“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương. Mùa Giáng-Sinh 2012 và Năm Mới 2013… Ban biên tập trang mạng tongdomucvusuckhoe.net kính chúc”

Comments are closed.