KON-TUM: Hành trình Tin Vui Chữa Lành

chặng 1:  24.5 – 26.5.2012

*Để xem video rõ nét và rõ chữ,
xin rê chuột và click chọn 480p phía dưới bên phải video.

cavathanhgia

 

Comments are closed.