Phải khiêm nhượng

Con cần phải thiết tha đi tìm ơn sùng mộ, khẩn khoản cầu xin, nhẫn nại và tin tưởng chờ đợi, nhận mà biết ơn, khiêm nhượng nắm giữ, tâm thành cộng tác vào hoạt động của ơn đó, và để mặc Chúa định thời giờ và cách thế đến thăm con.

Điều cốt yếu là khi con cảm thấy mình còn kém hay chưa được sốt mến, con hãy tự hạ mà đừng có thất vọng hay phiền sầu quá.

Thường chỉ ban trong giây lát, điều Chúa đã từ chối lâu ngày.

Cũng có khi Chúa ban ngay sau giờ cầu nguyện, điều Chúa chưa ban lúc ban đầu.

Nếu người ta cầu gì được nấy, xin lúc nào được lúc ấy, đó là một nguy cơ cho tính yếu đuối của con người.

Vậy con hãy tin tưởng cho mãnh liệt và nhẫn nại khiêm tốn mà chờ đợi ơn sốt mến.

Giả sử không được, hay được rồi lại mất, mất mà không biết, lúc đó con hãy nhận là tại con và do tội lỗi của con.

 

Phải xả kỷ

Cũng có khi ân sủng bị gián đoạn hay mất hẳn chỉ vì thiếu xả kỷ, không nên coi đó là điều nhỏ, vì đáng lý phải kể là lớn lao, vì nó cản trở các ơn trọng đại.

Nhưng nếu con tiễu trừ hay thắng dẹp ngay được điều nhỏ mọn, hay điều lớn lao ấy đi, con sẽ đạt điều con xin.

Vì hễ con tận tình tự hiến cho Chúa, mà không tìm kiếm vật này vật khác theo sở thích riêng, và chỉ vững tin ở Chúa, tức khắc con sẽ được hiệp nhất và bình an. Vì lúc đó con không còn lấy gì làm sung sướng và êm dịu bằng đẹp ý Chúa.

Thế nên, hễ ai thành tâm quy hướng ý định về Chúa và ly thoát mọi yêu, ghét, bất chính đối với bất cứ tạo vật nào, người đó rất xứng đáng được ân sủng và tâm hồn sùng mộ.

Vì Chúa đổ tràn đầy phúc lành Chúa xuống trên những bình chứa nào trống rỗng

Càng thoát ly hẳn được thế vật, càng tự khiêm và tự phú thác hoàn toàn, ơn Chúa càng xuống mau chóng và dư dật, càng nâng cao tâm hồn tận thoát lên.

“Lúc đó người ta sẽ thấy mình dư dật, sẽ bỡ ngỡ và cảm thấy lòng được cởi mở” (Ps. 40). Vì có bàn tay Chúa dẫn đưa họ, và họ hoàn toàn tự phú thác trong bàn tay đó cho đến muôn đời.

“Ai thành tâm đi tìm Chúa và không đuổi theo cái phù vân” (Ps. 23), người ấy sẽ được Chúa chúc lành cho như vậy.

Mỗi khi rước Thánh Thể, người đó sẽ được đặc ân tận hiệp với Chúa. Vì họ đã không tìm sốt sắng và an ủi riêng mà chỉ đặt danh dự và vinh danh Chúa lên trên mọi sốt sắng và an ủi.

 

SUY NIỆM

Ơn xúc cảm, làm cho tâm hồn ta lâng lâng sung sướng. Tuy là ơn rất quý, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nếu không đề phòng, có thể ta sẽ tự hào không ích lợi gì.

Sự thánh thiện có bảo đảm hơn cả là khiêm nhượng, nhìn nhận mình yếu hèn, và dấn thân làm vui lòng Chúa hơn mọi sùng ái khác và rất có thể làm Chúa xúc động.

Bí tích Thánh Thể chính là nơi Chúa hẹn hò với ta. Ở đó Chúa yên ủi, bao bọc, âu yếm những tâm hồn đau khổ vì Chúa.

Lạy Chúa, “con nhìn nhận tội trạng con. Tội lỗi con luôn sờ sờ trước mắt con”. Xin Chúa đừng xét xử con theo đức công bình, nhưng bao dung tha thứ và lấy Máu Thánh Chúa thanh tẩy con.

Nhận xét

Comments are closed.