Chịu vu khống rất có lợi

– Con ơi ! Hãy phú thác tâm hồn con cho Chúa và đừng sợ tiếng đời dị nghị, miễn được lương tâm chứng cho là nhân đức, là vô tội.

Chịu như thế rất có lợi và còn là hạnh phúc đấy : người khiêm nhượng không lấy thế làm nặng nhọc và họ tín nhiệm ở Chúa hơn ở mình.

Trăm người, trăm ý : đã vậy tin hết mọi người thế nào được ! Đàng khác, hài lòng hết mọi người là điều không có thể ?

Thánh Phaolô đã cố gắng chiều ý mọi người trong Chúa và “đã trở nên mọi sự cho mọi người, thế mà Ngài cũng chả kể gì lời người ta xét đoán Ngài” (I Cor.9,22; 4,3).

Ngài đã tận tâm tận lực để có thể giáo huấn và cứu rỗi người khác, thế mà đôi khi Ngài cũng không tránh được miệng đời xét đoán và cười chê.

Vì thế Ngài đã phú thác tất cả mặc Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, và chỉ lấy khiêm tốn, nhẫn nhục để đáp lại lời lẽ bất công, những ý nghĩ bịa đặt của bọn dã tâm vu khống cho Ngài.

Đôi khi Ngài cũng tự bào chữa, nhưng chỉ bào chữa những khi thấy nín lặng sẽ thành dịp tội cho những người non yếu.

 

Chúa sẽ chứng cho ta

Con là ai mà lại sợ một người hay chết ? (Is. 51, 12).

Hôm nay họ còn sống nhưng ngày mai đã vắng bóng !

Hãy sợ Chúa và đừng sợ chi những hăm dọa của người đời.

Cho họ nói, họ rủa : nhưng nào làm gì được con ? Họ đã tự hại hơn là hại con, và họ sẽ không thoát được quyền tài phán của Chúa.

Con hãy nhớ Chúa trước mặt và đừng bao giờ cãi vã hay phàn nàn.

Giả sử ngay lúc này, xem chừng con bị nhục nhã, oan uổng, con cũng đừng than trách và bất nhẫn mà làm giảm giá triều thiên của con.

Con hãy ngước mắt nhìn lên Cha trên trời. Cha, Cha có dư lực để cứu con khỏi xấu hổ, nhục nhã và “trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm” (Rom. 11,6)

 

SUY NIỆM

Người đời xét đoán thiên lệch : họ đem cái xấu của mình gán cho người khác. Mắt họ chỉ nhìn thấy bên ngoài và chỉ xét theo ngoại cảm. Vì thế lý đoán họ ít giá trị và không đáng sợ.

Duy có lý đoán của Chúa là đáng sợ, vì “nếu Chúa lục xét, ai chịu nổi tia nhìn của Chúa”.

Chúa Kitô đã treo cao gương nhẫn nhục : bị vu khống, mỉa mai, “Ngài chỉ nín lặng không nói nửa lời”.

Lạy Chúa ! Dầu bị ai hay tòa nào xét đoán con cũng coi thường. Chính con cũng sẽ không xét đoán con. Đấng sẽ xét đoán con chính là Chúa, lạy Chúa ! Xin Chúa khoan hồng thứ tha trong ngày đáng sợ đó !

Comments are closed.