Đức Tin khiêm tốn

Muốn khỏi chết đuối trong sâu thẳm của hoài nghi, con đừng tò mò tìm hiểu Mầu nhiệm cao sâu này cách vô ích.

“Ai muốn tìm hiểu uy quyền Chúa, sẽ bị vinh quang Ngài choáng ngợp” (Prov. 25,27).

Thiên Chúa làm được nhiều điều ta không thể ngờ.

Không cấm tìm hiểu chân lý cách khiêm nhượng, đạo đức, luôn luôn sẵn lòng nhận lời chỉ vẽ và theo sát giáo lý tốt lành của bậc thầy.

Hạnh phúc thay những ai đơn sơ không ưa biện luận phiền phức, mà chỉ theo đường thẳng và vững chắc của giới răn Chúa.

Biết bao người đã mất lòng sùng mộ, chỉ vì quá ham tìm hiểu những vấn đề cao siêu !

Chúa chỉ đòi con phải tin và sống cho ngay thẳng, chứ không muốn con suy cho cao, cho thấu những mầu nhiệm của Chúa.

Những điều nhỏ mọn, đơn sơ con chưa hiểu, chưa biết được, thì điều qua mặt con, con hiểu thế nào ?

Hãy luôn tùng phục Chúa, và bắt lý trí lệ thuộc Đức Tin, rồi con sẽ được ơn hiểu biết những điều cần ích cho con.

Đức Tin ân ái

Nhiều người phải chịu thử thách gắt gao về Đức Tin, về mầu nhiệm Thánh Thể. Nhưng điều đó không do họ mà do thù địch của họ.

Con đừng lo lắng, đừng thắc mắc về những điều con tưởng nghĩ, cũng đừng trả lời những nghi hoặc ma quỉ xui nên.

Con cứ tin lời Chúa, lời các Thánh và các ngôn sứ, như thế tà thần sẽ phải rút lui ngay.

Với tôi tớ Chúa, chịu thử thách như vậy thường lại rất có lợi.

Vì ma quỉ có cám dỗ người vô tín ngưỡng và tội lỗi đâu, trái lại nó tấn công kịch liệt và tìm mọi cách để cám dỗ người đạo đức thánh thiện.

Vậy con hãy đi, đi với một Đức Tin đơn sơ nhưng sắt đá, và hãy khiêm nhượng cung kính đến rước lấy Thánh Thể. Và những gì con không hiểu được, con hãy phú thác cho Chúa toàn năng.

Chúa không bao giờ lừa dối ai, nhưng ai quá tự tin, người ấy tự lừa dối mình.

Chúa đến với những người đơn sơ, tỏ mình cho những người khiêm nhượng, ban trí hiểu cho người thấp bé và giấu ân sủng với người tò mò, kiêu căng.

Lý trí nhân loại yếu đuối và có thể sai lầm, nhưng Đức Tin không thể lầm được.

Mọi lý luận, mọi sáng kiến tự nhiên, phải rập theo Đức Tin, không được đi trước hay đả phá Đức Tin, vì Đức Tin và Đức Ái ở đây phải giữ địa vị ưu tiên và phải hành động cách nhiệm mầu trong Bí tích cực cao cực đại này.

Chúa hằng sống, vô biên và toàn năng đã làm những điều cao cả và bất khả thấu đạt trên trời, dưới đất, và những tác phẩm kỳ lạ của Ngài không tạo vật nào thăm dò nổi.

Nếu những kỳ công của Chúa mà lý trí nhân loại lại hiểu thấu được dễ dàng, như thế còn gì là kỳ lạ, là khôn tả.

 

SUY NIỆM

Mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm siêu việt, nếu tò mò khảo sát là táo bạo, nghi hoặc là phản bội.

Việc Chúa làm ta chỉ phải khâm phục. Lời Chúa nói ta chỉ phải tin cho vững. Tin Chúa là cách hiểu tường tận hơn cả.

Từng thế hệ, bao nhà bác học cũng đã tin mà không lấy gì làm chói tai. Vậy vì lý do gì con lại nghi hoặc ?

Nhưng để hộ đỡ và củng cố Đức Tin ta cần phải có Đức Ái, Đức Ái sẽ giúp ta tin dễ dàng điều mà lý trí khô khan lấy làm chói tai vô lý. Cũng Đức Ái ấy một ngày không xa, sẽ mở tung kho mầu nhiệm và mắt ta sẽ thấy tường tận điều mà giờ đây ta thắc mắc.

Lạy Chúa Giêsu lân ái, xưa Chúa đã cầu nguyện cho Thánh Phêrô trưởng đoàn tông đồ của Chúa được vững Đức Tin. Xin Chúa gia tăng Đức Tin cho con để con tin Chúa ngự thật trong Thánh Thể.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được cao vinh nhiều chỉ vì Mẹ đã yêu nhiều, xin Mẹ giúp con được yêu mến và đầy sùng ái đến rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Comments are closed.