Chúa là hy vọng độc nhất

– Lạy Chúa ! Con hy vọng gì ở hạ giới này ? Và trong tất cả tạo vật trên mặt đất có gì yên ủi được con hơn cả ?

Phải chăng chỉ có Chúa? Lạy Chúa Trời con! Chúa là lượng khoan dung không bờ bến.

Không có Chúa, chẳng đâu được thoải mái. Có Chúa không khi nào khổ đau.

Con thà nghèo vì Chúa, còn hơn giàu mà mất Chúa.

Con thà bị lưu đày ở trần gian, hơn được về Trời mà không có Chúa.

Chúa ở đâu đấy là Trời. Đâu không có Chúa, đấy là chết và hỏa ngục.

Chúa là tất cả ham muốn của con, vì thế con không thể không than van, không kêu cầu, không khẩn nài Chúa.

Con không hoàn toàn tín nhiệm ai, con không muốn cậy nhờ ai cứu giúp trong cơn quẫn bách, ngoài Chúa, lạy Chúa !

Chính Chúa là hy vọng của con, là nơi con nương tựa và là Đấng an ủi trung tín của con.

Người đời ai cũng tìm tư lợi. Nhưng Chúa chỉ tìm phúc và thăng tiến con, và mọi hữu ích cho đời con.

Cả lúc để con bị thử thách, bị ngược đãi, Chúa cũng đã an bài tất cả, hầu mưu ích cho con, lạy Chúa! Chúa quen thử kẻ Chúa yêu thương cách ấy.

Và khi Chúa thử con, Chúa cũng đáng chúc tụng và yêu mến không thua gì lúc Chúa đổ tràn ngập ơn trời yên ủi con.

 

Chúa là Núi Đá con nương tựa

Lạy Thiên Chúa con! Con hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, chỉ có Chúa là nơi con nương náu. Con ký thác cả ưu phiền, sầu buồn của con nơi Chúa. Vì ngoài Chúa con chỉ thấy toàn là hèn yếu và phù ảo.

Bạn nhiều, cũng chẳng giúp gì con. Quan thầy thế lực cũng chẳng cứu nổi con. Cố vấn khôn ngoan cũng chẳng bàn lợi gì được cho con. Tác phẩm của các nhà thông thái cũng chẳng khuây khỏa được con. Ngọc ngà, trân châu cũng chẳng chuộc được con. Nơi ẩn kín đáo và thuận tiện mấy cũng chẳng che giấu được con, nếu Chúa không thương trợ giúp, bảo vệ, an ủi, dạy vẽ và giữ gìn con!

Không có Chúa, điều xem ra đem lại bình an và hạnh phúc cũng là không. Và thực sự nó không giúp được gì vào hạnh phúc cả.

Vậy cứu cánh của mọi sự, đỉnh cao của sinh hoạt, tiềm năng của khoa học chính là Chúa. Chỉ hy vọng vào Chúa, là điều an ủi hơn hết của tôi tớ Chúa.

Con ngước nhìn lên Chúa, con tín nhiệm vào Chúa, Cha nhân từ của con!

Chúa hãy chúc phúc cho hồn con và từ trời cao hãy ban phúc lành để thánh hóa con, để con nên đền thờ và ngai vinh hiển muôn đời của Chúa.

Con mong ước khi Chúa thương ngự xuống đền thờ này, đừng có gì làm gai con mắt uy quyền Chúa.

Chúa hãy nhìn con bằng con mắt đại từ bi và khoan dung vô cùng. Chúa hãy lắng nghe lời cầu của tôi tớ khốn nạn đang lưu đày xa Chúa trong miền u tối của tử thần.

Xin Chúa chở che và gìn giữ linh hồn tôi tớ thấp hèn này giữa những gian nguy của đời sống ô trọc và ban ơn thần lực bảo đảm nẻo bình an mà đưa về quê hương sáng thật muôn đời. Amen.

 

SUY NIỆM

Được Chúa là được tất cả. Mất Chúa, không còn thua thiệt nào bằng. Đó là câu tụng niệm của mọi linh hồn sùng ái.

Họ đi tìm cho được Chúa, vì Chúa là hy vọng độc nhất của họ. Họ tin tưởng ở một mình Chúa, vì chỉ có Chúa là cứu tinh của họ.

Nếu theo Phúc âm, lòng tin tưởng của những bệnh nhân ngoại giáo, đã có thể kéo được Chúa thương mà chữa họ cho khỏi tật bệnh thể xác, có khi cả tật bệnh linh hồn, thì lòng tin tưởng của chúng ta, Kitô hữu, phải mãnh lực đến thế nào !

Sở dĩ chúng ta chưa đạt điều chúng ta mong ước, là vì chúng ta đã không tin hay không tin mãnh liệt.

Lạy Chúa, con hoàn toàn tín nhiệm ở Chúa và đời đời con sẽ không nhục. Xin Chúa hãy là tất cả hy vọng và tin tưởng của con khi sống cũng như trong giờ hấp hối.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ con ! Xin Mẹ giúp con được Chúa Giêsu bây giờ và mãi mãi.

Nhận xét

Comments are closed.