https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/HAI-TH%C6%AF-G%E1%BB%ACI-T%C3%8DN-H%E1%BB%AEU-TH%C3%8AXAL%C3%94NICA.jpg

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif LM Giuse Hoàng Minh Thắng

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương I
1 Tx 01 Thư thứ I gửi giáo đoàn Thêxalônica
1 Tx 02 Gương mặt của giáo đoàn Thêxalônica
1 Tx 03 Kết cấu và nội dung phần một thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica
1 Tx 04 Nội dung phần thứ hai thư thứ I gửi tín hữu Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương II
1 Tx 05 Hình thức cũ, tinh thần và nội dung mới
1 Tx 06 Tâm tình cảm tạ và mong đợi ngày Chúa Kitô quang lâm (1 Tx 1; 2)
1 Tx 07 Sự tuyển chọn nhưng không
1 Tx 08 Cuộc sống thánh thiện và yêu thương huynh đệ (1 Tx 3)
1 Tx 09 Niềm hy vọng kitô. Số phận những người đã chết (1 Tx 4)
1 Tx 10 Tỉnh thức đợi chờ Chúa đến (1 Tx 5)
1 Tx 11 Sức lớn mạnh của cộng đoàn Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương III
2 Tx 01 Những vấn nạn trong thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
2 Tx 02 Ai là tác giả thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
2 Tx 03 Kết cấu và nội dung thư thứ II gửi giáo đoàn Thêxalônica

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Chương IV
2 Tx 04 Tính sổ đời trong ngày sau hết
2 Tx 05 Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu
2 Tx 06 Các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt
2 Tx 07 Lao động như một phần của ơn gọi làm người

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.