https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2016/08/phaolo.jpg

GƯƠNG MẶT CỦA THÁNH PHAOLÔ
TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI

CHƯƠNG I

 1. Phaolô thành Tarsô, một gương mặt nổi bật của Giáo Hội Kitô tiên khởi
 2. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh
 3. Thánh Phaolô nhà truyền giáo thời danh của Giáo Hội Kitô tiên khởi
 4. Chiến lược truyền giáo của thánh Phaolô
 5. Thánh Phaolô con người của Tin Mừng

CHƯƠNG II

 1. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn kitô tiên khởi
 2. Tương quan giữa thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn kitô tiên khởi
 3. Thương con cho roi cho vọt: phương pháp sư phạm của thánh Phaolô
 4. Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều chống đối
 5. Con đường thập giá của thánh Phaolô

CHƯƠNG III

 1. Nhà văn Phaolô
 2. Các hình thái văn chương đặc biệt trong các thư của thánh Phaolô
 3. Một số hình thái văn chương đặc thù khác trong các thư của thánh Phaolô
 4. Thể văn cánh chung khải huyền và khuyến dụ trong các thư của thánh Phaolô
 5. Các kiểu hành văn trong các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG IV

 1. Tính chất xác thực và sự thống nhất trong các thư của thánh Phaolô
 2. Việc thu góp các thư của thánh Phaolô

CHƯƠNG V

 1. Thần học gia Phaolô
 2. Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không?
 3. Các chặng trong tiến trình giáo huấn của thần học gia Phaolô
 4. Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của thánh Phaolô
 5. Nét độc đáo trong tư tưởng thần học của thánh Phaolô
 6. Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo?
 7. Tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của thánh Phaolô

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Link download 24ChuDeThanhPhaolo

2 Comments

 1. Thua Cha, con muon download nhung bai giang nay de nghe qua MP3 .
  Xin Cha huong dan a.
  Con cam on Cha