Bánh mỹ vị

– Ôi ! Chúa Giêsu rất lân ái ! Được đồng bàn với Chúa sung sướng cho linh hồn kính mến Chúa dường nào! Vì lương thực họ dùng là chính Chúa : người yêu duy nhất mà lòng họ luyến ái hơn cả.

Sung sướng dường bao, nếu con được khóc vì kính mến Chúa và được rơi lệ để rửa chân Chúa như thánh nữ Madalêna!

Nhưng làm sao được lòng sùng mộ ấy! Làm gì có nước mắt thánh thiện ấy !

Trước nhan Chúa và trước mặt các Thiên thần, tim con phải bốc cháy và khấp khởi vì vui mừng ! Vì Chúa đang hiện diện thực nhưng ẩn mình dưới dạng bánh.

Mắt con không thể chịu nổi ánh sáng tinh thuần của Chúa. Cả vũ trụ sẽ lu mờ trước vinh quang uy linh Chúa.

Thực ra chính vì sức chịu đựng có hạn của con mà Chúa phải ẩn mình dưới tấm màn Bí tích.

Con đang được Chúa ngự trong mình, con thờ lạy Đấng mà các Thiên thần thờ lạy trên trời. Nhưng con chỉ thấy Chúa bằng Đức Tin, trong khi các Thiên thần thấy Chúa nhãn tiền và trực tiếp.

Con vui sống theo ánh sáng Đức Tin và bước theo ánh sáng đó, cho đến ngày vinh quang bất diệt làm cho mọi hình bóng biến tan.

 

Lương thực hiện thế

Khi nào tới giai đoạn trọn hảo, Bí tích sẽ không còn. Các Thánh trên nơi vĩnh phúc không cần đến phương thế nhiệm mầu ấy nữa.

Các Ngài sẽ vui mừng luôn luôn trước nhan Chúa, diện đối diện chiêm ngưỡng vinh hiển Chúa. Nhờ vinh quang Chúa, các Ngài am hiểu bản tính cao siêu của Thiên Chúa. Các Ngài nhàn hưởng chính Ngôi Hai Thiên Chúa như đã có từ trước và sẽ tồn tại muôn đời.

Nghĩ đến những kỳ diệu ấy, con nhàm chán hẳn mọi an ủi dù là an ủi thiêng liêng, vì bao lâu chưa thấy được tường tận vinh hiển Chúa, mọi điều mắt thấy, tai nghe ở đời phải kể là không !

Lạy Chúa ! Chúa chứng cho lòng con. Không gì an ủi được con, không tạo vật nào thỏa mãn được con, trừ một mình Chúa, lạy Chúa, mà lòng con ao ước chiêm ngưỡng muôn đời.

Nhưng điều đó lại chưa có thể thực hiện, bao lâu con còn sống trong thân xác.

Vì thế con cần phải nhẫn nại và phú thác mọi ước muốn con cho Chúa.

Chính các Thánh đang vui cùng Chúa trên trời, lúc bình sinh cũng đã tin tưởng và nhẫn nại chờ giai đoạn vinh hiển Chúa đến.

Con tin như các Ngài đã tin. Con hy vọng như các Ngài đã hy vọng. Chắc chắn nhờ ơn Chúa, con sẽ đến nơi các Ngài đã đến.

Trong khi chờ đợi, con sẽ noi gương các Ngài để giữ vững Đức Tin.

 

Ánh sáng chỉ đường

Con cũng sẽ lấy lời Chúa làm nguồn an ủi, làm chỉ nam đời sống, nhất là con được Thánh Thể Chúa như thuốc hộ thân, nơi náu ẩn.

Bao lâu còn sống, con thấy có hai điều khẩn thiết cho con, thiếu nó con không thể chịu đựng nổi đời sống khốn nạn này.

Bị nhốt trong thân xác, hồn con cần của ăn và ánh sáng.

Con yếu nhược : Chúa đã ban Thánh Thể Chúa để dưỡng nuôi hồn xác, và “đặt lời Chúa làm đèn soi bước con đi” (Ps. 108, 105).

Thiếu hai điều đó con không thể sống lành mạnh : vì lời Chúa là ánh sáng linh hồn và Thánh Thể Chúa là bánh nuôi sống con.

Hai thứ đó cũng có thể gọi là hai bàn đặt hai bên tả hữu trong kho Giáo hội : một bên là bàn thờ có Bánh Thánh, tức Thánh Thể vô giá; một bên là luật Chúa, hàm chứa giáo lý thánh, khai sáng Đức Tin ngay chính và dẫn đi vững chắc qua màn che mà vào nơi Cực Thánh.

Ôi Chúa Giêsu ! Ánh sáng của Người sáng muôn đời, con đội ơn Chúa vì đã dùng các Tiên tri, các Tông đồ và các Tiến sĩ mà dọn cho con bàn giáo lý thánh thiện ấy.

Ôi ! Chúa Tạo thành, Đấng cứu chuộc nhân loại ! Con cảm tạ Chúa vì để chứng quả lòng thương nhân loại, Chúa đã dọn tiệc trọng thể này, lương thực con được ăn không phải là thịt chiên tượng trưng, nhưng là chính Mình Thánh, Máu Thánh Chúa.

Chúa đã làm mọi tín hữu vui trong tiệc thánh và no say trong chén phần rỗi nầy.

Tiệc Thánh này hàm chứa mọi hạnh phúc trên trời, mà các Thiên thần tham dự, tất phải dồi dào hạnh phúc hơn…

 

Chức vụ Linh mục

Chức vụ Linh mục cao cả và đáng tôn trọng chừng nào! Vì lời các Ngài mà Chúa uy quyền ngự đến. Miệng các Ngài chúc tụng, tay các Ngài lấy phần cho mình và phân phát cho dân Chúa !

Tay các Ngài phải tinh sạch chừng nào ! Miệng phải thánh biết bao ! Thân thể ấy phải tinh tấn, lòng phải khiết tinh và trong trắng chừng nào khi rước Chúa !

Miệng Linh mục rước Thánh Thể hằng ngày, không được nói lời nào không thánh, không đứng đắn và hữu ích!

Mắt Linh mục nhìn Thánh Thể hằng ngày, phải đơn sơ và trong sạch lắm.

Tay Linh mục động đến Chúa tạo thành trời đất hằng ngày : phải tinh tấn và hướng lên trời luôn.

Thánh kinh nói riêng với Linh mục : “Chúng con hãy thánh thiện vì Cha là Chúa Trời con, Cha rất thánh” (Levit.19,2).

 

Kinh riêng của Linh mục

Lạy Chúa toàn năng ! Xin ban ơn trợ giúp chúng con đã thụ lĩnh chức Linh mục Chúa, để chúng con được lương tâm trong sạch và ngay thẳng mà phụng sự Chúa cho xứng đáng và sốt sắng.

Mà nếu chúng con không sống một đời sống thánh thiện cho xứng đáng, thì xin Chúa ban cho chúng con được nhỏ nước mắt chân thành sám hối tội lỗi chúng con đã phạm, phải với lòng khiêm nhượng, với chí kiên quyết, chúng con phụng thờ Chúa cho sốt sắng hơn.

 

SUY NIỆM

Lần bước trên đường đời, con người đi tìm giữa những u tối, một chân lý khả dĩ soi dẫn lý trí và giữa những đểu giả, một tình yêu để no thỏa tâm hồn.

Nhưng tâm lý bất hủ cũng như tình yêu vô hạn mà con người đòi hỏi kia làm gì có được ngoài Chúa.

Lời Chúa chính là kho chân lý vô tận và Thánh Thể chính là mạch suối tình yêu bất diệt, Chúa đặt sẵn ở mọi ngả đường, để soi dẫn và dưỡng nuôi người thiện chí.

Vậy, còn tìm đâu xa, ta hãy mau mắn chạy lại cùng Chúa là nguồn chân lý và Vua tình yêu, tất hồn ta sẽ được no thỏa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Con tìm Chúa như nai khát tìm mạch nước. Vì Chúa là Ánh sáng và sinh lực cho con. Xin Chúa giữ con trong tình Chúa yêu không bờ bến.

Comments are closed.