Chúa biết và có thể chữa ta

Ôi Chúa Giêsu chí nhân chí ái ! Giờ đây con khát khao, nôn nóng rước Chúa, Chúa biết con yếu đuối. Chúa biết cả những nhu cầu khẩn thiết của con. Chúa biết con chìm sâu trong vực thẳm của tội ác và thói hư, Chúa biết con phải đau khổ, xao xuyến và nhơ nhuốc đến độ nào !

Con đến với Chúa để tìm thuốc điều trị. Con nài van Chúa xoa dịu và an ủi con.

Con thân thưa cùng Đấng đã biết tỏ mọi điều, nhìn thấu đáy lòng, và là Đấng duy nhất có thể an ủi và hộ đỡ con đắc lực.

Chúa biết con cần những thứ gì và thiếu nhân đức chừng nào !

 

Tin tưởng và cầu xin Chúa

Nay con thiếu thốn, con đứng trước nhan Chúa với hai bàn tay trắng để nhờ lượng từ bi Chúa ban ơn.

Con đói lả : xin Chúa bổ sức cho. Con giá lạnh : xin Chúa sưởi ấm trong lửa mến Chúa. Con đui mù : Xin Chúa đến và soi sáng con trong ánh huy hoàng của Chúa.

Xin Chúa làm cho mọi của trần tục trở nên đắng đót cho con, và mọi thống khổ, ngược đãi nên phương thế tập đức nhẫn nhục. Xin cho con khinh chê và quên đi cả thế trần.

Xin hướng tâm hồn con lên trời với Chúa, và đừng để con lạc bước nơi trần gian.

Hy vọng từ nay cho đến muôn đời, con chỉ lấy một Chúa làm êm dịu. Vì duy mình Chúa là của ăn và của uống cho con, là tình ái và vui sướng của con, là hạnh phúc và mọi may lành của con :

Ước chi sự hiện diện của Chúa trong con sẽ sưởi nóng, làm thiêu hóa và đổi mới con trong Chúa, để nhờ ơn tận hiệp và sức cảm thông của tình yêu mãnh liệt, con sẽ có tinh thần của Chúa.

Xin đừng để con phải xa lìa Chúa mà chưa được ăn no, uống thỏa, nhưng hãy xử khoan hồng với con như bao lần Chúa đã đặc cách xử với các Thánh.

Giả như con có biến thành cục lửa đỏ trong Chúa, và óc tự ái trong con có bị thủ tiêu, cái đó không có gì là lạ. Vì Chúa chính là lửa nóng không bao giờ tắt và là Ái tình luyện lọc soi sáng tâm hồn.

 

SUY NIỆM

Rước lễ rồi đừng lý luận; nói nhiều không ích gì. Lải nhải là đáng ghét. Đáng ghét hơn trong đời thường. Chúa thấu hiểu ta hơn ta hiểu mình.

Lúc đó ta chỉ nói vừa đủ để tâm sự với Chúa như Bạn với Bạn, nói cho Chúa những như cầu của ta và cả những người thân yêu; chỉ nói đủ để kích thích lòng tin tưởng và yêu mến Chúa. Thế rồi phải để giờ cho Chúa nói và làm trong ta. Chính lúc đó Ngài sẽ dạy ta, sẽ làm trong ta những điều Ngài xét là cần, ích cho ta và sáng danh Ngài.

Lạy Chúa ! Con không cần nói, Chúa cũng quá rõ tình trạng linh hồn con. Xin Chúa hãy nói, hãy làm trong con như Chúa quen nói và làm cho các bạn thiết Chúa. 

Comments are closed.