Đừng tin ở người đời

– “Lạy Chúa ! Xin đến giúp con lúc nguy cơ, vì người đời không cứu được con” (Ps. 59,13).

Thường những người mà con tin tưởng hơn hết, lại là những người thất tín với con trước nhất : còn người mà con không ngờ, lại là người trung thành với con hơn cả !

Đặt tin tưởng nơi người đời là phù ảo. Nhưng, lạy Thiên Chúa của con ! Chúa là phần rỗi của những người ngay chính.

Lạy Chúa ! Xin chúc tụng Chúa trong mọi sự xảy đến cho con.

Chúng con yếu đuối và bất nhẫn, chúng con lầm lẫn và thay đổi như chong chóng.

Ai là người tỉnh táo và cẩn thủ đến nỗi không bị lầm lẫn, không lúng túng bao giờ !

Nhưng lạy Chúa ! Người tin tưởng ở Chúa và tâm hồn đơn thành tìm Chúa, họ không dễ sa sẩy quá vậy.

Mà giả sử họ lâm nguy, dầu bí kế đến đâu, Chúa cũng đến cứu và yên ủi họ ngay. Vì không khi nào Chúa bỏ rơi người trông cậy Chúa !

Thực hiếm có người bạn trung tín biết khăng khít với người yêu trong tất cả mọi rủi ro như Chúa trung tín khăng khít với con.

Lạy Chúa ! Duy có Chúa là trung tín trong mọi sự và ngoài Chúa không tìm đâu ra.

Chắc phải có ơn linh cảm, thánh nữ Agata mới nói được câu này : “Lòng trí tôi nằm sâu chôn chặt trong Chúa Kitô”.

Nếu con được như thế, chắc con sẽ không đến nỗi hay sợ người đời, và lời châm chọc mai mỉa chả dễ chấn động nổi con.

Ai dự bị được tất cả, ai ngăn ngừa hết được những điều bất ưng ào đến.

Nếu điều ta biết trước còn hại được ta, thì điều bất ngờ xảy đến ta thoát được ư ?

Nhưng khốn nạn ! Sao con không đề phòng cẩn thận hơn ? Sao con còn quá dễ tin người đời ?

Là vì chúng con cũng chỉ là người như ai, cũng yếu dòn như bất cứ ai khác, mặc dầu có người tin tưởng và cho chúng con là thiên thần.

 

Chỉ tin ở Chúa

Lạy Chúa, con sẽ tin ai ? Con sẽ tin ai mà không tin ở Chúa ?

Chúa chính là chân lý, Chúa không lừa dối ai, cũng không ai lừa được Chúa.

Trái lại “Người đời ai cũng dối trá” (Ps.115) yếu hèn, bất nhẫn, dễ sai suyễn, nhất là trong lời nói, đến nỗi dầu lời nói có vẻ thành thực cũng chưa dễ tin ngay được.

Thực lời Chúa dạy chúng con : “Phải dè dặt với người đời !” là lời chí lý. Vì “thù địch ở ngay trong số người nhà con” và “có ai bảo : Đấng Kitô ở đây hay ở kia, cũng đừng vội tin” (Mt. 10, 17).

Con đã gặp, nên đã có kinh nghiệm. Hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp con cẩn thủ hơn, chứ đừng làm con ngớ ngẩn thêm.

Có người khuyên con : “Hãy cẩn ngôn : điều tôi nói anh hãy giữ bí mật”. Thế rồi trong lúc con giữ kín và tưởng là còn bí mật, thì chính họ đã không giữ nổi cái họ bắt con giữ, và đồng thời họ đã tố giác con, họ tự tố giác rồi biến mất.

Lạy Chúa ! Xin giữ gìn con khỏi những người điêu ngoa và bừa bãi. Đừng để con sa vào tay họ, cũng đừng để con bắt chước họ.

Xin Chúa đặt trên miệng con những lời chân thực vững chắc và đừng để lưỡi con nói lời xảo trá.

Con sẽ cẩn thận để khỏi sai phạm điều con không muốn chịu nơi người khác.

Xa lánh người đời

Hạnh phúc và bình an nhất là đừng nói về người khác. Đừng bạ tin, bạ nói. Chỉ tâm sự với ít người. Lúc nào cũng tìm Chúa để chứng cho lòng mình, đừng buông theo làn gió dư luận, một chỉ mong sao mọi sự trong ngoài được thành tựu theo ý Chúa.

Muốn bảo tồn ơn trời, không gì chắc bằng tránh những cái diêm dúa trước mắt người đời. Đừng tìm kiếm những gì gợi tiếng khen, một lo tìm những điều giúp ta tu sửa và thêm sốt sắng.

Bao người đã phải tai hại vì được người ta biết và khen nhân đức sớm quá.

Trái lại bao người đã được ích lớn vì đã giấu kín được ơn Chúa đang khi còn sống ở đời. Vì đời sống chẳng qua chỉ là một cơn cám dỗ liên lỉ, và một trường kỳ chiến đấu.

 

SUY NIỆM

“Cắm sâu chôn chặt trong Chúa” là :

– Chỉ tin cậy một mình Chúa hơn tin lời người thế tục.

– Chuộng ơn nghĩa và tình yêu Chúa hơn tình bè bạn thế tục.

– Bàn bạc với Chúa trong thâm tâm, chạy đến cùng Chúa trong mọi lúc.

Lời Thánh Phanxicô Xaviê : “Phải xử với bạn thân nhất như thế ngày mai họ sẽ là thù mình”.

Lạy Chúa ! Duy có Chúa là không bao giờ bỏ những người kính mến và cậy trông Chúa, Chúa hằng ở bên để yên ủi và nâng đỡ họ. Xin Chúa cho con được mến Chúa trên hết. 

Comments are closed.