Post Tagged with: "Thánh Mẫu Học"

Thánh Mẫu học (nghe và tải về file MP3)

Thánh Mẫu học (nghe và tải về file MP3)

Các bài Thánh Mẫu học này đã được phát trong mục ”Mẹ Maria” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 2006, và trong mục ”Thánh Mẫu học” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu (Veritas Manila) từ năm 2008.      

     Chúng được soạn theo các đề tài của cuốn ”Tân Từ Điển Thánh Mẫu Học”, do hai soạn giả Stefano De Fiores và Salvatore Meo, thuộc Phân khoa thần học của Học viện Marianum ở Roma phối hợp với sự cộng tác của 63 thần học gia và chuyên viên Thánh Mẫu học Italia và Âu châu.      

     Đức Maria là thụ tạo toàn vẹn nhất của gia đình nhân loại và là chi thể ưu việt nhất trong Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội. Sau Đức Giêsu, Mẹ là mẫu người như Thiên Chúa đã tạo dựng thời khai nguyên vũ trụ, khi loài người chưa phạm tội kiêu căng bất tuân lệnh Thiên Chúa.

       Học biết về Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu vai trò quan trọng của Mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi, noi gương Mẹ luôn biết thưa lên hai tiếng ”Xin vâng” với Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với Chúa để loan báo Tin Mừng cứu độ và dẫn đưa mọi người về với Chúa.

       Roma 26-8-2012
       Linh mục Giuse Hoàng Minh Thắng

Nguyên giáo sư Thánh Kinh Học viện ”Regina Mundi”
trực thuộc Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, Học viện “Mater Ecclesiae”,
Giáo lý viên truyền giáo quốc tế, và Phân khoa Truyền Giáo
của Đại học Giáo Hoàng Urbaniana Roma (1991-2011)

còn tiếp đăng nhiều phần tiếp theo…

Phần 23 (TMH 287 – 301)
Đức Maria Nữ Vương

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif Tải về phần 23 (TMH 287 – 301)

Phần 22 (TMH 280 – 286)

Đức Maria là Đấng trung gian

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink nghe trên “nhạc của tui” và tải về P22: TMH 280 – 286

Phần 21 (TMH 277 – 279)
Đức Maria là Đấng đồng công cứu chuộc

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink nghe trên “nhạc của tui” và tải về P21: TMH 277 – 279

Phần 20 (TMH 274 – 276)
Đức Maria là Evà mới

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink nghe trên “nhạc của tui” và tải về P20: TMH 274 – 276

Phần 19 (TMH 267 – 273)
Đức Maria là Mẹ chúng ta

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink nghe trên “nhạc của tui” và tải về P19: TMH 267 – 273

Phần 18 (TMH 258-266)
Đức Maria hồn xác lên Trời

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink nghe trên “nhạc của tui” và tải về P18: TMH 258 – 266

Phần 17 (TMH 243-257)
Đức Maria vô nhiễm nguyên tội

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P17: TMH 243 – 257

Phần 16 (TMH 216-242)
Đức Trinh Nữ Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P16: TMH 216 – 242

Phần 15 (TMH 206-215)
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P15: TMH 206 – 215

Phần 14 (TMH 198-205)
Tương quan giữa Giáo Hội và Đức Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P14: TMH 198 – 205

Phần 13 (TMH 185-197)
Tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P13: TMH 185 – 197

Phần 12 (TMH 171-184)
Tương quan giữa Chúa Giêsu Kitô và Đức Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P12: TMH 171 – 184

Phần 11 (TMH 163-170)
Tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Đức Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P11: TMH 163 – 170

Phần 10 (TMH 157-162)
Tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Ba Ngôi

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P10: TMH 157 – 162

Phần 9 (TMH 146-156)
Giáo huấn của Giáo Hội liên quan tới Đức Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P9: TMH 146 – 156

Phần 8 (TMH 136-145)
Các bút tích không chính thức liên quan tới Đức Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P8: TMH 136 – 145

Phần 7 (TMH 121-135)
Gương mặt và cuộc sống lịch sử của Mẹ Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P7: TMH 121 – 135

Phần 6 (TMH 103-120)
Gương mặt Mẹ Maria trong giáo huấn của các Giáo Phụ

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P6: TMH 103 – 120

Phần 5 (TMH 91 – 102)
Lịch sử khoa Thánh Mẫu học

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P5: TMH 91 – 102

Phần 4 ( TMH 79 – 90)
Đức Maria Hiền thê của Thánh Giuse

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif
Link tải về P4: TMH 79 – 90

Phần 3 (TMH 46 – 78)
Các tước hiệu của Mẹ Maria

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P3: TMH 46 – 78

Phần 2 (TMH 41 – 45)
Gương mặt Mẹ Maria trong sách Khải Huyền

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gif
Link tải về P2: TMH 41 – 45

Phần 1 (TMH 1 – 40)
Gương mặt Mẹ Maria trong các văn bản thư thánh Phaolô và các Phúc Âm

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P1: TMH 1 – 40

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/08/Raffaello-terranuova-madonna-300x298.jpg

by Tháng Chín 30, 2015 5 comments Thánh Mẫu học