https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/01/GiaiThichVDTtkn2.png

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/01/GiaiThichVDTtkn1.png

3 Comments

  1. Nếu ở Mỹ con có thể mua vòng này ở đâu ạ
    Con cán ơn

  2. I want to buy this ring. How and who should I contact with ? Thanks.

  3. Xin độc giả vào mục Mua Thảo Dược ở đâu https://tongdomucvusuckhoe.net/noidung/5787 để liên lạc mua Vòng Đeo Tay Thiên-Khí-Năng.