Thánh Phaolô

Nguyên lý của đời sống mới

Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh

1 “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.6 Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục.7 Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy.8 Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục.

9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi,10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, để được ơn thông hiểu.11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại.13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” (Cl 3,1-17)

 

Hoa trái của cuộc sống theo Thần Khí

“Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa.17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng,20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,23 hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.24 Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.

25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.26 Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.” (Gl 5,16-26)

Sống theo Thần Khí

Sống theo Thần Khí

1 “Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa.2 Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết.3 Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm: khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình.4 Thiên Chúa làm như vậy, để sự công chính mà Luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Khí.

5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí.6 Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.7 Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được.8 Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa.9 Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô.10 Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

12 Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt.13 Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa

14 Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Vinh quang dành cho ta

18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở.23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi?25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.” (Rm 8,1-27)

 

Cuộc chiến đấu nội tâm

Cuộc chiến đấu nội tâm

14 “Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi.15 Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt.17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.18 Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không.19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.

21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?25 Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội.” (Rm 7,14-25)

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

Hai Thư gửi Tín Hữu Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/HAI-TH%C6%AF-G%E1%BB%ACI-T%C3%8DN-H%E1%BB%AEU-TH%C3%8AXAL%C3%94NICA.jpg

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif LM Giuse Hoàng Minh Thắng

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương I
1 Tx 01 Thư thứ I gửi giáo đoàn Thêxalônica
1 Tx 02 Gương mặt của giáo đoàn Thêxalônica
1 Tx 03 Kết cấu và nội dung phần một thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica
1 Tx 04 Nội dung phần thứ hai thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương II
1 Tx 05 Hình thức cũ, tinh thần và nội dung mới
1 Tx 06 Tâm tình cảm tạ và mong đợi ngày Chúa Kitô quang lâm (1 Tx 1; 2)
1 Tx 07 Sự tuyển chọn nhưng không
1 Tx 08 Cuộc sống thánh thiện và yêu thương huynh đệ (1 Tx 3)
1 Tx 09 Niềm hy vọng kitô. Số phận những người đã chết (1 Tx 4)
1 Tx 10 Tỉnh thức đợi chờ Chúa đến (1 Tx 5)
1 Tx 11 Sức lớn mạnh của cộng đoàn Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương III
2 Tx 01 Những vấn nạn trong thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
2 Tx 02 Ai là tác giả thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
2 Tx 03 Kết cấu và nội dung thư thứ II gửi giáo đoàn Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương IV
2 Tx 04 Tính sổ đời trong ngày sau hết
2 Tx 05 Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu
2 Tx 06 Các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt
2 Tx 07 Lao động như một phần của ơn gọi làm người

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 2, 2017 Comments are Disabled Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô, Thư PhaoLô
Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

Các đề tài thần học nổi bật trong các thư của thánh Phaolô

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/02/stPaul.jpg

CHƯƠNG I

 1. THPL1: Được cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô
 2. THPL2: Tin có nghĩa là gì?

CHƯƠNG II

 1. THPL3: Sự tự do của con cái Chúa
 2. THPL4: Sự tự do kitô là thứ tự do nào: ân nghĩa hay bổn phận và phải thực hành ra sao?

CHƯƠNG III

 1. THPL5: Được gọi để làm thành một thân thể duy nhất là Giáo Hội
 2. THPL6: Những vấn đề ngàn đời liên quan tới bản chất của Giáo Hội và cung cách sống của kitô hữu

CHƯƠNG IV

 1. THPL7: Các đặc sủng và chức thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn Giáo Hội
 2. THPL8: Giáo Hội như cơ cấu đặc sủng. Giáo Hội thừa tác và các Linh Mục

CHƯƠNG V

 1. THPL9: Quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị Tông Đồ
 2. THPL10: Phục vụ tông đồ như tinh thần của mọi kitô hữu

CHƯƠNG VI

 1. THPL11: Bí tích Rửa Tội và Tiệc Thánh Thể trong cuộc sống của kitô hữu
 2. THPL12: Kết quả của bí tích Rửa Tội và bí tích Thánh Thể trong cuộc sống cụ thể của kitô hữu

CHƯƠNG VII

 1. THPL13: Cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh
 2. THPL14: Lời thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi trạng huống cuộc đời
 3. THPL15: Tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong cuộc sống kitô hữu

CHƯƠNG VIII

 1. THPL16: Cuộc sống kitô và phụng tự tinh thần
 2. THPL17: Tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự kitô

CHƯƠNG IX

 1. THPL18: Tương quan giữa ơn gọi kitô và thực tại lịch sử. Sống đức tin kitô trong đời hôn nhân và độc thân
 2. THPL19: Sống ơn gọi kitô trong các tương quan gia đình và xã hội
 3. THPL20: Sống ơn gọi kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự
 4. THPL21: Sống đức tin kitô trong các thực tại lịch sử, văn hoá và xã hội

CHƯƠNG X

 1. THPL22: Niềm hy vọng kitô trước cái chết
 2. THPL23: Sống hy vọng là sống kiên trì
 3. THPL24: Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng kitô
 4. THPL25: Nền tảng và kiểu diễn tả niềm hy vọng kitô đứng trước khổ đau, sự dữ và cái chết

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

24 chủ đề về gương mặt của thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

24 chủ đề về gương mặt của thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2016/08/phaolo.jpg

GƯƠNG MẶT CỦA THÁNH PHAOLÔ
TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI

CHƯƠNG I

 1. Phaolô thành Tarsô, một gương mặt nổi bật của Giáo Hội Kitô tiên khởi
 2. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh
 3. Thánh Phaolô nhà truyền giáo thời danh của Giáo Hội Kitô tiên khởi
 4. Chiến lược truyền giáo của thánh Phaolô
 5. Thánh Phaolô con người của Tin Mừng

CHƯƠNG II

 1. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn kitô tiên khởi
 2. Tương quan giữa thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn kitô tiên khởi
 3. Thương con cho roi cho vọt: phương pháp sư phạm của thánh Phaolô
 4. Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều chống đối
 5. Con đường thập giá của thánh Phaolô

CHƯƠNG III

 1. Nhà văn Phaolô
 2. Các hình thái văn chương đặc biệt trong các thư của thánh Phaolô
 3. Một số hình thái văn chương đặc thù khác trong các thư của thánh Phaolô
 4. Thể văn cánh chung khải huyền và khuyến dụ trong các thư của thánh Phaolô
 5. Các kiểu hành văn trong các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG IV

 1. Tính chất xác thực và sự thống nhất trong các thư của thánh Phaolô
 2. Việc thu góp các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG V

 1. Thần học gia Phaolô
 2. Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không?
 3. Các chặng trong tiến trình giáo huấn của thần học gia Phaolô
 4. Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của thánh Phaolô
 5. Nét độc đáo trong tư tưởng thần học của thánh Phaolô
 6. Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo?
 7. Tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của thánh Phaolô

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Link download 24ChuDeThanhPhaolo

by Tháng Một 23, 2017 2 comments Thánh Phaolô, Thư PhaoLô