Thiên Khí Năng
Khóa II Tân Thới Hiệp SG 3.3.2012

*******
Hình ảnh TKN
Khóa I Tân Thới Hiệp SG 7.11.2010

♥Ba số điện thoại tư vấn TKN tại Việt-nam:
Soeur Maria Clara Minh-Tâm  09066 77507
Phêrô Dũng  09237 04353
Phaolô Phúc  09787 82671

♥Email tư vấn Thiên Khí Năng:
Việt-nam: [email protected]
Hải Ngoại: [email protected] ; [email protected]

 

Comments are closed.