Xét lương tâm

Ôi Linh mục ! Khi con cử hành thánh lễ và rước Thánh Thể, phải khiêm nhượng thẳm sâu và kính cẩn, phải có Đức Tin mãnh liệt và quyết tâm làm vinh danh Chúa.

Hãy cặn kẽ xét lương tâm và tận tình thống hối, khiêm nhường xưng tội, để gột rửa và làm cho lương tâm được trong sạch, đừng để một tội trọng nào cắn rứt và ngăn trở không cho con được thoải mái đến với Cha.

Con hãy thống hối chung hết các tội đã phạm và thống hối riêng những tội con phạm mỗi ngày. Nếu không đủ thì giờ, con cũng hãy thầm xưng thú cùng Chúa tất cả những đớn hèn của dục tình.

 

Những khuyết điểm

Con hãy than khóc vì con còn quá “xác thịt” và thế tục, còn dung túng đam mê, bê tha tình dục, không khổ chế giác quan, buông theo những hình ảnh huyền hoặc.

Con còn quá nuông chiều ngoại vật, khinh thường nội tâm, dễ cười, mau sao lãng, cứng lòng, không chịu thống hối.

Con còn dung túng và nuông chiều nhục dục, lười khổ chế, kém nhiệt tình.

Con tò mò ham tin lạ, rồi theo cái đẹp mắt mà lảng xa khiêm nhượng và tự hạ.

Con ham thâu góp, mà hà tiện khi phải làm phúc, con bo bo nắm giữ tất cả.

Con bạ ăn bạ nói, không biết nín nhịn, đời sống ngang tàng, hành động bừa bãi.

Con ăn uống thô tục, coi thường lời Chúa, chậm làm, mau nghỉ.

Truyện nhảm thì tỉnh táo, mà thức cầu nguyện thì ngủ gà ngủ vịt, mong chóng xong, hay đãng trí.

Kinh nhật tụng đọc ngoài môi, dâng lễ chiếu lệ, rước lễ khô khan.

Mau chia trí, chậm hồi tâm, dễ hờn giận, mau bẳn gắt, hay xét đoán và khắt khe khi sửa dạy người khác.

Con tươi vui khi được may mắn, mà ủ rũ lúc gặp gian lao, dốc lòng nhiều mà thực hành ít.

 

Quyết chí đền bù

Những khuyết điểm đó, cũng như tất cả những khuyết điểm khác, con đã tận tình thống hối và khiêm nhượng xưng ngay thú thật, nhưng còn phải quyết chí tu sửa, và tiến bộ hơn trong đường nhân đức.

Thế rồi, con hãy thành tâm tận hiến, dâng lễ thường xuyên trên bàn thờ lòng mình để vinh danh Cha, nghĩa là con phải thành tâm dâng cả hồn xác cho Cha, để được ơn dâng lễ cho xứng đáng và để Thánh Thể Cha được rộ nở hoa trái.

Vì không có lễ vật nào xứng đáng, không còn cách đền tội nào công hiệu, bằng thành tâm tự hiến cho Chúa trong khi dâng lễ, cũng như khi rước Mình Thánh Chúa Kitô.

Nếu người ta làm hết sức có thể và thành tâm thống hối, mà đến xin Cha tha thứ và ban ân sủng thì “Cha thề-lời Chúa- Cha không muốn tội nhân phải tiêu diệt, một muốn chúng trở lại và được sống” (Ezec.33,10). Cha sẽ không nhớ đến tội mà sẽ sẵn lòng tha thứ hết.

 

SUY NIỆM

Thánh kinh thuật : “Trong khi ăn tiệc, chủ nhà vào và thấy có người không mặc áo cưới, liền hỏi : Sao nhà ngươi vào đây không mặc áo cưới ? Và truyền bắt trói tống ngục, ở đó chỉ khóc và nghiến răng đời đời”.

Tiệc Thánh Thể chính là tiệc cưới Ngôi Hai Thiên Chúa. Hết mọi người được mời đến dự. Nhưng đã vào đó phải mặc áo cưới, nghĩa là phải có lương tâm ngay chính và trong sạch.

Trước khi vào dự tiệc ta phải tự vấn lương tâm, nếu có tội trọng chưa xưng ta phải đi cáo mình, Nhiệm tích Hòa giải sẽ trả lại cho ta áo trắng tinh tuyền. Với áo trắng ấy, ta hãy mạnh dạn vào dự tiệc cưới.

Lạy Chúa ! Xin đừng để con bao giờ rước lễ phạm sự Thánh. Xin soi sáng cho con nhận biết mọi tội lỗi và can đảm đi gội rửa trong giếng nước Cáo giải, để đáng rước Chúa vào lòng. 

Comments are closed.