Bỏ tất cả để tìm yên tĩnh

– Con ơi ! Ơn Cha quý lắm nhé ! Không thể chung lộn với ngoại vật và những an ủi dưới đất.

Muốn được tràn đầy ơn Cha, con phải bỏ đi tất cả những gì ngăn trở nó.

Hãy tìm nơi thanh vắng, hãy vui sống riêng mình với mình, đừng tìm chuyện vãn với ai, hãy cầu nguyện cho sốt sắng để giữ tinh thần thống hối và lương tâm trong sạch.

Hãy coi cả vũ trụ như không và hãy chuyên lo việc Chúa trước mọi việc bên ngoài.

Vì con không thể đồng thời chuyên lo về Cha và vui thỏa với những gì mau qua.

Phải xa cách họ hàng thân thuộc, phải vất bỏ mọi yên ủi thế tục ra khỏi lòng.

Thánh Phêrô tông đồ khuyên tín hữu Chúa Kitô sống ở đời, như “người cư ngụ, như khách du hành” (I Pet.2,11).

Một người hấp hối mà lòng không luyến tiếc một tình tứ gì ở đời, sẽ vững tin nơi Cha !

Nhưng một tinh thần bạc nhược làm gì hiểu được thế nào là một tâm hồn tận thoát và người tục lụy hiểu sao được giá trị sự thong dong của người nội tâm.

Nhưng nếu muốn nên người có tinh thần, cần phải thoát ly cả người xa lẫn người gần, và phải đề phòng chính mình hơn đề phòng người khác.

 

Tự thắng

Nếu con tự thắng được mình, con sẽ chế ngự dễ dàng mọi thứ khác.

Chiến thắng lớn nhất phải là toàn thắng chính mình.

Ai chế ngự được mình hoàn toàn đến nỗi giác quan triệt để tùng phục lý trí, lý trí tùng phục Chúa trong mọi sự, người ấy là người toàn thắng được mình và thống trị được trần tục.

Nếu con mong đạt tới điểm cao đó, cần phải can đảm bắt tay vào việc : Kề rìu vào gốc cây, chặt và tận diệt mọi tình yêu thầm kín và ngang trái, đang ràng buộc con với xác thịt, với ý riêng và với vật chất.

Từ thói xấu quá yêu mình, phát sinh hầu hết những điều cần phải tuyệt căn. Một khi đã thắng dẹp và diệt trừ được chúng, con sẽ được bình an đặc biệt và thanh thản ngay.

Nhưng ít ai cố gắng tự hủy và tận thoát. Vì thế họ còn tự giam hãm mình, tinh thần họ không bao giờ vươn cao hơn được.

Những ai muốn được thong dong đồng hành với Cha, người đó phải cầm hãm tất cả những khuynh hướng ngang trái, lố lăng và đừng luyến ái một tạo vật nào cách ích kỷ và bừa bãi nữa.

 

SUY NIỆM

Muốn giữ lòng khỏi quyến luyến tạo vật và bản thân :

– Ý chí phải siêu thoát, phải tự khử mọi của hữu hình bằng tinh thần thống hối.

– Tâm hồn phải giũ bỏ mọi cảm tình tự nhiên để Chúa có thể độc quyền ngự trị.

Thực hành thánh ý Chúa : bắt giác quan tùng phục lý trí, lý trí phục tùng Chúa Giêsu.

Lời Chúa : “Không ai có thể phụng sự hai chủ, vì họ sẽ yêu chủ này mà ghét bỏ chủ khác, quyến luyến chủ này mà khinh rẻ chủ kia”.

Lạy Chúa ! Khi chịu phép Thánh tẩy, con đã nguyền bỏ Satan và mọi vinh dự trần thế để phụng sự chỉ mình Chúa. Nhưng bao lần con đã lỗi lời thề đó ! Xin Chúa thương tái thiết trong tình yêu Chúa và ban ơn giúp con vững bước trong đường phụng sự. 

Comments are closed.