10. Lời vô ích

Trình chơi Âm thanh

*
Nói ít

Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù Bạn không có ý xấu, nhưng lời bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm.

Nó làm cho linh hồn ta chóng nhọ gỉ và nô lệ tính phô trương.

Thà nín lặng những khi phải gặp người đời và đừng xen vào giữa đám đông là hơn cả.

Đã biết rằng chả mấy khi nói truyện ra về mà khỏi lương tâm cắn rứt, thế sao còn cứ ngứa ngáy muốn nói, muốn bàn?

Thường ta thích nói là vì nhờ trao đổi cảm tình, ta có thể yên ủi lẫn nhau và rút cho lòng trí khỏi những tư tưởng bực rọc.

Những lúc đó ta thường hay nói về mình, về những cái ta ưa thích và ước ao hoặc những cái làm ta khó chịu.

*
Nói cho khôn

Nhưng khốn! Thường ta chả được toại ý! Vì chính những cái bên ngoài ấy, nó làm cho ta mất rất nhiều ơn Chúa yên ủi bên trong.

REPORT THIS AD

Vì thế, ta phải tỉnh tao và cầu nguyện, đừng để thì giờ qua đi vô ích.

Nếu được phép nói hay nói có lợi, Bạn cũng chỉ nên nói những cái có thể giúp Bạn tiến đức hơn.

Tập quán xấu, tính ươn hèn trong đường tiến đức ngăn trở ta rất nhiều trong việc giữ miệng lưỡi.

Lời nói đạo đức về những vấn đề thiêng liêng bao giờ cũng giúp ta tiến bộ rất nhiều trong đường đạo đức, nhất là giữa những người nhất tâm trí đoàn kết trong Chúa.

*
SUY NIỆM

Nói ít với tạo vật để nói nhiều với Chúa, tránh những lời vô ích tò mò, chỉ dùng miệng lưỡi để nói những điều tốt, điều cần: đó là phương pháp tối hảo để nên người trọn lành, để giữ tâm hồn trong sạch và kết chặt với Chúa.

Một người chỉ để lòng trí ở tạo vật, ưa thích những cái phù phiếm: người đó không thể mến Chúa được, không thể chuyên lo cầu nguyện và hồi tâm được.

Lời thánh Âugutinh: “Hỡi người đãng trí và lêu lổng! ngươi làm gì trong khi ngươi tìm thỏa mãn nhục dục, vui sướng? Hãy hồi tâm tìm của thật, của tối hảo ở trong lòng ngươi, một của đó sẽ có thể thỏa lòng ngươi”.

Lạy Chúa! Xin ban cho con tinh thần nội hướng và hồi tâm để con chỉ chuyên lo thần ý Chúa và trung thành với ơn Chúa. Xin hãy làm cho con chỉ luôn nhớ đến Chúa, nói về Chúa: Nhớ mà khuất phục, nói mà kính ái, và đừng để cho tạo vật nào có thể làm cho con xa Chúa.

Con ngán cái sống xa nhan Chúa, sống mà ít cảm thấy những cao cả của Chúa, con ngán vì con chưa làm được gì để đẹp lòng Chúa!

Xin cho lòng con sống động trước nhan Chúa, và trước nhan Chúa, xin cho lòng con chỉ thở ra hạnh phúc là đẹp lòng Chúa đời này, để Chúa nên kỷ phần của con trong đời muôn thuở.

*

Comments are closed.