Ơn hiện sủng

– Lạy Thiên Chúa của con ! Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa, xin ban cho con ân sủng mà Chúa đã cho con biết là trọng đại và khẩn thiết cho phần rỗi con, để con chế ngự tính cuồng dại trong con, hằng xui con phạm tội và tự hủy diệt.

“Con cảm thấy trong thân thể con, quy luật của tội lỗi phản kháng quy luật của tinh thần” (Rom.7,13). Nó biến con thành nô lệ và bắt con phục tùng giác quan, mà nếu không có ơn Chúa đốt nóng tâm hồn con thì không tài nào con kháng cự nổi tình dục.

“Bản tính con người đã khuynh chiều tội ác ngay từ lúc còn ấu thơ” (Gen.8,21). Để khuất phục nó cần phải có ân sủng, một ân sủng vĩ đại.

    Cần thiết

Vì bẩm sinh đã đồi bại ngay từ trong thủy tổ Ađam và tệ hóa vì tội lỗi, nên nó đã gieo vạ cho toàn thể nhân loại. Và cái bẩm sinh mà Chúa đã dựng nên tốt đẹp và công chính, ngày nay chỉ còn là một khuynh năng trụy lạc, xấu xa, yếu hèn, đến nỗi chỉ lôi con làm điều ác và việc đê hèn bỉ ổi.

Được chút sức còn lại trong con thì không khác gì đốm lửa giữa đống tro tàn.

Đốm lửa ấy chính là lý trí tự nhiên, bị một làn mây dày đặc bao phủ. Tuy còn phân biệt được thiện ác, thị phi, nhưng bất lực đến nỗi : điều nó nhận là hay, là thực lại không có sức thực hành nổi, vì không còn đủ ánh sáng chân lý và cảm tình đã bị mê hoặc.

Do đó “tinh thần con vui giữ luật Chúa” vì con biết rõ : “Giới răn Chúa rất trọn hảo, công bình và thánh thiện”. Nên con cần phải xa tránh mọi tội lỗi và điều ác.

Nhưng “về nhục thể, con lại bị luật tội lỗi chi phối”, vì con đã vâng theo cảm giác hơn lý trí.

“Con có thiện ý làm điều lành, mà không có khả năng thực hiện” (Rom.7,12.18.25).

Do đó, con thường quyết tâm rất hay, nhưng nếu ân sủng Chúa không trợ lực cho sức yếu hèn của con thì chỉ hơi rắc rối là con nản và bỏ ngay.

Cũng vì thế mà dầu con đã biết đường trọn lành, và thấy rõ điều phải làm, nhưng bị thú tình đàn áp, con không thể vươn được lên nơi trọn lành.

Lạy Chúa, để khởi công cũng như để tiếp tục và hoàn tất việc thiện, ân sủng Chúa cần thiết cho con chừng nào !

Thiếu ân sủng con không làm nổi việc gì. Nhưng với ân sủng Chúa trợ lực con làm được tất cả trong Chúa.

 

Ơn Thánh sủng

Do bởi thiên ân ! Không có thiên ân huân nghiệp ta là không và cả những tài năng tự nhiên cũng chỉ là không.

Lạy Chúa, không có ơn Chúa, dầu nghệ thuật, dầu tiền tài, dầu sức lực, dầu nhan sắc, trí tuệ, dầu lợi khẩu đến đâu cũng vô giá trị trước nhan Chúa.

Vì những tài năng tự nhiên, người lành, người dữ ai cũng có thể có được. Nhưng thánh sủng và Đức Ái là đặc ân của người Chúa chọn : ai mang dấu ấn ấy tất nhiên đáng được sống muôn đời.

Ân sủng này giá trị đến nỗi thiếu nó, dầu ơn được nói tiên tri, ơn làm phép lạ, ơn nguyện gẫm cao siêu mấy cũng kể là không.

Hơn nữa, không có Đức Ái và Thánh sủng, dầu có Đức Tin, Đức Cậy và các nhân đức khác, Chúa cũng chẳng ưa.

Ôi ! Ân sủng ! Nhờ ân sủng người có tinh thần khó nghèo nên giầu có nhân đức, người khiêm nhường trong lòng được sung túc mọi của quý giá. Hãy đến, hãy xuống trong ta, hãy mau đổ đầy an ủi lòng ta, để linh hồn ta khỏi kiệt quệ vì mệt mỏi và khô khan.

 

Cầu xin ân sủng

Lạy Chúa, xin cho con được ân nghĩa với Chúa, vì ơn “Chúa đủ cho con” (II Cor.12,19) dầu con mất hết mọi điều tốt lành con ước mong !

Dầu bị thử thách, dầu phải chịu muôn ngàn đau khổ, dầu điều dữ nào con cũng không sợ, miễn có ân sủng Chúa ở với con.

Ân sủng Chúa là sức mạnh, là sáng soi, là nâng đỡ.

Ân sủng mãnh liệt hơn mọi địch thù và khôn hơn mọi triết nhân.

Ân sủng giáo dục chân lý, dạy vẽ kỷ luật, sáng soi tâm hồn và ủi an lúc sầu muộn, đuổi xa sầu buồn, trục xuất hoang mang, nuôi lòng sùng ái, và khai nguồn lệ sám hối.

Không có ân sủng Chúa, con chỉ là cây khô, là gốc còi đáng bứng đi.

“Lạy Chúa, xin ban ân sủng đón ngăn và theo sát con luôn và giúp con ân cần làm việc lành. Vì Chúa Giêsu Kitô con Chúa. Amen” (Lời nguyện Chúa nhật 16 sau Hiện Xuống).

 

SUY NIỆM

Theo các nhà thần học, ân sủng cần để bổ túc và kiện toàn bẩm sinh.

Với bẩm sinh thuần túy, chúng ta chỉ là “nhục thể”, là “nô lệ của tội ác”. Ta không làm được gì đáng công, trái lại chỉ đáng phạt.

Nhưng ân sủng cải tạo bẩm sinh như Thánh Phaolô nói : “Xưa trước anh em là tối tăm mà giờ đây anh em đã trở nên ánh sáng trong Chúa” (Ephes.5,8).

Như vậy trong tình trạng hiện tại, ân sủng tuyệt đối cần để ta lập công đáng thưởng và có thể được cứu rỗi.

Lạy Chúa ! Chúa đã dạy : “Không ai đến cùng Cha được, nếu không được Đức Chúa Con dẫn dắt”. Vâng, nếu không có ơn Chúa soi dẫn, con không thể đến cùng Chúa và được rỗi. Nhưng với ơn Chúa trợ lực, con làm gì cũng được, miễn là Chúa thương đừng từ chối con.

Comments are closed.