Thánh Phaolô

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/HAI-TH%C6%AF-G%E1%BB%ACI-T%C3%8DN-H%E1%BB%AEU-TH%C3%8AXAL%C3%94NICA.jpg

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif LM Giuse Hoàng Minh Thắng

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương I
1 Tx 01 Thư thứ I gửi giáo đoàn Thêxalônica
1 Tx 02 Gương mặt của giáo đoàn Thêxalônica
1 Tx 03 Kết cấu và nội dung phần một thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica
1 Tx 04 Nội dung phần thứ hai thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương II
1 Tx 05 Hình thức cũ, tinh thần và nội dung mới
1 Tx 06 Tâm tình cảm tạ và mong đợi ngày Chúa Kitô quang lâm (1 Tx 1; 2)
1 Tx 07 Sự tuyển chọn nhưng không
1 Tx 08 Cuộc sống thánh thiện và yêu thương huynh đệ (1 Tx 3)
1 Tx 09 Niềm hy vọng kitô. Số phận những người đã chết (1 Tx 4)
1 Tx 10 Tỉnh thức đợi chờ Chúa đến (1 Tx 5)
1 Tx 11 Sức lớn mạnh của cộng đoàn Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương III
2 Tx 01 Những vấn nạn trong thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
2 Tx 02 Ai là tác giả thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
2 Tx 03 Kết cấu và nội dung thư thứ II gửi giáo đoàn Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương IV
2 Tx 04 Tính sổ đời trong ngày sau hết
2 Tx 05 Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu
2 Tx 06 Các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt
2 Tx 07 Lao động như một phần của ơn gọi làm người

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 2, 2017 Comments are Disabled Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô, Thư PhaoLô
Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/02/stPaul.jpg

CHƯƠNG I

 1. THPL1: Được cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô
 2. THPL2: Tin có nghĩa là gì?

CHƯƠNG II

 1. THPL3: Sự tự do của con cái Chúa
 2. THPL4: Sự tự do kitô là thứ tự do nào: ân nghĩa hay bổn phận và phải thực hành ra sao?

CHƯƠNG III

 1. THPL5: Được gọi để làm thành một thân thể duy nhất là Giáo Hội
 2. THPL6: Những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của Giáo Hội và cung cách sống của kitô hữu

CHƯƠNG IV

 1. THPL7: Các đặc sủng và chức thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn Giáo Hội
 2. THPL8: Giáo Hội như cơ cấu đặc sủng. Giáo Hội thừa tác và các Linh Mục

CHƯƠNG V

 1. THPL9: Quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị Tông Đồ
 2. THPL10: Phục vụ tông đồ như tinh thần của mọi kitô hữu

CHƯƠNG VI

 1. THPL11: Bí tích Rửa Tội và Tiệc Thánh Thể trong cuộc sống của kitô hữu
 2. THPL12: Kết quả của bí tích Rửa Tội và bí tích Thánh Thể trong cuộc sống cụ thể của kitô hữu

CHƯƠNG VII

 1. THPL13: Cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh
 2. THPL14: Lời thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi trạng huống cuộc đời
 3. THPL15: Tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong cuộc sống kitô hữu

CHƯƠNG VIII

 1. THPL16: Cuộc sống kitô và phụng tự tinh thần
 2. THPL17: Tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự kitô

CHƯƠNG IX

 1. THPL18: Tương quan giữa ơn gọi kitô và thực tại lịch sử. Sống đức tin kitô trong đời hôn nhân và độc thân
 2. THPL19: Sống ơn gọi kitô trong các tương quan gia đình và xã hội
 3. THPL20: Sống ơn gọi kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự
 4. THPL21: Sống đức tin kitô trong các thực tại lịch sử, văn hoá và xã hội

CHƯƠNG X

 1. THPL22: Niềm hy vọng kitô trước cái chết
 2. THPL23: Sống hy vọng là sống kiên trì
 3. THPL24: Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng kitô
 4. THPL25: Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

24 chủ đề về gương mặt của thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

24 chủ đề về gương mặt của thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2016/08/phaolo.jpg

GƯƠNG MẶT CỦA THÁNH PHAOLÔ
TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI

CHƯƠNG I

 1. Phaolô thành Tarsô, một gương mặt nổi bật của Giáo Hội Kitô tiên khởi
 2. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh
 3. Thánh Phaolô nhà truyền giáo thời danh của Giáo Hội Kitô tiên khởi
 4. Chiến lược truyền giáo của thánh Phaolô
 5. Thánh Phaolô con người của Tin Mừng

CHƯƠNG II

 1. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn kitô tiên khởi
 2. Tương quan giữa thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn kitô tiên khởi
 3. Thương con cho roi cho vọt: phương pháp sư phạm của thánh Phaolô
 4. Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều chống đối
 5. Con đường thập giá của thánh Phaolô

CHƯƠNG III

 1. Nhà văn Phaolô
 2. Các hình thái văn chương đặc biệt trong các thư của thánh Phaolô
 3. Một số hình thái văn chương đặc thù khác trong các thư của thánh Phaolô
 4. Thể văn cánh chung khải huyền và khuyến dụ trong các thư của thánh Phaolô
 5. Các kiểu hành văn trong các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG IV

 1. Tính chất xác thực và sự thống nhất trong các thư của thánh Phaolô
 2. Việc thu góp các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG V

 1. Thần học gia Phaolô
 2. Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không?
 3. Các chặng trong tiến trình giáo huấn của thần học gia Phaolô
 4. Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của thánh Phaolô
 5. Nét độc đáo trong tư tưởng thần học của thánh Phaolô
 6. Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo?
 7. Tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của thánh Phaolô

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Link download 24ChuDeThanhPhaolo

by Tháng Một 23, 2017 2 comments Thánh Phaolô, Thư PhaoLô