Nguyện vọng của lòng

Lạy Chúa ! Con ước ao rước Chúa với tâm hồn sốt mến bao la, với tình yêu nồng cháy, với lòng chân thành kính mến. Con ước ao rước Chúa như những vị Thánh và những người đạo đức. Họ là những người rất đẹp lòng Chúa, vì đời sống thánh thiện và nhiệt tâm kính mến.

Ôi ! Lạy Chúa là tình yêu muôn thuở, là gia nghiệp con và là hạnh phúc vô biên. Con mong rước Chúa với lòng ao ước mãnh liệt, và thành tâm cung kính, ước ao như các Thánh đã ao ước và có thể ước ao.

Dầu con không đáng có những cảm tình sốt mến ấy, con cũng xin dâng lên Chúa trót tâm tình, như thể trong con cũng có tất cả những ước muốn nồng nhiệt đẹp lòng Chúa.

Hơn thế, con cũng hết dạ kính cẩn và tận tình sốt mến dâng lên Chúa tất cả những gì mà một linh hồn đạo đức có thể cảm xúc và ao ước.

Con không muốn giữ gì cho con. Toàn thân con và tất cả những sự con có. Con tự tình và thành tâm tận hiến cho Chúa !

Lạy Thiên Chúa ! Chúa Tạo thành và Cứu chuộc con ! Hôm nay con muốn rước Chúa với lòng sùng ái. Kính tôn, chúc tụng, ngợi khen và biết ơn, thảo kính, yêu mến và tin tưởng, cậy trông và thuần khiết như Đức Nữ Trinh Maria, khi được sứ thần báo tin Mầu nhiệm Nhập thể, Ngài đã khiêm nhượng, sốt mến đáp lại : “Này tôi là nữ tỳ Chúa, tôi xin vâng lĩnh lời Ngài” (Lc. 1, 38).

Và như thánh Gioan Tẩy giả, Tiền hô Chúa, một vị Thánh trổi vượt trên các Thánh, ngay khi còn trong dạ mẹ, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, đã hân hoan nhảy mừng khi được Chúa đến thăm.

Sau đó, khi thấy Chúa giữa đám đông, Thánh nhân nói với lòng khiêm nhượng và kính mến : “Thân nhân của chàng rể đứng bên chàng và ngất ngây sung sướng khi nghe chàng nói” (Ga.3,29)

Con, con cũng muốn có những khát vọng thánh thiện vĩ đại đó, và được tận hiến trái tim con cho Chúa như vậy.

 

Lễ vật dâng Chúa

Vì thế, lạy Chúa ! Con xin tiến dâng Chúa tất cả niềm vui, cảm tình nồng nhiệt, tinh thần siêu thoát, óc sáng suốt siêu nhiên và ơn hưởng kiến trên trời của các linh hồn thánh thiện, cả những nhân đức và lời chúc vinh mà mọi loài trên trời dưới đất đang và sẽ dâng lên Chúa.

Tất cả những điều đó con xin dâng tiến Chúa, cho con và thay cho những người xin con cầu nguyện, để Chúa được chúc tụng và tôn vinh xứng đáng muôn đời.

Lạy Chúa Trời! Xin nhận lời đoan hứa và nguyện vọng của con, nguyện vọng chúc vinh Chúa đời đời, đoan hứa cảm tạ Chúa hết tình, xứng với uy quyền tối cao và khôn lường của Chúa.

Tất cả những điều đó con dâng Chúa và con muốn dâng hằng ngày, hằng giây, hằng phút. Con cũng kính nhờ và nài xin các Thiên thần, hết mọi linh hồn đạo đức, cảm tạ và chúc tụng Chúa với con.

Mọi dân tộc, mọi chủng loại mọi ngôn ngữ hãy tôn vinh Chúa. Hết thảy hãy sung sướng và nhiệt thành tung hô Thánh Danh vô cùng êm dịu Chúa.

Sau hết, xin Chúa cho những người dâng lễ với một tâm hồn đầy kính cẩn và sốt sắng, cũng như những người rước lễ mà có lòng tin tưởng, được hưởng nhờ ân nghĩa và lượng từ bi Chúa. Và xin những người đó thương nhớ đến kẻ khốn nạn này.

Thế rồi khi được mãn nguyện và hưởng những phúc tận hiệp sảng khoái, được yên ủi và no thỏa mà rời bàn thánh, xin những người đó thương nhớ đến kẻ khốn nạn này.

SUY NIỆM

Trong phạm vi tinh thần, nhất là về phương diện siêu nhiên, con người tuy dẫu thấp hèn và bất lực, nhưng rất táo bạo ước muốn.

Những ước muốn chính đáng chẳng những không làm kiệt quệ, mà còn tăng thêm nhuệ khí cho con người.

Mặc dầu chưa đến tuổi luật cho phép rước lễ, Thánh nữ Imelda đã có một ước muốn rước lễ mãnh liệt đến nỗi Thánh Thể từ trong nhà Tạm đã bay với Ngài..

Dầu không có diễm phúc được Chúa hiện đến như Trinh nữ Imelda, nhưng ta vẫn có thể ước muốn mãnh liệt, rước Chúa Giêsu vào lòng. Chính nhờ những ước muốn ấy mà ta có thể làm thỏa lòng Chúa, và cũng chính chúng sẽ bù lấp một cách đầy đủ, tất cả những ngăn trở, cũng như những bất xứng của ta đối với Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Xin cho con được sốt sắng ước ao rước Chúa vào lòng con. Xin Chúa ở với con mọi giây phút trong đời con.

Comments are closed.