Tiến sĩ Bruce Fife, giám đốc trung tâm nghiên cứu dừa tại Mỹ,
trả lời phỏng vấn về khác nhau giữa 3 loại dầu dừa và công dụng hoán đổi của chúng.

Comments are closed.