Nếu ai cũng thực thi mỗi ngày những điều sau đây, thì thế giới này sẽ an bình, hạnh phúc và thịnh vượng biết bao:

“Hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Lv 19,18; Mt 22,39)

 

“Đây là điểu răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12-13)

“Điều gì con không thích người ta làm cho mình, thì cũng đừng bao giờ làm cho người ta. Hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Biết ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi. Hãy chúc tụng Chúa trong mọi nơi mọi lúc, xin Người dạy con biết theo nẻo chính đường ngay, và giúp con thành công trong mọi điều con toan tính” (Tb 4,15)

“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần hãy nói những lời tốt đẹp. để xây dựng và làm ích cho người nghe… Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng này giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki tô” (Ep 4,29.31-32)

Comments are closed.