Xin ơn dọn mình

– Lạy Chúa ! Nghiệm thấy Chúa cao cả mà con thì hèn mọn, con hoảng sợ và xấu hổ quá !

Không đến cùng Chúa là bỏ mất sinh lực, nhưng đến mà không xứng, lại sợ mất lòng Chúa.

Thế con sẽ làm gì, lạy Thiên Chúa, Đấng phù trợ và ủi an con trong cơn nguy biến!

Chúa hãy vạch cho con đường ngay chính; và dạy con một vài việc đơn thành giúp con dọn mình rước lễ.

Vì nếu biết cách dọn mình cho sốt sắng và cung kính rước lễ cũng như cử hành Bí tích trọng đại này sẽ có lợi vô cùng.

 

SUY NIỆM

Rước lễ là một trong những việc trọng đại nhất ta có thể làm ở đời hiện tại. Vì thế ta phải gia công dọn mình và cảm ơn cho sốt sắng.

Thánh Phaolô bảo ta mỗi người phải xét mình, rồi mới nên vào rước Mình và Máu Thánh Chúa. Vì ai ăn Mình và uống Máu Thánh Thể cách bất xứng, là chuốc lấy lý đoán phạt mình.

Lạy Chúa, càng xét mình, con càng thấy con tội lỗi và bất xứng. Nhưng nếu con không đến “ăn Thịt và uống Máu Chúa con sẽ không được sống”. Xin Chúa đừng phạt, nhưng hãy tha thứ, đừng xua đuổi nhưng hãy thương nhận con vào dự tiệc Thánh Chúa.

Comments are closed.