2 Comments

  1. Cám ơn anh Maiduc Dung nhiều .
    Thật cảm phục ý chí của anh Qúi, đó là tấm gương cho chúng em.
    Kính chúc các anh và mọi người dồi dào sức khỏe