12. Đường Thánh giá

Trình chơi Âm thanh

*
Đường giải thoát.

Bao người chói tai khi nghe: “Hãy bỏ mình, vác khổ giá mình và theo Chúa Giêsu”.(1)

Nhưng ngày tận thế còn chói tai biết mấy khi nghe: “Hãy đi khỏi mặt ta, đồ bất lương, hãy vào lửa muôn đời”.(2)

Ai ngày nay thành tâm nghe theo huấn từ của Thánh giá, ngày đó sẽ khỏi phải nghe án phạt muôn đời ấy.

“Thánh Giá này sẽ hiện ra trên trời khi Chúa đến đoán xử muôn dân”.(3)

Lúc đó những tôi trung của Thánh giá, những người trót đời đã sống cái sống của Chúa đóng đinh, sẽ đầy tin tưởng tiến lại gần Chúa Giêsu, quan xét của họ.

*
Mãnh lực của Thánh Giá.

Phải có thánh giá mới được vào nước trời; thế sao Bạn ngại vác?

Thánh giá là phần rỗi, Thánh giá là sinh mệnh, Thánh giá là thuẫn che khỏi tay thù.

Thánh giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí.

Nhân đức hoàn hảo và thánh thiện tột bậc cũng do ở thánh giá.

Không có phần rỗi linh hồn, không có hy vọng sống đời đời mà không do ở Thánh giá.

Hãy vác thánh giá và đi theo Chúa Giêsu Bạn sẽ được sống đời đời.

Chúa đã vác thánh giá đi trước Bạn, đã chết trên thánh giá vì Bạn, để Bạn cũng mang lấy thánh giá và ao ước chết trên thánh giá.

Vì “có chết với Chúa, Bạn sẽ sống lại với Chúa”.(4)

Nếu Bạn đã đồng khổ, tất cũng sẽ đồng vinh với Chúa.

*
Con đường duy nhất.

Bạn xem mọi cái phải giải quyết trong thánh giá, và chỉ có chết đi mới giải quyết được mọi cái.

Và không còn đường nào đưa đến sống và bình an thật cho tâm hồn, ngoài đường thánh giá và hãm mình liên lỉ.

Dầu đi đâu, dầu tìm được mọi thỏa thích trên dưới, Bạn vẫn không gặp đâu được đường nào cao trọng và vững chắc hơn đường thánh giá.

Dầu Bạn xếp đặt và quy định mọi cái cho đẹp mắt vừa lòng – muốn hay không muốn Bạn chỉ thấy cần phải chịu khó luôn và như thế là luôn luôn Bạn sẽ gặp thánh giá.

Hoặc Bạn sẽ cảm thấy đau khổ ngoài thân xác, hoặc chịu trong tâm hồn.

Có lúc Bạn phải Chúa ruồng bỏ, có lúc phải người đời hành xích. Ngoài ra, thường chính thân Bạn lại nên ách nặng cho Bạn.

Như thế không có phương thuốc nào cứu thoát, không có gì yên ủi được Bạn.

Trái lại Bạn còn phải chịu bao lâu Chúa muốn.

Vì Chúa muốn Bạn tập quen chịu đau khổ mà không cần yên ủi, tùng phục Chúa cho hoàn toàn, và nhờ phương thuốc đau khổ để khiêm tốn hơn.

Không ai cảm thông được khổ nạn Chúa Giêsu thấm thía bằng người đã chịu đôi chút khổ giống như Chúa.

Thánh giá đã dựng sẵn và đang đón Bạn khắp nơi.

Đi đâu Bạn cũng chẳng trốn tránh được. Ở đâu Bạn cũng vẫn đeo đẳng thân xác Bạn và sẽ gặp mình Bạn luôn.

Bạn tiến lên hay lùi lại. Bạn ra ngoài hay vào trong bản ngã, ở đâu Bạn cũng vẫn gặp thánh giá.

Và ở đâu Bạn cũng cần phải nhẫn nhục lắm, nếu Bạn muốn hưởng an bình trong tâm hồn và đáng triều thiên bất hủ.

Lợi dụng đau khổ.

Nếu Bạn vui lòng vác Thánh giá, Thánh giá sẽ nâng đỡ Bạn và đưa tới đích mong đợi, ở đó sẽ không còn đau khổ như ở đời này.

Nếu Bạn vác miễn cưỡng, Bạn sẽ làm cho Thánh giá thêm nặng và trở thành một ách đè trên Bạn, mà dầu sao Bạn vẫn cứ phải vác.

Nếu Bạn bỏ Thánh giá này, nhất định Bạn sẽ gặp Thánh giá khác, có khi lại nặng hơn.

Cái người đời chưa ai thoát nổi, Bạn tưởng Bạn thoát thế nào?

Bình sinh, có thánh nhân nào đã thoát được đau khổ, trốn được thánh giá đâu.

Chính Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trót đời có giờ nào không phải chịu đau khổ giằn vặt đâu.

Ngài nói: “Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết và có thế mới vào được nơi vinh hiển”.(5)

Thế sao Bạn còn đi tìm một đường khác đường vua trời đã đi, tức đường Thánh giá?

Trót đời Chúa Giêsu Kitô chỉ là thánh giá và tử đạo, mà Bạn lại đi tìm an nghỉ và vui sướng sao?

Bạn nhầm, nhầm khốn nạn! Nếu Bạn đi tìm cái gì ngoài đau khổ của địa vị Bạn, vì trót đời sống nhân loại tràn ngập đau khổ và rải rắc thánh giá.

Và càng tiến sâu trong đường thiêng liêng thường càng gặp thánh giá nặng. Vì lòng mến Chúa làm cho đời lưu lạc này thêm đau khổ.

*
Hứng khởi trong Thánh Giá.

Thế nhưng – dầu đau khổ đến đâu – người ta vẫn được yên ủi dễ chịu, khi cảm thấy nhờ vui chịu thánh giá mà mình được thêm công nhẫn nhục.

Vì khi chịu cho vui lòng, tất cả sức nặng của đau khổ sẽ trở thành nguồn hy vọng: sẽ được Chúa yên ủi.

Và thân xác càng bị đau khổ giằn vặt, tinh thần càng mãnh liệt vì có ơn Chúa trợ giúp bên trong.

Thậm chí có lúc người ta cảm thấy hăng hái muốn chịu khó để nên giống Chúa Giêsu đóng đanh, đến nỗi họ không muốn sống mà không chịu đau khổ, trái ý. Vì họ tin chắc càng chịu cho nhiều đau khổ và những đau khổ lớn lao vì lòng mến, càng đẹp lòng Chúa hơn.

Cái đó không phải là kết quả của nhân đức người ta, nhưng là của ơn Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có ơn Chúa mới hành động được đắc lực trên thân xác yếu hèn, làm cho nó vui nhận và tha thiết yêu quí cái mà tự nhiên bao giờ nó cũng ghét và trốn thoát.

Tự nhiên người ta không thích vác Thánh giá, yêu Thánh giá, làm khổ thân xác, bắt nó tùy phục, trốn danh vọng, vui chịu sỉ nhục, tự khinh và mong được người khinh, vui chịu những phản kháng, thua thiệt, không mong gì may mắn thành đạt ở đời.

Riêng sức Bạn, Bạn không thể làm nổi một trong những cái đó.

Nhưng nếu Bạn tín nhiệm vào Chúa, Bạn sẽ được ơn trên bang hộ, và trần tục cũng như thân xác sẽ phải tùng phục quyền Bạn.

Đến quỉ hỏa ngục, đại thù của Bạn, Bạn cũng không sợ, một khi Bạn có đức Tin và dấu Thánh giá Chúa Kitô làm võ khí.

*
Thái độ chúng ta.

Vậy hãy sẵn sàng như một tôi trung Chúa Kitô, can trường vác lấy Thánh giá của Chúa đã chịu đóng đanh vì yêu Bạn.

Hãy chuẩn bị để chịu trăn nghìn trái ý và chướng ngại trong trót đời sống ô trọc này, vì đó là số mệnh của Bạn, dầu Bạn đi đâu, ẩn đâu Bạn cũng vẫn không thoát nổi.

Cái phải đến, bao giờ nó cũng đến, và chỉ có một phương pháp để thoát ly phiền muộn và đau khổ là nhẫn nhục chịu đựng.

Muốn nên Bạn thiết Chúa muốn dự phần vinh hiển của Chúa, Bạn hãy vui lòng uống chén đắng của Chúa.

Tất cả những an ủi Bạn hãy phó mặc quyền Chúa phân đinh.

Bạn, Bạn hãy sẵn sàng chịu mọi thứ khổ nhục và hãy coi đó là những yên ủi lớn lao nhất. “Vì những đau khổ đời này, – dầu một mình Bạn chịu được tất cả – cũng không cân xứng với danh dự ta sẽ được hưởng sau này”.(6)

Khi Bạn tới được trình độ lấy đau khổ làm êm dịu và sung sướng khi chịu vì lòng mến Chúa Kitô, lúc đó Bạn hãy cho mình là hạnh phúc vì Bạn đã gặp được thiên đàng dưới đất.

Nhưng bao lâu Bạn còn lấy đau khổ làm nặng nhọc và tìm thoát Bạn sẽ phải khổ cực. Vì đau khổ mà Bạn trốn, sẽ theo Bạn khắp nơi.

Nếu Bạn sẵn sàng làm cái Bạn phải làm, nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết Bạn sẽ chóng được dễ chịu và bình an.

Dầu được lên tầng trời thứ ba như thánh Phaolô, cũng không vì đó mà Bạn được đảm bảo khỏi phải chịu trái ý.

Lời Chúa Giêsu: “Ta, Ta sẽ tỏ cho ngươi biết, ngươi còn phải chịu muôn vàn cơ cực vì danh Ta”.(7)

Bạn còn phải đau khổ, nếu Bạn muốn mến Chúa Giêsu và bền gan phụng sự Ngài.

Ước chi ban chịu được đôi chút vì danh Chúa Giêsu! Như thế vinh dự cho Bạn biết mấy! Vui mừng cho các thánh biết mấy. Vì ai cũng ca tụng đức nhẫn nhục nhưng rất ít người muốn nhẫn nhục.

Bạn phải thành tâm chịu đôi chút vì Chúa Kitô trong khi bao người khác đã chịu những nặng nhọc vì trần tục.

*
Công hiệu của Thánh Giá.

Bạn hãy tin chắc đời sống của Bạn chỉ là một cái chết liên lỉ. Mà càng chết cho mình càng bắt đầu sống cho Chúa.

Bạn không đáng hiểu những mầu nhiệm trên trời, nếu Bạn không sẵn sàng chịu đựng những chướng ngại vì Chúa Kitô.

Trên đời không có gì đẹp lòng Chúa, không có gì cứu rỗi được Bạn bằng vui chịu vì Chúa Kitô.

Và nếu được chọn, Bạn hãy chọn chịu khổ vì Chúa Kitô hơn là được ơn Ngài an ủi, vì có thế Bạn mới nên giống Chúa Kitô và hệt với các thánh hơn.

Vì công nghiệp ta cũng như trình độ tiến đức của ta không hệ tại được nhiều vui mừng và an ủi, nhưng hệ tại can trường chịu đựng những bế tắc gay go, những thống khổ nặng nề.

*
Kết luận.

Giả sử có phương pháp nào tốt hảo và thuận lợi cho phần rỗi người ta hơn phương pháp đau khổ, hẳn Chúa Kitô đã nói và làm gương dạy ta.
Vì Chúa công khai khuyên giục các môn đệ đang theo Chúa và tất cả những ai muốn theo Chúa phải vác Thánh giá. Ngài nói: Ai muốn theo Ta người ấy phải bỏ mình vác Thánh giá mình mà theo”.(8)

Vậy đã đọc và xét trước sau, ta có thể kết luận: “Ta phải chịu nhiều đau khổ mới vào được nước Đức Chúa Trời”.(9)

SUY NIỆM

Đau khổ đời này chịu cho thánh thiện, là một bảo đảm vững chắc để khỏi phải chịu đau khổ đời sau, vì đau khổ là một cách đền bù đắc lực nhất.

Đau khổ lại là triệu chứng một ơn tiền định của người được Chúa chọn. Vì – theo thánh Phaolô – chính đau khổ làm cho ta nên giống Chúa Giêsu hơn hết.

Nếu ta hiểu thấu đáo những hiệu lực của đau khổ, nếu ta suy đến ngọn lửa hỏa ngục và hạnh phúc thiên đàng, ta sẽ không ngại chịu đau khổ, trái lại ta sẽ thấy đau khổ là yên ủi, là hạnh phúc.

Lạy Chúa! Chúa đã biết tự nhiên ai cũng sợ và xa lánh đau khổ, mặc dầu đã biết: Chúa đã cứu con bằng đau khổ và con không thể rỗi linh hồn nếu không đi qua núi Cavariô. Xin ban cho con ơn sức mạnh, nhẫn nhục và can đảm để chịu đựng những đau khổ của địa vị con.

Lạy Đức Mẹ! Xưa Đức Mẹ đã đứng dưới chân Thánh giá Chúa Giêsu để lĩnh nhận mọi đau khổ của Chúa, xin Mẹ giúp con kết hiệp những đau khổ của con với những đau khổ của Mẹ.

—————–
1. Luc IX, 23; Joan VI, 61
2. Matt XXV, 41
3. Matt XXIX, 20
4. Rom VI, 8
5. Luc XXIV, 46
6. Rom VIII, 18
7. Act I, 16
8. Matt XVI, 24
9. Atc XIV, 21

*

Comments are closed.