https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/12/cong-thuc-dieu-hoa-tuyen-giap.jpg

Công dụng

     Công thức này dùng chữa bệnh bướu cổ do có sự trục trặc do tuyến giáp trạng gây ra. Nhóm dược thảo trong công thức này giúp kiểm soát hoạt động chuyển hóa của cơ thể và đem chất dinh dưỡng của thảo dược tới tuyến giáp, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn.

Liều lượng

     Hai viên, từ 1 tới 2 lần mỗi ngày, theo nhu cầu.

Thành phần

  • 5 phần Kelp (tảo bẹ, rong biển)
  • 4 phần Watercress (xà lách son)
  • 1 phần Mullein (cây bản thảo bông vàng)
  • 1 phần Parsley (rau mùi tây)
  • 1 phần Nettle (cây tầm ma)
  • 1 phần Irish moss (rêu Ái nhĩ lan)
  • 1 phần Iceland moss (rêu Băng Đảo)
  • 1 phần Sheep sorrel (cây me đất chua)

Chủ trị

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/12/DISCLAIMER.jpg

Comments are closed.