logo_TĐMVSK

Khóa Dưỡng Sinh miễn phí
Hướng dẫn thực hành cải tiến sức khỏe
giúp anh chị em tại Sydney, Úc châu

Ngày: thứ Hai, 7 – 9 – 2015
9:00am – 6:00pm: thực hành cải tiến sức khỏe
7:00pm – 9:00pm: hướng dẫn lý thuyết cải tiến sức khỏe

Địa điểm: Sydney
81 Earl St Canley Heights – NSW 2166

Nội dung:
Hướng dẫn các liệu pháp giúp cải tiến sức khỏe:
* Bấm huyệt, xoa bóp phản xạ, hít thở thiên-khí-năng…
* Các loại thảo dược, khoáng dược…
* Nệm BioMat chữa đau nhức, giúp ngủ ngon…
www.minhhunghoang.biomat.com

Liên lạc ban tổ chức:
Anh Hoàng Minh Hùng: 0415 652 211
Chị Thu Hiền: 0421 501 992

Comments are closed.