One Comment

  1. Kính thăm độc giả,
    Theo code điện thoại, độc giả ở Canada.
    Vậy xin mời theo đường dẫn này, phía dưới cùng phần comment sẽ có địa chỉ mua lá neem online.
    Kính chúc độc giả an vui, khỏe mạnh.