Hiến lễ sùng bái

– Lạy Chúa ! Mọi sự trên trời dưới đất là của Chúa. Con tình nguyện dâng hiến Chúa trót mình con, để thuộc về Chúa luôn.

– Hôm nay, lạy Chúa ! Với tâm hồn đơn bạch, con dâng mình con làm nô lệ Chúa mãn đại, để tùng phục Chúa và làm lễ vật chúc vinh Chúa muôn đời.

Chúa hãy nhận con làm một với hy tế Thánh Thể, mà hôm nay con dâng tiến Chúa trước mặt các Thiên thần đang túc trực đây cách thiêng liêng, để con và toàn dân Chúa được cứu độ.

Trên bàn thờ luân tuất Chúa, con xin dâng tất cả tội lỗi con đã phạm trước mặt Chúa và trước mặt các thiên thần, từ tội đầu tiên cho đến giờ này, để Chúa thiêu hủy chúng trong lửa kính mến. Xin Chúa xóa bỏ mọi vết tích tội lỗi, rửa sạch lương năng và trả lại ân sủng con đã mất khi phạm tội. Xin Chúa thứ tha tất cả và thương ban cho con nụ hôn bình an của Chúa.

 

Hiến lễ đền tội

Con có thể làm được gì để đền tội bằng khiêm nhường thống hối, thành thực xưng thú và van nài Chúa thứ tha !

Lạy Thiên Chúa! Con khẩn nài, xin Chúa thương nghe : giờ đây con đang đứng trước nhan Chúa.

Con chán ghét mọi tội lỗi con và không bao giờ dám tái phạm. Con đau đớn và sẽ còn đau đớn suốt đời con. Con sẵn sàng thống hối và hết sức đền bù.

Xin thứ tha, lạy Chúa ! Xin thứ tha tội con vì danh thánh Chúa. Xin cứu linh hồn con đã được Máu vô giá Chúa thanh tẩy.

Đây con tận hiến thân con cho lượng từ bi Chúa, con phú thác mình con trong tay Chúa.

Xin Chúa xử đãi con theo lượng từ bi Chúa, chớ đừng theo tội lỗi con.

 

Hiến lễ cầu ân

Con cũng dâng Chúa các việc lành con làm, mặc dầu ít ỏi và thiếu sót, để xin Chúa bổ khuyết và thánh hóa, chiếu cố, chấp nhận và làm cho nên tốt. Mặc dầu con đốn mạt và ti tiện, xin Chúa dẫn đưa con tới cứu cánh phúc lộc bấy lâu mong chờ.

Con cũng dâng Chúa mọi nguyện vọng thánh thiện của những người đạo đức. Những nhu cầu của cha mẹ, anh em, người thân yêu và tất cả những người đã làm ơn cho con cũng như cho người khác vì lòng mến Chúa, của những người xin con dâng lễ để cầu nguyện cho mình và cho người thân yêu, còn sống hoặc đã quá vãng.

Xin cho hết thảy được ơn Chúa phù hộ, được an ủi và nâng đỡ lúc nguy cơ, được thoát khỏi mọi tai ương và được vui mừng, tận tình cảm đội ơn Chúa.

Con cũng xin dâng cách riêng lời cầu nguyện và lễ vật đền tạ cho những người xúc phạm đến con, mất lòng con, chê trách con, phiền nhiễu hay làm hại con, cả những người mà con đã xúc phạm, phiền hà, đã coi thường, đã làm gương xấu trong lời nói, việc làm; vô tình hoặc hữu ý, xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi và mọi cử chỉ bất công, bất nhã phạm đến nhau.

Lạy Chúa ! Xin trục xuất khỏi lòng chúng con mọi nghi ngờ, giận oán, quanh co, bẳn gắt và tất cả những thiếu bác ái và giảm tình huynh đệ.

Lạy Chúa ! Xin thương, xin thương những người đang kêu cầu lòng lân tuất Chúa, và ban ơn cho những người thiếu thốn. Xin cho chúng con được xứng đáng hưởng nhờ ơn Chúa và được sống muôn đời. Amen.

 

SUY NIỆM

Cùng với hy tế Thánh Thể, ta hãy dâng hiến cả đời ta cho Chúa, theo ba mục đích :

– Để tôn thờ Chúa : ta sẽ dâng cả hồn, xác với tất cả tài năng, cũng như mọi cảm tình ước muốn của ta để xưng ra Chúa là Chúa tể muôn loài, đáng được thờ lạy.

– Để đền tội : bên cạnh hy tế Thánh Thể, ta hãy đặt trước nhan Chúa tất cả tội lỗi ta cũng như của đồng loại, xin Chúa thiêu hủy chúng bằng lửa tình yêu. Cũng dâng tất cả mọi việc lành để xin Chúa thánh hóa và cất vào kho trên trời.

– Để cầu xin : ta cũng đừng quên dâng tất cả ước nguyện, nhu cầu của ta cũng như của mọi người thân yêu, hay thù ghét ta, còn sống cũng như đã quá cố, để Chúa ban ơn cho mỗi người.

Vì công nghiệp Chúa Kitô, lễ vật ta sẽ đẹp lòng Chúa và lời ta cầu sẽ không thể bị từ chối.

Nhận xét

Comments are closed.