân ( Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)
 22. CN 33 TN A: Tận dụng mọi năng khiếu Chúa ban để phục vụ (Cn 31,10-13; 1 Txx 5,1-6; Mt 25,14-30)
 23. Lễ Chúa Kitô Vua A: Nhận thức về ý nghĩa lịch sử (Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mr 25,31-46)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 12, 2017 1 comment Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa