10 điều đáng suy gẫm

  1. Cầu nguyện không phải là“bánh xe dự phòng”để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là “tay lái”để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất nầy.
  2. Tại sao xe hơi có KIẾNG TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KIẾNG CHIẾU HẬU?  Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.
  3. Tình bạn như một QUYỂN SÁCH.

Chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.

  1. Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ.

Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua.

Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài.

  1. Bạn cũ là Vàng! Bạn mới là Kim Cương!

Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng!

Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương!

  1. Thường khi ta mất hy-vọng và nghĩ đây là đoạn cuối đường, THƯỢNG ĐẾ ở trên cao cười và nói: “Hãy thư giản, con yêu của ta, đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải là đường cùng.
  2. Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài.

Khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của ta.

  1.  Một người mù hỏi thánh Anthony: “Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?  Ông thánh trả lời: “Có, lúc ngươi mất định hướng!”9.  Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó, và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta.
  2. Sự LO-LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ-KHĂN ngày mai.  Nhưng nó lấy đi sự BÌNH-AN hiện tại.Hãy sống đơn giản. Yêu thật nhiều. Lo tận tụy. Ăn nói nhân hậu.  Hãy giao hết cho THƯỢNG ĐẾ.

NGÀI yêu thương bạn. NGÀI  luôn luôn yêu thương bạn.

LM Hoàng Minh Thắng sưu tầm

Comments are closed.