11. Bình an và tiến bộ

Trình chơi Âm thanh

Tuyên chiến với thói hư.

Ta chỉ được bình an thực khi nào ta không muốn bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không hệ đến ta.

Ai hay pha mình vào việc người, hay đi tìm bên ngoài những việc bận bịu, ít hay họa mới hồi tâm tự xét, người ấy bình an lâu thế nào được?

Hạnh phúc những ai đơn thành, vì chính họ sẽ hưởng được bình an lớn lao!

Tại đâu có những thánh nhân đã trèo cao trên đường trọn lành và nguyện ngắm cao siêu được đến thế?

Vì họ đã cố gắng làm chết hẳn trong mình tất cả những ước muốn thế tục và như thế tâm hồn họ đã được kết chặt mật thiết với Chúa và trí khôn được thong dong chuyên lo phần rỗi.

Còn ta, ta đã nô lệ nhiều quá cho tình dục, ta đã bận tâm nhiều quá vì những cái mau qua. Vì thế, ít khi ta thắng dẹp hẳn được nết xấu – dầu là một nết xấu thôi! – và lòng ta ít ao ước tiến bộ luôn. Chính cái đó đã làm cho ta khô lạnh hơn hết.

Nếu ta chết hẳn cho mình và giữ lòng sạch mọi vương vấn, ta sẽ có thể nếm được những hương vị của Thiên Chúa và cảm thấy một phần nào cái thú khi suy gẫm về Chúa.

Trở lực lớn nhất mà cũng duy nhất là tại ta quá nô lệ và ham mê tình dục mà không cố gắng bước vào đường trọn lành của các thánh.

Thản hoặc đôi lúc gặp điều trái ý, ta đã nản lòng ngay và đi tìm an ủi của người đời.

Phải chiến đấu cho can trường.

Nếu ta vững tâm chiến đấu như một tinh binh hùng dũng, nhất định ta sẽ thấy tay Chúa giúp ta. Vì Chúa hằng sẵn sàng luôn để đến giúp những ai chiến đấu cho Chúa và đặt trót tin tưởng vào Chúa. Phải không, chính để ta thắng mà Chúa đã ban cho ta dịp chiến đấu?

Nếu đà tiến bộ tinh thần của ta chỉ căn cứ vào cách giữ luật bên ngoài, lòng sốt sắng của ta chả lâu bền được?

Hãy đặt dìu vào gốc cây và hãy chặt đứt mọi vương vấn tình dục, như thế hồn ta sẽ hưởng được thứ bình an thực.

Giá mỗi năm ta tuyệt căn được lấy một thói hư, ta sẽ chóng nên người hoàn thiện biết mấy!

Nhưng trái lại, kinh nghiệm cho ta hay, những năm mới trở lại ta còn khá hơn những năm đã tuyên khấn nhiều.

Đáng lý hằng ngày ta phải sốt sắng hơn, tiến bộ hơn, nhưng tiếc! mới giữ được một phần ơn sốt sắng ban đầu ta đã cho là nhiều lắm!

Nếu ban đầu ta cố gắng ép mình hơn một chút, ta đã có thể làm được mọi việc cách dễ dàng và vui vẻ.

Chừa được một tập quán là khó. Nhưng chiến đấu và đoạn tuyệt ý riêng còn khó hơn nhiều.

Nếu giờ đây, Bạn không thắng nổi được những cái khó nhỏ, những cái khó vô nghĩa, mai ngày Bạn thắng sao nổi những cái khó lớn?

Hãy cự tuyệt ngay ban đầu những khuynh chiều của Bạn, hãy sửa bỏ ngay những tập quán xấu, không vậy dần dà nó sẽ thành nguy cơ lớn cho Bạn?

Chà! Nếu Bạn nhận định rõ – khi Bạn sống cho xứng đáng – bạn sẽ được hưởng an bình chừng nào và làm cho người khác vui mừng biết mấy, chắc Bạn sẽ cố gắng tiến bộ tinh thần nhiều hơn.

SUY NIỆM

Không gì ngược lại an bình, hạnh phúc thật, bằng buông lung theo tình dục để làm nô lệ và nạn nhân của nó.

Không gì có thể thiết lập một lương tâm thư thái thật, một đời sống huân công và hạnh phúc đời này và bảo đảm phần rỗi đời sau bằng chiến đấu để thắng tham vọng, bằng cự tuyệt những ước muốn lố lăng của lòng.

Tôi phải tuyên chiến với tà dục và quyết chỉ dành lòng trí tôi cho một mình Chúa.

Lạy Chúa! Con đã sung sướng, thỏa lòng và chắc phần rỗi biết mấy nếu con biết thắng dẹp tình dục và thành tâm thống hối, để trả nợ đức công bằng Chúa và đền đáp một phần nào lòng Chúa yêu con! Xin đừng để con phụng sự một cái gì ngoài Chúa? Chúa hãy đập tan xiềng xích, hãy cứu con khỏi tình trạng nô lệ, bất công và tàn nhẫn mà tình dục đang đàn áp con. Lòng con có bao nhiêu, con xin dâng trót cho Chúa. Chúa đừng để cho phô trương, tự ái, dâm ô, lười biếng, giận hờn – những tà chúa ngoại lai – chiếm đóng lòng con một lần nữa. Con cảm thấy chia sẻ lòng mến Chúa là ăn cướp, là bội phản.

Lạy Chúa là tất cả của con, Chúa hãy nên gia nghiệp muôn đời của con.

*

Comments are closed.