Những mưu chước của ma quỉ

Con hãy năng đến mạch suối ân sủng và từ bi của Chúa, mạch suối trọn hảo và trong sạch, để gột rửa mọi tình dục và thói hư, chước cám dỗ và mưu mô xảo trá của ma quỉ.

Satan biết rõ Bí tích Thánh Thể thông ban rất nhiều quả phúc, và là linh dược trị bách bệnh, nên nó tìm mọi dịp, bằng nhiều mưu chước để ngăn trở và lôi kéo những linh hồn đạo đức bỏ rước lễ.

Cũng vì thế mà khi sửa soạn rước lễ, có những người bị cám dỗ gắt gao.

Thánh Job nói : Quỷ dữ lẩn vào giữa con cái Chúa, dùng mánh lới đã quen, mà làm cho họ xao xuyến hoặc sợ hãi và bối rối, cốt làm giảm Đức Ái, lung lạc Đức Tin mà bỏ rước lễ, hoặc chỉ miễn cưỡng rước lễ.

Nhưng đừng quan tâm đến những mưu mô mánh khóe của nó. Con hãy ném trả vào mặt nó những xảo trá bỉ ổi chúng bày ra.

Tên quỷ khốn nạn ấy chỉ đáng khinh đáng cười : Không bao giờ nên vì sức tấn công, lời xúc xiểm của nó mà bỏ rước lễ.

Thường cũng có khi người ta bỏ rước lễ vì quá mong được sốt sắng, hoặc nghi nan về việc xưng tội.

Con hãy làm theo lời khuyên khôn ngoan : Dẹp bỏ mọi nghi nan bối rối, vì chúng ngăn trở ơn Chúa và làm con mất lòng sốt sắng.

Con cũng đừng bỏ rước lễ khi thấy lương tâm cắn rứt và xao xuyến đôi chút. Những lúc đó con hãy đi xưng tội ngay và vui lòng tha cho những người xúc phạm đến con.

Mà nếu con đã xúc phạm đến ai, con hãy khiêm nhường xin lỗi họ, và Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho con.

 

Mưu chước của xác thịt

Con ngại xưng tội và bỏ lâu không rước lễ để làm gì ? Hãy sớm đi xưng tội, xổ hết nọc độc, và dùng thuốc giảm đau, con sẽ thấy mình khỏe hơn là giãn ra lâu.

Nếu hôm nay con bỏ vì lý do này, biết đâu mai lại có lý do khác mạnh hơn. Như thế con sẽ phải bỏ rước lễ lâu và dần dà sẽ thấy mình bất xứng thêm.

Con hãy dứt khoát với tính lãnh đạm và lười biếng càng sớm càng hay, vì xao xuyến, bối rối lâu mà bỏ rước lễ vì những ngăn trở vụn vặt thường ngày như vậy có lợi gì.

Mà giãn lâu không rước lễ lại càng tai hại vì nó làm cho con quen thói ươn hèn.

Thực đáng tiếc ! Có người khô khan và phóng túng, đến nỗi cố ý giãn việc xưng tội, có khi cả việc rước lễ, để đỡ phải bó buộc.

Ôi ! Những người giãn việc rước lễ một cách quá dễ như thế là kém Đức Ái và lòng đạo đức chừng nào !

Trái lại, người sống thánh thiện và giữ lương tâm trong sạch để có thể rước lễ hằng ngày : người đó hạnh phúc và đẹp lòng Chúa biết bao.

Nếu có người vì khiêm nhượng, hay vì ngăn trở chính đáng mà bỏ rước lễ một đôi lần : Đó là lòng kính cẩn đáng khen.

Nhưng nếu vì ơ hờ trễ nải, người đó phải tự phấn đấu và hãy làm cho vừa sức, rồi Chúa sẽ trợ giúp cho ý nguyện của ta. Vì Chúa chỉ chú trọng đến thiện chí của ta hơn cả.

 

Rước lễ thiêng liêng

Những khi không thể rước lễ vì lý do chính đáng, nếu có lòng muốn nghiêm chỉnh và định ý rước lễ tử tế, ta cũng vẫn được hưởng nhờ một phần nào những ích lợi của Bí tích Thánh Thể.

Đã hẳn trong các lễ trọng và những ngày lễ buộc, người giáo hữu phải cung kính rước lễ thật sự, và rước lễ vì mục đích ngợi khen và vinh danh Chúa, hơn tìm an ủi riêng. Nhưng ngoài ra họ cũng vẫn có thể rước lễ thiêng liêng hằng ngày, hằng giờ mà không ai cấm đoán được. Chính nhờ thế mà họ được công phúc rất nhiều.

Vì hễ lần nào họ nhớ lại Mầu nhiệm Nhập thể và cuộc tử nạn Chúa, đồng thời giục lòng mến của Chúa; thì kể là họ rước lễ thiêng liêng và được bổ sức tinh thần lần ấy.

Những ai chỉ dọn mình rước lễ những ngày lễ lớn và rước vì thói quen, thường họ chẳng dọn mình tử tế.

Hạnh phúc thay những ai, mỗi lần dâng lễ hay rước lễ, cũng dâng trót mình làm lễ vật cho Chúa lần ấy.

Dâng lễ, con đừng vội vàng, cũng đừng thong thả quá. Hãy theo mức bình thường chính đáng như những người ở với con.

Con đừng làm phiền ai, hãy theo luật chung của các Bề trên. Thà mưu ích cho người, hơn theo lòng sốt sắng và cảm tình riêng.

 

SUY NIỆM

Ma quỷ đã biết rõ Thánh Thể là mạch suối trường sinh, nên nó tìm mọi cách để xui người ta bỏ hoặc ít rước lễ.

Thường nó cám dỗ người ta phạm tội trọng, không được, nó cũng cố gợi trong trí ta những hình ảnh xấu, những nghi nan, lo sợ… để ta không dám rước lễ.

Hãy ném vào mặt nó tất cả những mưu chước ấy. Hãy bàn hỏi với Cha giải tội những khi nghi nan, hoặc cáo mình những khi thấy mình có tội trọng. Vì chỉ có tội trọng mới ngăn trở việc rước lễ. Thế rồi ta hãy dọn mình để rước lễ và nếu có thể rước lễ hàng ngày.

Lạy Chúa, Chúa biết ma quỉ luôn tìm cách ngăn trở con đến với Chúa. Xin Chúa giúp con phá tan mưu mô của nó và đừng để con bao giờ vì đó mà phải xa bàn thánh Chúa. 

Comments are closed.